Industrie

Vattenfall werkt samen met partners binnen andere bedrijfstakken en sectoren om klimaatdoelen te bereiken. 

Vattenfall wil klanten duurzame energie leveren en binnen één generatie een leven zonder fossiele brandstoffen mogelijk maken. Elektrificatie is een oplossing om de CO2-uitstoot in de transport- en warmtesector en binnen de industrie te reduceren.

Vattenfalls partnerships binnen de industriesector zijn een effectieve stap vooruit op weg naar nieuwe oplossingen om de grootste bronnen van CO2-uitstoot weg te nemen en klimaatdoelen te bereiken. Elektrificatie van productieprocessen en gebruik van waterstof zijn de sleutels tot succes.

Vattenfall is een joint venture gestart met mijnbouwbedrijf LKAB en staalfabrikant SSAB om de impact van de Zweedse staalindustrie op het klimaat te beperken. Verder werken we samen met Cementa aan de ontwikkeling van klimaatneutraal cement. En met oliemaatschappij Preem ontwerpen we een centrale die groen waterstofgas voor biobrandstoffen produceert op basis van restanten uit de Zweedse pulpindustrie.

Vattenfalls samenwerkingsprojecten met SSAB, LKAB, Preem en Cementa maken het mogelijk de CO2-uitstoot in Zweden met circa 30 procent te verlagen.

HYBRIT: voor fossielvrij staal

Met mijnbouwbedrijf LKAB en staalfabrikant SSAB is Vattenfall in 2017 een joint venture gestart: HYBRIT. Het doel is een fossielvrij productieproces voor staal te hebben in 2035. Het initiatief kan de totale CO2-uitstoot in bijvoorbeeld Zweden met tien procent verlagen en in Finland met zeven procent. Zweden beschouwt de reductie binnen dit project als cruciaal om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen.

HYBRIT

Met mijnbouwbedrijf LKAB en staalfabrikant SSAB is Vattenfall in 2017 een joint venture gestart: HYBRIT. Het doel is een fossielvrij productieproces voor staal te hebben in 2035. Bekijk de video.

Hoe werkt het?

Nu nog worden cokes gebruikt om ijzererts om te zetten in ijzer, maar in het nieuwe proces worden de cokes vervangen door waterstofgas uit fossielvrije energiebronnen. Het bijproduct hiervan is water, dat vervolgens kan worden gebruikt voor de productie van waterstofgas.

CO2-neutrale cementproductie

Elektrificatie van de cementproductie met een nagenoeg fossielvrij Zweeds energiesysteem. Dat is de toekomstvisie van Vattenfalls samenwerkingsproject met het bedrijf Cementa, genaamd CemZero. Het doel is om de CO2-uitstoot vóór 2030 naar nul terug te brengen.

Cementa heeft de afgelopen tientallen jaren haar impact op het klimaat met succes weten te beperken door verbeteringen in energie-efficiency en door fossiele brandstoffen in de cementproductie uit te faseren.  Cementa en Vattenfall zetten hun samenwerking voor het CemZero-project voort. Samen onderzoeken we de mogelijkheden voor een testfabriek in Zweden met een efficiënt en duurzaam cementproductieproces.

Vattenfall en Preem: groen waterstofgas

Vattenfall en oliemaatschappij Preem willen waterstofgas gebruiken voor de grootschalige productie van duurzame brandstoffen. Ook het Zweedse Energieagentschap draagt bij aan dit project. Een nieuwe fossielvrije waterstofgasfabriek moet een verwachte capaciteit hebben van 18 megawatt. Daarmee wordt deze centrale groter dan alle andere vergelijkbare centrales in Europa.

Vattenfall en Preem ontwikkelen een centrale die groen waterstofgas voor biobrandstoffen produceert op basis van restanten uit de Zweedse pulpindustrie. Waterstofgas wordt nu vooral geproduceerd uit aardgas, wat CO2-uitstoot veroorzaakt. Door in plaats van aardgas fossielvrije elektriciteit te gebruiken voor de productie van waterstofgas, wordt CO2-uitstoot voorkomen.

De nieuwe fabriek draagt met deze nieuwe techniek bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot met 25.000 ton per jaar. De uitstoot in de transportsector zal naar verwachting met zo'n 230.000 ton per jaar dalen als diesel en benzine worden vervangen door biobrandstoffen. Dit staat gelijk aan de uitstoot van 80.000 voertuigen per jaar.

Ook interessant

Wind en zon

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af.

Zonnepanelen

We bieden klanten oplossingen voor duurzame energieproductie en efficiënt energieverbruik.

E-mobility

We voorzien bedrijven en particulieren van laadpunten en zijn marktleider in Nederland.