Hur ser tidplanen ut för projektet?

Q:

Hur ser tidplanen ut för projektet?

A:

2019–2021 sker främst arbete med återstående tillstånd: villkorsändringar, markavtal, ledningsrätt, Natura 2000; inklusive olika fältstudier. 2023 har alla väsentliga tillstånd erhållits.

2022–2023 utförs olika geotekniska undersökningar. 2023–2025 genomförs upphandling och 2026 sker installation och driftsättning.

Se även: Frågor och svar