Vattenfall Foundation Nederland

Vattenfall wil het voor haar medewerkers mogelijk maken om ook buiten het werk hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Om dit te ondersteunen is de Vattenfall Foundation opgericht.

VF_Foundation_NL_pos_RGB (3) kopie.svg

Vattenfall staat als organisatie midden in de samenleving   ̶ we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via de Vattenfall Foundation initiëren we diverse activiteiten, programma’s en projecten, gericht op het ondersteunen van kwetsbare groepen in Nederland. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn die opgroeien in armoede, eenzame ouderen, gezinnen in armoede, laaggeletterden en nieuwkomers in Nederland. Onze medewerkers helpen tijdens evenementen als vrijwilliger een handje mee of zetten hun kennis en expertise in bij projecten.

Thema’s

De thema’s die centraal staan bij de Vattenfall Foundation zijn diversiteit, inclusie, integratie en educatie. De Vattenfall Foundation wil bijdragen aan meer diversiteit in de samenleving en aan inclusie van kwetsbare groepen – iedereen doet ertoe. Daarnaast ondersteunt Vattenfall Foundation initiatieven, projecten en activiteiten die tolerantie en integratie bevorderen en isolement van kwetsbare groepen voorkomen.

Educatie is de sleutel tot het ontwikkelen van een gezonde samenleving. Vattenfall Foundation wil door educatie te stimuleren kwetsbare groepen sterker maken, zodat zij weer actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Sustainable Development Goals

Vattenfall draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. We hebben zes SDG's geïdentificeerd die voor onze organisatie het meest relevant zijn en waarmee we wereldwijd het grootste effect kunnen bereiken.

Ook Vattenfall Foundation Nederland vindt het belangrijk bij te dragen aan de SDG’s van de VN. Met de specifieke thema’s en doelgroepen waarop de Foundation zich richt, willen we bijdragen aan de volgende SDG’s:

  • SDG 1 - Geen armoede
  • SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs
  • SDG 10 - Ongelijkheid verminderen
  • SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Vattenfall Foundation met ouderen naar  Volendam
Hans Peter van Velthoven

Partners en maatschappelijke projecten van Vattenfall Foundation. 

Vattenfall Foundation met de bus
Hans Peter van Velthoven

Vattenfall Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vrouw op de fiets

Vattenfalls ambitie is een fossielvrij leven binnen één generatie.