Varför har Vattenfall förvärvat projektet?

Q:

Varför har Vattenfall förvärvat projektet?

A:

Vattenfall tror att storskalig havsbaserad vindkraft i framtiden kommer att vara en viktig del i svensk och europeisk elförsörjning. Kostnaden att producera el med havsbaserad vindkraft har mer än halverats de senaste åren. I de auktioner på koncession av havsbaserad vindkraft som Vattenfall har vunnit i Danmark och Nederländerna, har bolaget inte krävt någon ersättning utöver elpriset.

Stora Middelgrund är ett mycket bra läge för havsbaserad vindkraft, med goda vindförhållanden, begränsat vattendjup och begränsad miljöpåverkan. Vattenfall har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna genomföra projektet.

Se även: Frågor och svar