Strategie & doelstellingen

Vattenfalls doel is een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Vattenfall heeft de doelstelling 'Power Climate Smarter Living' geformuleerd. Ofwel: een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Deze belofte aan onze klanten, stakeholders en medewerkers biedt een duidelijke richting, betrokkenheid en focus, net als grote zakelijke kansen.

De transitie naar fossielvrije energie moet worden versneld. Vattenfall stuurt deze transitie aan via verdere elektrificatie en een groter aandeel duurzame energie.

Strand

Het tempo naar een fossielvrij energiegebruik moet worden versneld

Onze visie op de toekomst

Onze opvattingen over de toekomst ondersteunen onze strategie en onze visie op wat nodig is om het succes van Vattenfall te garanderen in de wereld van vandaag en morgen.

Duurzaamheid is onze business – en een voorwaarde voor toegang tot klanten, talenten en investeerders

Klanten willen hun CO2-voetafdruk verkleinen, medewerkers zoeken bedrijven met sterke waarden en investeerders integreren duurzaamheid steeds meer in hun besluitvorming. Bedrijven die als vooruitstrevend en duurzaam worden gezien, zijn in staat de verwachtingen van stakeholders om te zetten in voordelen.

Om optimaal aan de klantbehoeften te voldoen, is een standpunt over energie nodig

Klanten zoeken vaak naar eenvoudige, geïntegreerde oplossingen waarvoor ze geen experts hoeven te zijn. Bedrijven die eenvoudige, klantgerichte oplossingen bieden en hun expertise effectief inzetten binnen de volledige energiewaardeketen, hebben een sterk concurrentievoordeel.

Verdere elektrificatie als sleutel naar een fossielvrij leven

Elektrificatie biedt een kans om de CO2-uitstoot in de transport-, warmte- en industriesectoren te verminderen. Leveranciers van fossielvrije elektriciteit en warmte en de respectievelijke netbeheerders zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

Gezien het vereiste tempo zal de vraag naar fossielvrije elektriciteit en distributie-infrastructuur aanzienlijk toenemen.

Digitalisering van de gehele energiewaardeketen is vereist voor flexibiliteit en de interactie met klanten

Doordat het aantal duurzame energiebronnen toeneemt en sectoren elektrificeren, worden elektriciteitsnetten uitgedaagd, waardoor het noodzakelijk is de bestaande infrastructuur en het potentieel voor flexibiliteit beter te benutten. Bovendien verwachten klanten directe informatie en toegang, omdat smartphone-apps en internetoplossingen de belangrijkste interfaces vormen voor klantenservice en interactie. Een gedigitaliseerde energiewaardeketen maakt dit mogelijk.

Nieuwe competenties, snelheid van leren en diverse en inclusieve teams zijn cruciaal in de energietransitie

Er zijn continu nieuwe vaardigheden en competenties nodig als onze sector overgaat op een nieuwe manier van interactie met klanten, technologie en de maatschappij. Snelheid van leren en het vermogen ons aan te passen aan nieuwe manieren van werken zijn belangrijke concurrentievoordelen die nieuwe producten en efficiëntere processen mogelijk maken. Inclusieve bedrijfsculturen met ruimte voor verschillende standpunten zijn cruciaal om deze leeromgeving te bevorderen en talent aan te trekken en te behouden.

Kostenefficiëntie en concurrentievermogen zijn voorwaarden voor waardecreatie en groei

De toegenomen concurrentie binnen de kernactiviteiten en in nieuwe activiteiten zet de marges onder druk. Om waarde te leveren is het daarom noodzakelijk om op kostenefficiëntie en op concurrentievermogen te focussen. Verbetering van de efficiëntie binnen de gehele waardeketen zal een belangrijke rol spelen.

Onze vijf strategische doelstellingen

Onze strategiewiel is bijgewerkt en illustreert waar we actief zijn en hoe we zakelijke kansen benutten om onze purpose ‘Power Climate Smarter Living’ te ondersteunen en onze doelstelling te realiseren: een fossielvrij leven binnen één generatie.

Grotere afbeelding van het strategiewiel

  • Minder CO2-uitstoot stimuleren bij onze klanten en partners, vooral door het vergroten van de klantgerichtheid en het promoten van elektrificatie en klimaatslimme energieoplossingen in gebieden waar we een concurrentievoordeel hebben.

  • Het energiesysteem aansluiten en optimaliseren, met een focus op het maximaliseren van flexibiliteit en het bevorderen van een stabiele en kostenefficiënte netwerkinfrastructuur.

  • Een fossielvrije energievoorziening waarborgen, met focus op groei van duurzame energiebronnen, maximalisatie van de waarde van onze bestaande fossielvrije assets en implementatie van onze CO2-roadmap.

  • Optimale operations bieden, om concurrerend en kosteneffectief te zijn, kansen op het gebied van digitalisatie te benutten en maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid te nemen binnen de gehele waardeketen.

  • Onze mensen stimuleren door het waarborgen van de benodigde competentie, het verbeteren van loopbaantrajecten van medewerkers en het bieden van een veilige werkomgeving.

Leer meer over Vattenfall

Wind turbine in the water

Ook interessant

Strand

Bij Vattenfall lopen we voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Flexibel eigenaarschap van onze energieparken maakt het mogelijk verder te investeren.

Waterweg

Bekijk ons Annual and Sustainability report.