Raad van Commissarissen

Jan G. Haars

Jan Haars
H-P van Velthoven

Lid van de Raad van Commissarissen

Ir. J.G. Haars (1951) is per 16 november 2015 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en per 16 november 2019 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Haars heeft de Nederlandse nationaliteit. Opleiding Toegepaste Wiskunde, Technische Hogeschool Twente, Enschede Nevenfuncties Voorzitter van de Raad van Commissarissen Kwast Wijnkopers en Rabobank Amsterdam Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Committee bij AVG Technologies en Delta Lloyd N.V. Lid van de Raad van Commissarissen van WorldWise Marine Holding. Eerdere posities Financiële posities bij onder meer Royal Boskalis Westminster (Finance director), Rabobank Nederland (Financial Markets division) en Unilever (Group Treasurer). Voormalig Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van TNT (2002 – 2006). In de periode 2006 – 2010 bekleedde Haars deze posities bij Corio.