Stor räddningsinsats undsatte 1600 laxar i Älvkarleby

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor insats från anställda och frivilliga kunde dock rädda laxarna tillbaka till Dalälvens vatten.

I slutet av juli fick ett åskväder en säkring att lösa ut som tillfälligt stoppade Älvkarlebys kraftstation i Dalälven. Det ledde i sin tur till att luckorna i mellanfallet öppnades under en stund. Eftersom det är lektider stod laxar nedanför stationen och det forsande vattnet triggade förstås laxens instinkter att simma mot strömmen.

– När vattnet kom började laxarna att simma rätt upp i fallet, men de kom inte långt och blev istället fast i en stor grop i mellanfallet. Laxarna gör aldrig som man vill, det har man lärt sig, säger Joachim Eriksson som arbetar på Vattenfalls fiskodling i Älvkarleby en bit nedströms kraftverket.

Salmon-rescue-action-Vattenfall.jpg

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

Högriskarbete

Under två dagar arbetade omkring 15 personer, bestående främst av Vattenfallanställda och älvens fisktillsyningsmän, med att fånga in och bära tillbaka laxarna till älvfåran nedanför kraftverket.

– Det är ett högriskarbete att arbeta nedanför dammluckorna och ställer särskilda krav på säkerhet och på dem som arbetar där. Den första dagen började det även regna vilket gjorde att vi fick avbryta på grund av halkrisken, säger Joachim Eriksson.

Laxar på upp till 20 kilo

Laxarna är lekmogna och rejäla fiskar som väger mellan 2 och 20 kg och med medelvikt på cirka 6 kg. Så att rädda dem tillbaka från den 10 gånger 30 meter stora gropen var en utmaning.

– I den första svängen bar vi dem i bärsäckar en bra bit ner från gropen ner till utloppsrännan och det är ett väldigt tungt arbete. I gropen kunde vi sedan lägga ut notvarpar som vi drog ihop. Det kunde bli uppåt hundra laxar i en sådan not som vi drog  de fem, sex metrarna  ner till ådran. Totalt kunde vi rädda 1600 laxar på det viset. Om några dagar ska vi ta ett nytt tag i gropen och se om det är några kvar, säger Joachim Eriksson.

Några av laxarna ska nu mjölkas på rom för att och odla fram nya smolt, det vill säga laxyngel, i bland annat Vattenfalls fiskodling i Älvkarleby. Vattenfall sätter ut varje år ut 70 000 laxsmolt i Dalälven.

Dessutom sätts 60 000 lax o 55 000 havsöring ut av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet medan Fortum sätter ut 60 000 lax. All utsättning sker nedströms Älvkarleby kraftverk.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Alvkarleby_power_plant_404_2019.jpg

Den gamla generatorhallen i Älvkarleby vattenkraftstation

Älvkarleby en av de första kraftstationerna

Vattenfall har tre vattenkraftverk i Dalälven: Näs, Söderfors och Älvkarleby.

Älvkarleby är ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk, byggt i början av 1900-talet. Kraftverket renoverades runt 1990 och har idag en fallhöjd på 23 meter och en effekt på 125 MW. 

Läs mer om hur Vattenfall arbetar för att bevara den biologiska mångfalden 

Se även

Seminarium i Visby under Almedalsveckan 2023

Vattenfall i Almedalen 2024: Sprint och maraton – så förblir Sverige attraktivt för klimatinvesteringar

Energiomställningen löser inte klimatkrisen på egen hand, men den är en av de viktigaste pusselbitarna. När en stor del av debatten handlar om problemen vill Vattenfall flytta fokus till möj...

Läs hela artikeln
EcoVadis

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln
Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln