Strategie & doelstellingen

Zo leidt Vattenfall de energiesector naar een duurzame toekomst.

De noodzaak voor een alternatieve energievoorziening voor woningen en bedrijven groeit met de dag. We hebben geen tijd meer te verliezen. Vattenfall stuurt deze transitie aan door zich als toonaangevend energiebedrijf in te zetten voor 100% fossielvrije energie: thuis, op het werk en onderweg.  

Beach at sun-down

Vattenfall loopt voorop in duurzame energieproductie

Onze strategie en de energietrends 

Onze strategie is mede gebaseerd op de vijf onderstaande trends die Vattenfall signaleert binnen de energiesector. We zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen een duurzame toekomst mogelijk maken en verdere groei stimuleren in een snel veranderende en concurrerende markt.  

1. Duurzaamheid en klantgerichtheid

Om klanten, talent en investeerders aan ons te binden, is een duurzame bedrijfsvoering essentieel. Mensen houden bij hun keuze voor leveranciers en energieoplossingen steeds meer rekening met de impact op het klimaat, met maatschappelijke en milieuprestaties en een zo efficiënt mogelijk energiegebruik.

2. Verdere elektrificatie

Vattenfall ziet elektrificatie als de oplossing voor het verminderen van de CO2-uitstoot in de industrie- en de transportsector. In de Scandinavische landen wekt Vattenfall al elektriciteit op zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Ook in andere Europese landen gaan we voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen en willen we verdere elektrificatie mogelijk maken. 

3. Decentrale energieoplossingen

Het energiesysteem van de toekomst bestaat uit centrale en decentrale energieoplossingen. Ook nieuwe technologieën zoals batterijen voor energieopslag komen op de markt. Door kostenverlagingen en nieuwe functionaliteiten zal decentrale energieopwek door bedrijven en particulieren naar verwachting in snel tempo aan marktaandeel winnen.

4. Digitalisatie

De gehele energieketen wordt gedigitaliseerd, waardoor energieverbruik steeds slimmer en efficiënter wordt. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën kan Vattenfall het energieverbruik steeds beter sturen. Bijvoorbeeld naar de uren waarin veel energie wordt aangeboden tegen een lage prijs.

5. Nieuwe manieren van werken

Vattenfall verwacht dat de energiesector de komende decennia onder druk blijft staan. Elektriciteitsprijzen zullen gemiddeld laag blijven en de concurrentie van buiten de energiesector zal toenemen. Nieuwe manieren van werken op het gebied van digitalisatie, risicomanagement en excellente bedrijfsvoering zijn daarom noodzakelijk voor duurzame groei en vooruitgang.

Onze strategie en ambitie

Naast de door ons geformuleerde energietrends is Vattenfalls strategie gebaseerd op ons doel ‘Power Climate Smarter Living’. Ofwel: het mogelijk maken van een fossielvrij leven binnen één generatie. Dus richten we ons sterk op klantgerichtheid, op onze duurzaamheidsdoelen en de ontwikkeling van gedecentraliseerde energieoplossingen.

Vattenfall wil:

  • Toonaangevend zijn op het gebied van duurzame consumptie - We focussen op klantgerichtheid, lopen voorop als leverancier van decentrale energieoplossingen en stimuleren elektrificatie en een klimaatslimme maatschappij.
  • Leidend zijn in duurzame energieproductie - We investeren fors in duurzame energiebronnen en via onze CO2-roadmap willen we ons doel bereiken: een fossielvrij leven binnen één generatie.
  • Beschikken over excellente bedrijfsvoering - Door verdere digitalisatie en door onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid te nemen, verbeteren we de efficiency van onze centrales, onze netwerken en onze klantenservice.
  • Competente en betrokken medewerkers aantrekken en behouden - Vattenfall wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Naast het aantrekken van mensen met de vereiste expertise bevorderen we binnen onze organisatie een cultuur van diversiteit en inclusie.

Op weg naar een duurzame toekomst

We investeren fors in duurzame energiebronnen en via onze CO2-roadmap willen we ons doel bereiken: een fossielvrij leven binnen één generatie.

Kostenbeheersing en kapitaalstructuur 

Een goede kostenbeheersing en een stabiele kapitaalstructuur zijn voorwaarden voor ons succes. De financiële doelstellingen voor de Vattenfall Group zijn vastgesteld door de eigenaar van Vattenfall, de Zweedse staat. Deze zijn gericht op een marktconform rendement, een efficiënte kapitaalstructuur en dividendbeleid.

Leer meer over Vattenfall

Wind turbine in the water

Ook interessant

Bij Vattenfall lopen we voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Zo maken we in Nederland onze ambitie waar.

Waterweg

Bekijk ons Annual and Sustainability report.