Vindkraftsprojekt Suorva

Vattenfall undersöker möjligheterna att anlägga en vindkraftpark i Suorva, Jokkmokks kommun.

Projektet omfattar cirka 14 vindkraftverk, med en produktionskapacitet motsvarande hushållsel till cirka 26 500 hushåll.

Varför just här?

Området är beläget 453 meter över havet i direkt anslutning till Suorvadammarna och är utmärkt utifrån vindförhållanden. Det visar såväl vindmätningar som produktionssiffror för det befintliga vindkraftverket i Suorva. Dessutom har Vattenfall en etablerad verksamhet i området och det finns en väl utbyggd infrastruktur.

Kartor

Läget just nu

Gällivare och Jokkmokks kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till vindbruksplan för gränsområdet mellan kommunerna. Området vid Suorvadammen finns med i detta förslag.

Vindbruksplanen är avgörande för Suorvaprojektet och Vattenfall avvaktar nu att planen vinner laga kraft. Vattenfall har en fortsatt positiv syn på Suorvaprojektet. Vi kommer dock att avvakta beslutet om vindbruksplanen innan vi går vidare med aktiviteter i projektet.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

Två vindkraftverk mot en blå himmel

I Ånge kommun utvecklar Vattenfall vindkraftsprojektet Klevberget.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.