Stora Middelgrund

Visuellt

Hur kommer vindkraftsparken Stora Middelgrund att se ut från land? Vi har gjort beräkningar som ger en uppfattning om det.

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage)

Vy från Tylösand mot Stora Middelgrund vindkraftspark (fotomontage).

Visualiseringar för Stora Middelgrund

En visualisering är ett sätt att visa hur det ser ut när vindkraftverken står på plats. Väder och ljus påverkar och gör varje tillfälle unikt. Området Stora Middelgrund ligger långt ut till havs, cirka 30-40 km från land. Verken kommer vid klart väder att vara synliga från land, även om de inte blir så påtagliga.

För att åskådliggöra hur vindkraftverken ser ut från olika platser har fotomontage framställts genom att foton av verkliga vindkraftverk placeras in i foton med utsikt mot Stora Middelgrund. Du kan här se fotomontage från olika fotopunkter. För varje fotopunkt presenteras exempel med olika antal verk och tornhöjd.

Fotomontage

Med hjälp av datorberäkningar kan en bild framställas som återger vindkraftsparken som den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Kamerans vidvinkel har anpassats för att återge samma bild som det mänskliga ögat ser.

Animeringar

Se animeringar av hur Stora Middelgrund kan se ut på natten och kvällen från Skrea strand och Tylösand.

Relaterad information

Montering av ett havsbaserat vindkraftverk

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Stora Middelgrund.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 500 000 villor om året.