Grönhult vindkraftspark

Vindkraftsparken Grönhult invigdes i juni 2023.

I maj 2021 påbörjades byggnationen av Grönhult vindkraftspark. Vi började med att uppföra vägar och därefter uppställningsplatser, fundament och det interna elnätet för vindkraftsparken som är belägen i Tranemo och Gislaveds kommuner. Vindkraftverken levererades under sommaren 2022 och togs i drift i slutet av samma år. Parken invigdes i början av sommaren 2023.

Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv. Vi driver vindkraftsmarknaden genom att med goda dialoger och goda kunskaper fortsätta utveckla nya vindkraftsparker i Sverige och Europa. Projektet Grönhult har sålts till investmentbolaget TRIG, The Renewables Infrastructure Group Limited. Vattenfall Vindkraft har byggt parken och kommer under driften att ansvara för förvaltning av vindkraftsparken, vilket bland annat innebär att se till att tillstånd efterlevs och att upprätthålla kontakterna med markägare och myndigheter. De 12 vindkraftverken kan årligen förse cirka 40 000 hem med förnybar hushållsel.

Så här går processen till

Information om byggstart

Den 25 februari 2021 genomförde vi ett möte digitalt för att berätta om det kommande arbetet. Hade du inte möjlighet att delta eller vill veta mer om byggnationen kan du läsa presentationen här.

Näringsliv och Vindkraftcentrum

Vattenfall har ett samarbete med Vindkraftcentrum tillsammans med Gislaved och Tranemo kommuner. Vindkraftcentrum är en del av Nätverket för vindbruk som finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att de stora investeringar som görs för att bygga ut vindkraften ska komma människor till del i form av företagande och jobb i de bygder där etableringar sker. Ett första möte med näringslivet tillsammans med Vattenfall och kommunerna hölls i september 2019 då Vindkraftcentrum fanns på plats.

Leverantörsdatabas

På vindkraftcentrum.se finns en leverantörsdatabas där företag kan lägga in kontaktuppgifter och information om vilka varor och tjänster man erbjuder. Det kan vara allt från byggtjänster och IT till boende, mat, fritidsaktiviteter, trycksaker etc.

Stöd till lokal utveckling

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

Stöd till lokal utveckling, SLU, är Vattenfalls modell i Grönhult för att ge tillbaka till bygden omkring vindkraftsparken. Stödet är en fast ersättning på 10 000 SEK per vindkraftverk som årligen betalas ut från att parken är i drift. Pengarna ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, föreningsliv och livsmiljö. Stödet får aldrig gå till kommunen eller enskild person och beslut om fördelning av stöd sker i samråd med Vattenfall.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området. I andra vindkraftsparker som Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat:

 • Belysning
 • Lokala idrottsklubbar
 • Upprustning av bygdegårdar
 • Förstärkning av vägar
 • Bredband

Projekthistorik

 • Tillståndsansökan med tillhörande MKB lämnades in till länsstyrelsen i Västra Götaland i december 2012.
 • I september 2016 beslutade Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Västra Götaland om tillstånd för 13 vindkraftverk. Beslutet från MPD överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen (MMD).
 • I april 2018 tillstyrkte Mark- och miljödomstolen (MMD) projektet. Domen överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD).
 • Elnätskoncessionen beviljades förlängning i september 2018.
 • I maj 2019 kom domen från MMÖD och därmed miljötillstånd för att kunna bygga en vindkraftspark.
 • I februari 2021 såldes projekt Grönhult till TRIG, The Renewables Infrastructure Group Limited. Vattenfall förvaltar fortfarande vindkraftsparken.

Fakta om projekt Grönhult

Plats Gislaveds och Tranemo kommuner, Jönköpings och Västra Götalands län
Projektområde 4 km2
Vindkraftverk 12 Vestas V-162-5,6 MW
Total installerad effekt 67,2 MW
Rotordiameter 162 meter
Totalhöjd 200 meter
Potentiell årsproduktion 210 GWh
Lagakraftvunnet tillstånd Maj 2019
Idrifttagning Slutet av 2022
Regionnätsägare Vattenfall Eldistribution AB

Kontakta oss

Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här kan du hitta information kring vindkraftsprojektet Grönhult. Välkommen att höra av dig med synpunkter eller frågor.

Kontaktpersoner

Heléne Lindman
Heléne Lindman
Projektkommunikatör
Inga-Lena Hannukka
Inga-Lena Hannukka
Miljö- och tillståndsansvarig
Jan Juel
Jan Juel
Platschef
Daniel Olsson
Daniel Olsson
Arbetsmiljösamordnare

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vindkraftverk i den havsbaserade parken DanTysk

Hur påverkar vindkraft miljön?

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall bygger vindkraftsparken Velinga i Tidaholms kommun.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.