Gas

Gas kan als een flexibele en tijdelijke back-up dienen op weg naar een klimaatneutrale energievoorziening.

Vattenfall bouwt de fossiele energieproductie actief af en investeert fors in een groter aandeel duurzame energieopwekking. Ons doel: een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Gas kan tijdens de energietransitie dienen als tijdelijke overbrugging op weg naar een duurzaam energiesysteem.

Aardgas kan een belangrijke rol spelen in onze inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Aardgas heeft een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, zorgt voor een verhoogde energieleveringszekerheid en geeft Vattenfall een evenwichtiger portefeuille binnen de Europese energiemix. Wanneer de CO2-prijzen stijgen, wordt aardgas steeds aantrekkelijker en concurrerender in vergelijking met bijvoorbeeld kolencentrales.

In Duitsland en Nederland is Vattenfall actief in bijna alle delen van de gaswaardeketen: van gasopslag, handel en levering aan meer dan 1,7 miljoen eindverbruikers. Wij leveren aardgas voor verwarmingsdoeleinden aan huishoudens, het mkb, elektriciteitscentrales en aan de industrie.

Gascentrales in Nederland

We hebben in totaal 9 gasgestookte centrales in Nederland: Magnum (3 eenheden), Diemen (2 eenheden), Velsen (2 eenheden), Amsterdam (1 eenheid) en IJmond (1 eenheid). Een deel daarvan produceert naast elektriciteit ook stadswarmte. Deze warmtekrachtcentrales zijn efficiënt: het brandstofrendement is hoog en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en CO2 is aanzienlijk lager dan bij veel andere brandstoffen. Daarnaast hoeft een deel van de condensatiewarmte niet onnodig afgevoerd te worden. Bovendien zorgt de inzet van stadswarmte voor een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot.

Diemen-centrale

Diemen-centrale

Warmtebuffer in Diemen zorgt voor CO2-reductie

Als een warmtekrachtcentrale draait, levert dit elektriciteit. Hierbij komt warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen in een warmtebuffer, in de vorm van heet water. Wanneer het hard waait of de zon schijnt, hoeft de centrale geen stroom te produceren, terwijl de warmtelevering blijft gewaarborgd door het gebruik van de buffer. Dit  levert per jaar gemiddeld 1% CO2-reductie op: een besparing van bijna 14.000 ton CO2 per jaar.

In de komende decennia zullen we in Nederland overgaan naar een volledige duurzame elektriciteitsopwekking, waarbij het aandeel wind- en zonne-energie flink zal toenemen. Ook bij een klimaatneutrale energievoorziening blijven flexibiliteit en energieleveringszekerheid essentieel. Gascentrales zullen hierbij een belangrijke rol spelen, maar we zullen de CO2-uitstoot van deze centrales verder moeten terugdringen. Onze Magnum-centrale in Eemshaven is bijzonder geschikt om hiermee te starten, omdat deze al is ontworpen voor toepassing van meerdere brandstoffen. Vattenfall werkt samen met partners aan een innovatief onderzoeksproject om een deel van Vattenfalls Magnum-centrale vanaf 2025 te laten draaien op CO2-neutrale waterstof.

Vattenfalls energiecentrales

Ga naar de energiecentrales van Vattenfall in Europa en bekijk hoeveel stroom ze produceren.

Nieuws- en persberichten

Magnum-centrale verlicht
Nuon

Eerste battolyser in Groningen dankzij Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft aan Battolyser B.V., een joint venture van TU Delft en Proton Ventures, 480.000 euro subsidie toegekend om een battolyser te realiseren naast de Magnum-centrale van Nuo...

Lees het hele artikel
Eemshaven, Magnum-centrale
Nuon

Groen waterstof hoort thuis in Klimaat & Energieakkoord

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2-reductie te realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen, is het opnemen van groene waterstof in het voor de zomer te sluiten K...

Lees het hele artikel
De Magnum-centrale in Eemshaven
Nuon

‘Startmotor van het noorden’ in gebruik genomen

De herstelvoorziening bij black-outs, door Nuon in de Eemshaven gebouwd in opdracht van TenneT, is op 1 april in gebruik genomen. De faciliteit zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer sne...

Lees het hele artikel

Ook interessant

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Straatbeeld

Stadswarmte in huizen en gebouwen draagt aanzienlijk bij aan de reductie van CO₂-uitstoot.

Magnum-centrale

Waterstof biedt meerdere veelbelovende toepassingen om de CO₂-uitstoot te verminderen.