Velkommen til Vattenfall

Vattenfall i Norge tilbyr løsninger til større industrier.

Vattenfall er eid av den svenske stat, og er en av Europas største produsenter av elektrisk energi og den største produsenten av vannbåren varme. Våre hovedprodukter er elektrisitet, varme og gass, og vi har over seks millioner sluttkunder i Norden og Nord-Europa.

Vattenfall utvikler og levererer smarte energiløsninger tilpasset den enkelte kundes energibehov. I flere europeiske land betjener vi alt fra den minste husholdning til de aller største industrier og bykommuner, men i Norge tilbyr vi i dag løsninger kun til segmentet større industrier.

Varedeklarasjon

Virksomhetskunder som ikke kjøper kraft med innløst opprinnelsesgarantier for deres kraftkjøp får den av NVE beregnede varedeklarasjon for sitt kraftkjøp.
Varedeklarasjon

Elhub Web Plugin

I Elhub Web Plugin finner virksomhetskunder alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier.
Elhub Web Plugin

Kontakt Vattenfalls representant for større industrier i Norge. Velkommen til en god handel.

Bjørn Bruvik

Vattenfalls representant i Norge

Bjørn Bruvik
23 12 05 21
901 86 932

InCharge

InCharge representant i Norge

Theis Helseth
900 82 926

 

Vattenfall AB Filial Norge NUF

Karenslyst allé 8b, 3. etg.
0278 Oslo