Vindkraftsprojekt Taggen

Vattenfall har undersökt möjligheterna att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten.

Projektet har drivits tillsammans med fastighetsbolaget Wallenstam under namnet Taggen vindpark.

Tillstånd för 83 turbiner

Projektet erhöll miljötillstånd 2012 för 83 turbiner med en sammanlagd effekt om 300 MW. Vindkraftsparken är belägen vid Taggens grund i Hanöbukten i Kristianstads och Sölvesborgs kommuner.

Projektet avbryts

Utveckling av Taggen avbryts efter att Försvarsmakten sagt nej till projektet.

Utsikt över hav

Karta

Den röda linjen visar det tillståndsgivna området för Taggen vindkraftspark.

Taggens webbplats

Mer information om projektet och ägarsituationen hittar du på den gemensamma hemsidan.

Vindkraftverk till havs

Kontaktperson

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore

Relaterad information

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Vindkraftverk till havs

Vattenfall förvärvade projektet Stora Middelgrund våren 2019.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.