Industrie

Vattenfall en CAKE bundelen krachten en ontwikkelen eerste fossielvrije motorfiets

Bekijk de video: Vattenfall en CAKE streven ernaar om in 2025 de eerste echt fossielvrije motorfietsen te produceren.

Vattenfall en de Zweedse fabrikant van elektrische motorfietsen CAKE willen een fossielvrije motorfiets ontwikkelen: het streven is de productie naar nul uitstoot te brengen in 2025.

De ambitie is om het CO2-gewicht van ongeveer 1.186 kg per motorfiets tot nul te verlagen. Dat is de hoeveelheid CO2-e-uitstoot die momenteel naar schatting vrijkomt bij de productie van de CAKE Kalk. Het doel van CAKE is mensen te inspireren en te enthousiasmeren voor een fossielvrije samenleving, door aan te tonen dat een fossielvrije maatschappij met nul uitstoot mogelijk is.

Elektrischrijden op zich is een goed begin, maar nog lang niet genoeg. Om ons te brengen waar we zo dringend moeten zijn, moeten we ons helemaal vrijmaken van fossiele brandstoffen en ook kijken naar de productie van bijvoorbeeld elektrische moterfietsen. Want fossielvrij worden gaat niet alleen over hoe dingen worden aangedreven, maar ook over het verwijderen van kooldioxide uit de manier waarop dingen worden ingekocht, gemaakt, vervoerd en gemonteerd. Zo kunnen we pas echt fossielvrij gaan leven.

Vattenfall, CAKE en externe specialisten delen wetenschappelijke kennis met elkaar in deze samenwerking, met als ambitie om in 2025 een fossielvrije motorfiets voor serieproductie klaar te hebben.

The cleanest dirt bike ever

“Deze samenwerking is een uitstekend voorbeeld van hoe we kunnen bijdragen met fossielvrije knowhow en supply chain-expertise op het gebied van een specifiek product dat streeft naar nul uitstoot”, aldus Annika Ramsköld, Head of Corporate Sustainability bij Vattenfall.

Vattenfall en CAKE willen toonaangevend zijn in de transitie naar een fossielvrije samenleving, waarbij Vattenfalls doel is om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken, zodat alle klanten klimaatslimmer kunnen leven. Het doel van CAKE is mensen te inspireren en bij te dragen aan het versnellen van het traject naar nul uitstoot door gedrevenheid en verantwoordelijkheid bij zijn consumentenproducten.

Feiten

  • 1.186 kg: De CO2-voetafdruk van materiaalwinning tot een gemonteerde fiets in de CAKE-fabriek in Zweden. Het omvat alle verwerkte materialen, alle geproduceerde chemicaliën, alle verbruikte energie, gegenereerd afval en alle transport.
  • CO2-equivalent: Alle gegenereerde broeikasgassen (BKG) zoals CO2, methaan, lachgas en andere, omgezet in CO2-equivalenten en weergegeven als CO2-e.
  • De CO2-voetafdruk is het resultaat van de levenscyclusanalyse (LCA) die door CAKE is uitgevoerd volgens ISO 14040. Het onderzoek was beperkt tot cradle-to-gate en omvat systeemgrenzen vanaf de materiaalwinning, materiaalverwerking, productie van onderdelen en montage in de CAKE-fabriek buiten Stockholm.

De omslag naar een duurzame toekomst versnellen

Dit jaar hebben we mensen uit verschillende vakgebieden met uiteenlopende ideeën uitgenodigd om hun mening met ons te delen over een aantal belangrijke onderwerpen uit ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag 2021.

Ook interessant

Wind en zon

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af.

Zonnepanelen

We bieden klanten oplossingen voor duurzame energieproductie en efficiënt energieverbruik.

Meisje met vlag

Elektriciteit is altijd al een belangrijke factor voor sociale en economische vooruitgang....