Naar een fossielvrije toekomst

Samen op weg naar grootschalige verandering.

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We moeten daar wereldwijd dringend iets aan doen en alternatieve manieren vinden voor energieproductie en verwarming. Om een bijdrage aan de oplossing te leveren en een fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie verlaagt Vattenfall haar CO2-uitstoot en zo haar CO2-voetafdruk over de gehele waardeketen. Het doel is klimaatneutraliteit per 2040 voor onze eigen activiteiten, voor onze leveranciers en voor onze klanten. Om dit te realiseren werken we nauw samen met klanten, partners, (lokale) overheden en steden. We noemen dit onze CO2-roadmap. 

Intensiteit CO2 -uitstoot

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

CO₂-intensiteit: Gram CO₂-equivalenten per kilowattuur (gCO2e/kWh)

CO2-intensiteit in de context van elektriciteits- en warmteproductie beschrijft hoeveel koolstofdioxide (CO2) wordt uitgestoten bij de productie van één kilowattuur elektriciteit of warmte.

CO2-roadmap

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Er worden stevige inspanningen gedaan om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Om dit doel te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen per 2030 met de helft teruggebracht zijn, en in de tweede helft van de eeuw netto nul zijn.

De grafiek toont hoe de uitstoot van Vattenfall in de tijd is veranderd, en onze prognose voor de nabije toekomst.

Vattenfalls CO2-roadmap

Bij Vattenfall werken we samen met klanten, partners, overheden en steden om fossielvrij te kunnen leven binnen één generatie.

Op weg naar fossielvrij leven

Ontdek wat we nu doen, voor een fossielvrij leven straks.

Duurzame productie

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af, investeert in duurzame energiebronnen en innoveert met nieuwe technieken voor energieopslag.

Wind en zon

De zorgen van jongeren

Klimaatverandering en bijkomende natuurrampen zijn volgens een onderzoek van Vattenfall de grootste zorgen onder jongeren. Om deze zorgen weg te nemen, ontwikkelen we oplossingen om een fossielvrij leven mogelijk te maken.

Op weg naar fossielvrij leven

Ook interessant

Energiecentrale

We helpen de industrie en transportsector over te stappen naar schone alternatieven.

Zonnepanelen

We bieden klanten oplossingen voor duurzame energieproductie en efficiënt energieverbruik.