Kriegers flak

Pilotstudier kring fundament

Vattenfalls offshore-projekt Kriegers flak har av Energimyndigheten fått ekonomiskt stöd för att utvärdera olika fundament.

Projektet har gjort en samlad utvärdering av olika fundament för att främja en teknikutveckling kring grundläggning av vindkraftsparker till havs. Resultaten presenterades vid en konferens i Stockholm 2009 och vid konferensen European Offshore Wind 2009.

I februari 2008 bjöd Vattenfall in till ett seminarium kring olika tekniker för grundläggning. Ett femtiotal konsulter från hela Europa deltog. Därefter engagerades ett flertal konsulter och tillverkare för att designa olika typer av fundament. Vår huvudkonsult var Grontmij/Carl Bro, Danmark. Övriga medverkande företag är Per Aarsleff, Ballast Nedam, COWI, ISC, MT Höjgaard, MT Piling, Pihl & Sons, Ramböll, SGS och Skanska. Fundamenten dimensioneras för 3,6–5 MW-vindkraftverk, efter de förhållanden som råder vid Kriegers flak; vattendjup, geoteknik och hydrografi. Ett viktigt underlag var de geotekniska undersökningarna som GEO tidigare genomfört i området.

Dessa typer av fundament studerades:

  • Monopile, där ett rör pålas eller borras ner i botten. På detta rör placeras tornet. Den här typen av fundament används vid Horns Rev och de flesta engelska projekt, när riskerna vid pålning är minimal och när stålröret inte blir orimligt tungt som en följd av krav på styvhet vid ett stort vindkraftverk eller stort vattendjup.
  • Kvadropod, där ett fyrkantigt fackverkstorn pålas ner i botten. Övergången mellan fundament och torn är förhållandevis billig, men övergången mellan fundament och ben är kostsam. Konceptet är använt vid Vattenfalls projekt Ormonde i Irländska sjön.
  • Gravitationsfundament, där en stor betongkonstruktion placeras på botten. Denna typ används vid Vattenfalls anläggning Lillgrund.
  • En kombination av tripod (trefot) och gravitationsfundament tillverkad i betong som likt ett gravitationsfundament ställs direkt på botten. Detta är en helt ny typ av fundament.

Fördelar och nackdelar med olika fundament

Gravitationsfundamentet är en ganska enkel konstruktion men kan bli kostsam vid stora vattendjup. Dessa fundament är enklast att installera på en jämn sandbotten.

Det ökande stålpriset gör kvadropod och monopile allt dyrare. Fördelen är att de fungerar bra även på stora vattendjup. Kvadropod har en fördel gentemot monopile i det att materialbehovet är mindre. Nackdelen är att tillverkningskostnaden är hög på grund av alla omfattande svetsarbeten. En monopile pålas eller borras ner cirka trettio meter i botten. Detta ställer krav på att det inte finns alltför mycket stora block. Kvadropod grundläggs mycket ytligare, ”bara” fem till tio meter.

Förutom att beräkna kostnader för de olika konstruktionerna har även utvärderats hur de olika fundamenten kan installeras. Andra viktiga aspekter var miljöpåverkan samt förutsättningar för drift och underhåll – både av vindkraftanläggningen som sådan och av fundamenten.

Relaterad information

Utsikt från en strand mot havet

Det har gjorts omfattande studier av vindkraftens inverkan på miljön vid Kriegers flak.

En havsbaserad vindkraftspark

Projektet Kriegers flak ansöker om ökad totalhöjd och förlängd byggnationstid.

Ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kriegers flak.