Forsmarks produktion och driftläge

Elproduktionen från Forsmark låg under förra året på 25 terawattimmar.

2018 är därmed det tredje bästa produktionsåret sedan starten och för andra gången har samtliga reaktorer producerat över 8 000 gigawattimmar, GWh, el.

Huvuddelen av Sveriges produktion av el kommer från kärnkraft och vattenkraft, som är basen i svensk elproduktion. Kärnkraften är en stabil och väderoberoende kraftkälla, vilket innebär att vi levererar el dygnet runt året om. Kärnkraftselen har också mycket låga fossila avtryck. Mer information om det hittar du på våra miljösidor.

Kärnkraften står i snitt för 40 procent av svensk elproduktion och på Forsmark uppgår den normalt till cirka 75 GWh dagligen. Forsmarks tre reaktorer levererar ungefär en sjättedel av all el i Sverige, det räcker för att försörja hela Stor-Stockholm med el tre gånger om varje år. 

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk. Vår första reaktor, Forsmark 1, togs i kommersiell drift 1980. Våra reaktorer har genomgått stora moderniseringar och säkerhetshöjande åtgärder för att kunna leverera en säker och stabil elproduktion. Anläggningarna är konstruerade för att leverera svensk el långt in på 2040-talet.

Aktuell produktion

Forsmark 1: Normal produktion.
Forsmark 2: Normal produktion.
Forsmark 3: Planerat kortstopp på grund av bränslebyte och åtgärd av ventil.

Den 12-16 oktober sker en planerad avställning på Forsmark 3 för åtgärd av en ventil samt byte av skadat bränsle.

Ovan visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Forsmark. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

Tekniska data

  Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3
Reaktortyp Kokvattenreaktor Kokvattenreaktor Kokvattenreaktor
Effekt 984 MW 1 120 MW 1 167 MW


Energi och effekt

Energi:
1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh. Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:
1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Relaterad information

Vy över Forsmark

Läs om produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk genom åren.

Två män som arbetar med generatorbyte under revisionen 2018

Vid revisionen gör vi Forsmark redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Kontrollrum

På Forsmark sätter vi säkerheten främst i alla arbeten, processer och beslut.