Kriegers flak

Kompletteringar i tillståndsprocesser – juli 2020

Vattenfall har lämnat in ytterligare kompletteringar till miljödepartementet angående ansökan om tillstånd vid Kriegers flak samt kompletteringar till länsstyrelsen i Skåne län i den parallella Natura 2000-prövningen (28 a § miljöbalken) vid Kriegers flak.

Här kan du tal del av yttranden med bilagor.

Relaterad information

Utsikt från en strand mot havet

Det har gjorts omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers flak.

En havsbaserad vindkraftspark

Projektet Kriegers flak ansöker om ökad totalhöjd och förlängd byggnationstid.

Ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kriegers flak.