Gas

Gas kan als een flexibele en tijdelijke back-up dienen op weg naar een klimaatneutrale energievoorziening.

Vattenfall bouwt de fossiele energieproductie actief af en investeert fors in een groter aandeel duurzame energieopwekking. Ons doel: een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Gas kan tijdens de energietransitie dienen als tijdelijke overbrugging op weg naar een duurzaam energiesysteem.

Aardgas kan een belangrijke rol spelen in onze inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Aardgas heeft een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, zorgt voor een verhoogde energieleveringszekerheid en geeft Vattenfall een evenwichtiger portefeuille binnen de Europese energiemix. Wanneer de CO2-prijzen stijgen, wordt aardgas steeds aantrekkelijker en concurrerender in vergelijking met bijvoorbeeld kolencentrales.

In Duitsland en Nederland is Vattenfall actief in bijna alle delen van de gaswaardeketen: van gasopslag, handel en levering aan ongeveer 2,4 miljoen eindverbruikers. Wij leveren aardgas voor verwarmingsdoeleinden aan huishoudens, het mkb, elektriciteitscentrales en aan de industrie.

Gascentrales in Nederland

We hebben in totaal 9 gasgestookte centrales in Nederland: Magnum (3 eenheden), Diemen (2 eenheden), Velsen (2 eenheden), Amsterdam (1 eenheid) en IJmond (1 eenheid). Een deel daarvan produceert naast elektriciteit ook stadswarmte. Deze warmtekrachtcentrales zijn efficiënt: het brandstofrendement is hoog en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en CO2 is aanzienlijk lager dan bij veel andere brandstoffen. Daarnaast hoeft een deel van de condensatiewarmte niet onnodig afgevoerd te worden. Bovendien zorgt de inzet van stadswarmte voor een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot.

Diemen-centrale

Diemen-centrale

Warmtebuffer in Diemen zorgt voor CO2-reductie

Als een warmtekrachtcentrale draait, levert dit elektriciteit. Hierbij komt warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen in een warmtebuffer, in de vorm van heet water. Wanneer het hard waait of de zon schijnt, hoeft de centrale geen stroom te produceren, terwijl de warmtelevering blijft gewaarborgd door het gebruik van de buffer. Dit  levert per jaar gemiddeld 1% CO2-reductie op: een besparing van bijna 14.000 ton CO2 per jaar.

In de komende decennia zullen we in Nederland overgaan naar een volledige duurzame elektriciteitsopwekking, waarbij het aandeel wind- en zonne-energie flink zal toenemen. Ook bij een klimaatneutrale energievoorziening blijven flexibiliteit en energieleveringszekerheid essentieel. Gascentrales zullen hierbij een belangrijke rol spelen, maar we zullen de CO2-uitstoot van deze centrales verder moeten terugdringen. Onze Magnum-centrale in Eemshaven is bijzonder geschikt om hiermee te starten, omdat deze al is ontworpen voor toepassing van meerdere brandstoffen. Vattenfall werkt samen met partners aan een innovatief onderzoeksproject om een deel van Vattenfalls Magnum-centrale vanaf 2025 te laten draaien op CO2-neutrale waterstof.

Vattenfalls energiecentrales

Ga naar de energiecentrales van Vattenfall in Europa en bekijk hoeveel stroom ze produceren.

Nieuws- en persberichten

Offshore windpark Egmond aan Zee
Vattenfall/Ernst Bode

Vattenfall wil in Nederland eerste waterstofcluster ter wereld bouwen

In de toekomst zal steeds meer van onze energie komen van wind en van zon. Aangezien niets zo veranderlijk is als het weer, verandert de hoeveelheid elektriciteit die wind en zon leveren ook...

Lees het hele artikel
Windpark Horns rev
Vattenfall/Jes Larsen

Vattenfall en Preem onderzoeken grootschalige CO2-vermindering via offshore windenergie en waterstof

Vattenfall en Preem gaan nu de haalbaarheidsfase in om te beoordelen of het mogelijk is de ontwikkeling van een waardeketen te versnellen die offshore windenergie en waterstof verbindt met d...

Lees het hele artikel
Vattenfall

HYBRIT: ondergrondse opslag voor fossielvrije waterstof in gebruik genomen in Zweden

SSAB, LKAB en Vattenfall openen de HYBRIT-testfaciliteit voor de opslag van fossielvrije waterstof in Luleå, Zweden. De opslagfaciliteit in de rotsgrot is ’s werelds eerste in zi...

Lees het hele artikel

Ook interessant

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Straatbeeld

Stadswarmte in huizen en gebouwen draagt aanzienlijk bij aan de reductie van CO₂-uitstoot.

Magnum-centrale

Waterstof biedt meerdere veelbelovende toepassingen om de CO₂-uitstoot te verminderen.