Hilmon voimalaitoksen peruskunnostus

Vattenfall Oy peruskunnostaa Hilmon vesivoimalaitosta Keski-Suomessa syksyllä 2019. Peruskunnostus alkaa syyskuun alussa ja kestää joulukuun alkuun. Tänä aikana voimalaitos ei ole käytettävissä, ja vedet juoksutetaan Kivijärvestä Pudas- ja Vuosjärveen Potmonkosken luukkujen kautta.

Peruskunnostusprojektissa Hilmon voimalaitoksen sähköautomaatio ja turbiinisäätäjä korvataan nykyaikaisilla digitaalisilla laitteistoilla. Uudistuksen avulla myös Hilmon voimalaitos voi vastata paremmin lisääntyvän säätövoiman tarpeeseen. Sähköautomaatiouudistus kattaa voimalaitoksen automaation, magnetoinnin, tahdistuksen ja suojauksen uusimisen. Uuteen turbiinisäätäjään lisätään taajuudentukemistoiminto, mikä mahdollistaa osallistumisen myös käyttö- ja häiriöreservimarkkinoille. Peruskunnostustyö on jatkoa Vattenfallin edellisinä vuosina tekemille peruskunnostuksille Leuhunkosken ja Hietamankosken voimalaitoksilla Saarijärvellä ja Äänekoskella.

Peruskunnostusprojektin aikana Potmokoskesta juoksutettavat vesimäärät ovat normaalia suuremmat. Mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi Vattenfall pitää Kivijärven vedenkorkeudet tavanomaista alhaisemmalla tasolla vuoden 2019 aikana. Kivijärven vedenpinta on jo nyt normaalia alhaisemmalla tasolla kuivan kesän ja syksyn jäljiltä. Kesällä vedenkorkeudet pyritään pitämään noin 15–20 cm tavallista alhaisemmalla tasolla. Näin vettä pystytään varastoimaan enemmän Kivijärveen, ja Potmonkosken kautta juoksutettavia vesimääriä on mahdollista hallita paremmin.

Potmonkosken juoksutus on tavallisesti noin 2 m3/s, kun taas peruskunnostuksen aikana juoksutus pyritään pitämään tasolla 6–8 m3/s. Peruskunnostusta silmällä pitäen Vattenfall toteutti Siikakarin pohjapadon kunnostuksen vuonna 2017, minkä pitäisi parantaa veden virtausta Hilmonjoessa ja Potmonkosken alueella.

Lisätietoja

Vattenfall Oy, ympäristökoordinaattori Marja Rankila, puh. 040 8454 373

Katso myös

Datakeskus

Vattenfallin vesivoima pyörittää supertietokonetta

Osana yleiseurooppalaista hanketta yksi kolmesta supertietokoneesta, LUMI, sijoitetaan CSC:n datakeskukseen Kajaaniin. LUMI on yksi maailman nopeimmista supertietokoneista, ja se toimii 100-...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Järvi ilta-auringossa

Vattenfall aloittanut Leuhunkosken kalatien suunnittelun

Suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2019, ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Lue koko artikkeli
Kaloja

Vattenfall aloitti Hietamankosken kalatien rakentamisen

Vattenfall on aloittanut kalatien rakentamisen Hietamankosken voimalaitokselle Äänekoskella. Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2019, ja kalatien arvioidaan valmistuvan marrask...

Lue koko artikkeli