Velkommen til Vattenfall

Vattenfall i Norge tilbyr løsninger til større industrier.

 Vattenfall AB Filial Norge NUF,  Karenslyst allé 49, 2. etg

Vattenfall er eid av den svenske stat, og er en av Europas største produsenter av elektrisk energi og den største produsenten av vannbåren varme. Våre hovedprodukter er elektrisitet, varme og gass, og vi har over seks millioner sluttkunder i Norden og Nord-Europa.

Vattenfall utvikler og levererer smarte energiløsninger tilpasset den enkelte kundes energibehov. I flere europeiske land betjener vi alt fra den minste husholdning til de aller største industrier og bykommuner, men i Norge tilbyr vi i dag løsninger kun til segmentet større industrier.

Varedeklarasjon

Virksomhetskunder som ikke kjøper kraft med innløst opprinnelsesgarantier for deres kraftkjøp får den av NVE beregnede varedeklarasjon for sitt kraftkjøp.
Varedeklarasjon

Elhub Min Side

I Elhub Min Side finner virksomhetskunder alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier.
Elhub Min Side

Vattenfall AB Filial Norge NUF

Daglig leder
Melinda Johnsen
+47 92 69 33 21
Karenslyst allé 49, 2. etg.
0279 Oslo

B2B Sales Norway

Vattenfalls representant i Norge
Ronny Brunstad
+46 708 515 904

Vattenfall Network Solution

Network Solution: Power as a Service
Vattenfall Network Solution tar eierskap/investering i kundens energiforsyning og infrastruktur fra lokal netteiers strøm-måler og ut til forbrukspunktet. Dette innebærer alt fra transformatere, koplingsskap, omformere, solceller, batterier, DC ladestasjoner etc. Vi overtar funksjonsansvaret til energiinfrastrukturen og frigjør kapital. En avtale løper vanligvis i 10 år og kan inkludere installasjon, drift og vedlikehold. En løsning som Vattenfall vurderer som veldig relevant i de tilfeller hvor kunden har behov for en sikker energi tilførsels over tid og hvor man selv ikke ønsker å ta investeringen, vedlikehold og risiko.

Vattenfall Network Solutions representant i Norge
Karstein Hilsen
+47 41 42 87 70

Mere informasjon

Les mere om våre strømpriser, løsninger for elektrifisert transport og våre tjenester for høyspentanlegg.

Se også (på engelsk)

Woman sitting at desk looking into camera

Vattenfall is a leading European energy company.

Children on a mountain near Stockholm

Vattenfall has formulated a strategy to reach our goal of fossil freedom.

Girl with green jumper looking into the camera

We have decided to make the biggest leap yet to reduce the impact of climate change.