Vindkraftsprojekt Suorva

Vattenfall undersöker möjligheterna att anlägga en vindkraftpark i Suorva, Jokkmokks kommun.

Projektet omfattar cirka 14 vindkraftverk, med en produktionskapacitet motsvarande hushållsel till cirka 26 500 hushåll.

Varför just här?

Området är beläget 453 meter över havet i direkt anslutning till Suorvadammarna och är utmärkt utifrån vindförhållanden. Det visar såväl vindmätningar som produktionssiffror för det befintliga vindkraftverket i Suorva. Dessutom har Vattenfall en etablerad verksamhet i området och det finns en väl utbyggd infrastruktur.

Kartor

Läget just nu

Gällivare och Jokkmokks kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till vindbruksplan för gränsområdet mellan kommunerna. Området vid Suorvadammen finns med i detta förslag.

Vindbruksplanen är avgörande för Suorvaprojektet och Vattenfall avvaktar nu att planen vinner laga kraft. Vattenfall har en fortsatt positiv syn på Suorvaprojektet. Vi kommer dock att avvakta beslutet om vindbruksplanen innan vi går vidare med aktiviteter i projektet.

Kontaktpersoner

Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på cirka 150 verk.

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.