Entreprenör och konsult

Välkommen till ditt uppdrag på Ringhals.

Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på och förbereda inför ditt uppdrag på Ringhals. Innan du kan börja jobba hos oss behöver vi olika intyg från dig. Med alla papper i ordning går inpasseringen snabbt och smidigt. Du behöver också genomgå olika kurser.

Tidsbokning för inpasseringshandlingar

Bokningsbara tider finns under perioden 19 juli till 13 augusti. Övriga perioder gäller drop in för att hämta ut passerhandlingar.

Här bokar du tid för att hämta ut dina inpasseringshandlingar

Ringhals restriktioner och riktlinjer angående covid-19:

Vi förväntar oss att alla medarbetare har god och ansvarsfull kontroll över sin egen hälsa för att skydda både sig själva och sin omgivning. Följ de riktlinjer som är skyltade på området.

Krav och riktlinjer för testning av extern personal som utför arbete på Ringhals och Forsmarks anläggningar:

Utifrån de krav och rekommendationer som Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten har gett ut angående inresa till Sverige har Ringhals och Forsmark beslutat att följande gemensamma riktlinjer skall gälla tills vidare:

  • Extern personal som ska arbeta på Ringhals och Forsmarks anläggningar och som kommer resande från annat land ska vid inresa till Sverige kunna visa upp ett negativt covid-19-test enligt godkänd provmetod. Den som reser in i Sverige måste kunna visa upp ett negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt. Detta är ett krav från regeringen.

  • Extern personal som ska arbeta på Ringhals och Forsmarks anläggningar och som kommer resande från annat land och som tillåts att arbeta på anläggningen ska 5 dagar efter ankomst till landet genomföra ett nytt covid-19-test enligt godkänd provmetod. Därefter kan stokastiska provtagningar ske.

  • Extern personal som ska arbeta på Ringhals och Forsmarks anläggningar ska vid tillträde till anläggningen kunna visa upp intyg om fullständig vaccination mot covid-19 eller ett negativt covid-19-test enligt godkänd provmetod. Testets genomförande får inte vara äldre än 48 timmar.

  • Extern personal som inte är inresande från annat land och som tillåts att arbeta på Ringhals och Forsmark ska 4-6 dagar efter ankomst till anläggningen genomföra ett nytt covid-19-test enligt godkänd provmetod. Därefter kan stokastiska provtagningar ske. Personal som kan visa upp intyg om fullständig vaccination mot covid-19 omfattas inte av punkt 4.

  • Undantag från gällande riktlinjer kan endast beviljas av vd/vvd.

Frågor och svar för entreprenörer. (PDF 172 kB)
Information and guidelines in English.

Mer information 
Folkhälsomyndigheten
1177 Vårdguiden

Inför ditt uppdrag

Scanning av passerkort

Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig.

Deltagare på utbildning på Ringhals

Läs mer om vilka utbildningar som krävs för att få tillträde till och arbeta på Ringhals.

Kvinna i vit hjälm på kärnkraftverk

Se svaren på vanliga frågor om tillträde till Ringhals för konsulter och entreprenörer.

Avtal och bestämmelser

Läs och ladda ner ramavtal för entreprenörer och kopior av dokument som tillhör PAKT.

Boende och fritid

Vid Ringhals finns hotell, stugor, entreprenörsbostäder och camping. Ringhallen är Ringhals träningsanläggning och det finns en motionsslinga i härlig kustnära natur.

Motionärer på spinningpass

In English

Are you a contractor at Ringhals? See information about access, training, accommodation and more.

Storbritanniens flagga

Se även

Se aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals kärnkraftverk.

Vy över Ringhals och omgivande landskap

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med annan elproduktion.

Här får du information om hur du når oss på Ringhals per telefon, brev eller e-post.