Vattenfall installeert camera's op HKZ-turbine voor onderzoek naar vogelslachtoffers op zee

Vattenfall gaat camera's gebruiken om de telling van vogelslachtoffers door windparken op zee te verbeteren. Op dit worden theoret...

Newsroom

Persberichten, achtergronden, interviews en opinie

FILTER PERSBERICHTEN, NIEUWS, ACHTERGRONDARTIKELEN EN INTERVIEWS

De betaalbaarheid van stadswarmte staat volop in de belangstelling. We duiken daarom dieper in de wereld achter de warmtetarieven aan de hand van een aantal vra...

Lees het hele artikel

Vattenfall installeert camera's op HKZ-turbine voor onderzoek naar vogelslachtoffers op zee

Vattenfall gaat camera's gebruiken om de telling van vogelslachtoffers door windparken op zee te verbeteren. Op dit worden theoretische modellen gebruikt om het aantal slachtoffers te schatt...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Centrales Diemen gaan van het Groningen-gas af

Het gasveld in Groningen produceerde een uniek soort aardgas. Het bevatte namelijk meer stikstof dan aardgas gewonnen in de rest van de wereld. Het Groningen-gas was daardoor laagcalorisch, ...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall InCharge breidt openbare laadpalennetwerk in Den Haag uit

De gemeente Den Haag heeft het beheer en onderhoud van haar 5.400 openbare laadpunten ondergebracht bij Vattenfall InCharge. Onderdeel van de overeenkomst is de uitbreiding van het netw...

Lees het hele artikel
E-mobility Amsterdam
Vattenfall/Hans Peter van Velthoven

‘We moeten slim laden eerst nog slimmer maken’

Het slimmer maken van het opladen omvat een pallet van verschillende elementen waarin Vattenfall samenwerkt met lokale overheden en provincies. Dit alles om de Nederlandse doelstelling van 1...

Lees het hele artikel
Photo: Adobe Stock

Energiezekerheid opbouwen met het oog op klimaatverandering

Klimaatverandering wordt steeds duidelijker en zal in de toekomst waarschijnlijk nog sterker worden. Hoe beïnvloedt dit de energiesector?

Lees het hele artikel

Een rechtvaardige en eerlijke energietransitie - of helemaal geen transitie?

Bij de overgang van fossiele naar fossielvrije energie in Europa staan rechtvaardigheid en eerlijkheid centraal. Er zijn dreigende protesten tegen het klimaatbeleid en veel politici verzette...

Lees het hele artikel
Windpark Hollandse Kust Zuid
Vattenfall/Charles Walker

Vattenfall doet mee aan windtender IJmuiden Ver met ‘Zeevonk'

Vattenfall heeft voor de aanbesteding van windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee een bod gedaan op beide locaties Alpha en Beta. 

Lees het hele artikel

Turbines op zee krijgen herbruikbare hoedjes

Voor begonnen wordt met het plaatsen van windmolens op zee, moeten eerst fundaties worden geheid. Boven op elke fundatie zit een monopile cover, een "hoedje" dat de enorme buis tijdelijk afs...

Lees het hele artikel

Contactgevens voor de media

Voor journalisten die aanvullende informatie of contact nodig hebben.

Abonneren

Type bericht

Mediabank

Welkom bij de mediabank van Vattenfall. Hier vindt u afbeeldingen in een groot aantal categorieën.