Corporate Governance

Vattenfall N.V. is een Nederlandse dochteronderneming van Vattenfall AB, gevestigd in Zweden.

Vattenfall N.V. heeft een two-tier bestuursstructuur: de Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Op 1 juli 2015 heeft Vattenfall AB 100% van het aandelenkapitaal in Vattenfall N.V verkregen.

De statuten van Vattenfall N.V. zijn overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gewijzigd in maart 2019.

Vattenfall N.V. Statuten 5 maart 2019

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Vattenfall in Nederland.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Vattenfall in Nederland.

Integriteit

Integriteit binnen Vattenfall houdt in dat al onze medewerkers handelen in lijn met onze ethische standaarden. De standaard die we hierbij hanteren is hoog: onze activiteiten zijn cruciaal voor de markten waarin we actief zijn en Vattenfall is eigendom van de Zweedse staat.

Ook interessant

Kind op strand

Zo maken we in Nederland onze ambitie waar.

Waterweg

Bekijk ons Annual and Sustainability report.

Strand

Bij Vattenfall lopen we voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.