Vindkraftsprojekt Taggen

Vattenfall har undersökt möjligheterna att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten.

Idag driver vi tillsammans med fastighetsbolaget Wallenstam projektet under namnet Taggen vindpark.

Tillstånd för 83 turbiner

Projektet erhöll miljötillstånd 2012 för 83 turbiner med en sammanlagd effekt om 300 MW.

Vindkraftparken är belägen vid Taggens grund i Hanöbukten i Kristianstads och Sölvesborgs kommuner.

Karta

Den röda linjen visar det tillståndsgivna området för Taggen vindkraftspark.

Taggens webbplats

I projektet har vi inlett samråd för att söka tillstånd för högre vindkraftverk. Mer information om projektet och ägarsituationen hittar du på den gemensamma hemsidan.

Vindkraftverk till havs

Kontaktperson

Johnny Ståhlberg
Projektledare, Vattenfall Offshore

Relaterad information

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi har miljötillstånd för 13 verk i Grönhult. Domen prövas i Mark- och miljööverdomstolen.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.