Vi påminns ständigt om att mänskligheten står inför en enorm klimatutmaning – en utmaning som definierar Vattenfalls arbete. Det är därför vi fokuserar på ett mål: att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.
Följ med oss ​​på vägen dit.

CO2-utsläpp

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

Milj ton, 1990–2050 (prognos)​

A Avreglering av Europas energimarknader startar.​

B Vattenfall växer internationellt. Förvärv i Europa inklusive tysk brunkolsverksamhet.​

C Pågående övergång att bli helt fossilfria inom en generation.​

CO2-plan

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 och klimatneutralitet måste uppnås senast i mitten av århundradet.

Diagrammet visar hur Vattenfalls utsläpp har förändrats över tid samt vår prognos för den närmaste framtiden.

Vår resa till fossilfrihet

Ett nätverk med laddstationer för att driva på övergången till elfordon.

Ett nytt sätt för fastigheter att kunna producera sin egen förnybara energi.

Elektrifiering för att minska industrins koldioxidutsläpp.

Bokslutskommuniké

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2021 den 3 februari. En webcast för analytiker och medier direktsänds från klockan 09.30 samma dag.

All el vi säljer i Sverige är fossilfri

Som elkund hos Vattenfall får du alltid fossilfri el, oavsett vilket elavtal du väljer.

Soluppgång över en sandstrand

Samtalet om klimatförändringar

För att förstå hur samtalet om klimatförändringar påverkar oss har vi undersökt hur människor tänker och känner kring vad som händer med klimatet.

Nyheter

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar resultatet för 2021 den 3 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2021 torsdagen den 3 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Montering av vindkraftverk i Blakliden Fäbodberget

Sista vindkraftverket på Blakliden Fäbodberget lyft på plats

Det sista vindkraftverket har idag lyfts på plats på Blakliden Fäbodberget, Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftpark.

Läs hela artikeln
Ringhals reaktortank

Kommentar om användning av ryskt kärnbränsle

Vattenfalls kärnkraft lyder under rigorösa säkerhetskrav och granskas bland annat av svenska och internationella myndigheter.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Jobba hos oss

Intresserad av en karriär på Vattenfall? Vi letar alltid efter talangfulla medarbetare, de är grunden för vår framgång.

En grupp skrattande Vattenfallmedarbetare

Se även

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.