Elektrificatie voor een CO2-vrije industrie

Het is niet eenvoudig een evenwicht te vinden tussen economische groei, sociale vooruitgang en klimaatverandering. Toch is het noodzakelijk.

Tegelijk met de naderende deadline voor het voorkomen van de negatieve gevolgen van klimaatverandering, blijft de vraag toenemen naar materialen, goederen en diensten die op dit moment verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel van de CO2-uitstoot. Daarom gaat Vattenfall partnerships aan met andere sectoren en bedrijven om een bijdrage te leveren aan de mondiale klimaatdoelen. We zijn al begonnen in Zweden en we streven naar partnerships in al onze markten.

Het bredere plaatje

Tegenwoordig leven we langer, gezonder en welvarender dan ooit tevoren en de wereld blijft in een ongekend tempo groeien. Jaarlijks neemt de wereldbevolking met 83 miljoen mensen toe: de verwachting is dat we in 2050 de 10 miljard bereiken.

Ondertussen blijven mensen naar de steden verhuizen. Binnen dertig jaar woont circa 68% van de mensen in een stedelijk gebied. Daarom moeten de winning en productie van materialen worden voortgezet, zodat we meer appartementen kunnen bouwen, meer spoorwegen voor onze treinen kunnen aanleggen en meer batterijen voor onze elektrische auto's en mobiele telefoons kunnen maken. Tegelijkertijd zullen meer mensen zichzelf moeten verplaatsen en worden steeds meer goederen verzonden naar consumenten over de hele wereld.

Het is niet moeilijk te begrijpen dat een grotere bevolking meer consumeert. Het blijft echter een uitdaging om de impact van de energieproductie op het klimaat te beperken. Minder voor de hand liggend, maar net zo belangrijk, is de voetafdruk van de huidige maatschappij: beton, staal en plastic. De productie van deze materialen is zeer koolstofintensief en leidt jaarlijks tot de uitstoot van grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. En de vraag vertoont nog geen tekenen van vertraging.

In de afgelopen dertig jaar is de jaarlijkse cementproductie verviervoudigd, wat een stijging betekent van bijna 1 miljard naar ruim 4 miljard ton per jaar. In de afgelopen tien jaar was er tevens sprake van een stijging van de mondiale vraag naar staal met 40%, waarvan 95% alleen in China. En ondanks het wereldwijde debat over plastic is de vraag ongeveer om de twintig jaar verdubbeld en is de wereldwijde productie van 1,5 miljoen ton in 1950 gestegen tot 322 miljoen ton in 2015.

Industriële installatie

Om klimaatdoelen te bereiken, gaan we partnerships aan binnen diverse bedrijfstakken en sectoren.

CO2-vrij maken industrie- en transportsector

De industriesector is, samen met de transportsector, verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de huidige mondiale uitstoot. Een derde van de wereldwijd verbruikte energie wordt verbruikt door de transportsector en in 2016 was 27% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU afkomstig van deze sector. In Zweden waren het binnenlands transport en de industrie in 2016 elk goed voor 32%, de landbouw voor 13% en energie en warmte voor 9%. De staalproductie is verantwoordelijk voor 7% van de huidige mondiale koolstofuitstoot en de betonproductie voor 8%. In Zweden is de productie van ijzer en staal goed voor 36%, mineralen (waaronder cement) voor 19%, raffinaderijen voor 16% en pulp en papier voor 9%.

Elektrificatie en fossielvrije waterstof sleutels tot succes

Vattenfalls doel is om alle klanten klimaatslimme energie te leveren en een fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Om dit te realiseren, werken we samen met andere sectoren en bedrijven waar elektrificatie een middel kan zijn om de uitstoot van CO2 te elimineren of te verminderen en klimaatdoelstellingen zoals de Overeenkomst van Parijs te bereiken.

Partnerships binnen het bedrijfsleven zijn een effectieve stap vooruit in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen om de efficiëntie te verhogen en internationale klimaatdoelen te bereiken door een aantal van de grootste bronnen van CO2-uitstoot weg te nemen. Elektrificatie en fossielvrije waterstof zijn de sleutels tot succes.

Vattenfalls partnerships met de industrie

Dankzij Vattenfalls huidige partnerships  met de Zweedse mijnbouwonderneming en ijzerertsproducent LKAB, producent van hoogwaardig staal SSAB, raffinaderij en brandstofproducent Preem en cementproducent Cementa, onderdeel van de Heidelberg Cement Group, kan de Zweedse CO2-uitstoot mogelijk met 30% worden verminderd. Vattenfall is actief op zoek naar meer samenwerkingen, ook in andere markten dan Zweden.

HYBRIT - fossielvrij staal

Met mijnbouwbedrijf LKAB en staalfabrikant SSAB is Vattenfall in 2017 een joint venture gestart: HYBRIT. Het doel is een fossielvrij productieproces voor staal te hebben in 2035.

Fossielvrij cement

De Zweedse cementproducent Cementa en Vattenfall hebben een pilot uitgevoerd over de geëlektrificeerde productie van cement. Het doel is om in 2030 cement te produceren zonder CO2-uitstoot. De totale CO2-uitstoot van Zweden zal hierdoor met 5% afnemen.

Fossielvrije waterstofgasfabriek

Preem en Vattenfall zijn een partnership aangegaan om fossielvrije waterstof voor de grootschalige biobrandstofproductie te gebruiken en zo de CO2-uitstoot van Zweden met 15% te verminderen.

Ook interessant

Wind en zon

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af.

Zonnepanelen

We bieden klanten oplossingen voor duurzame energieproductie en efficiënt energieverbruik.

E-mobility

We voorzien bedrijven en particulieren van laadpunten en zijn marktleider in Nederland.