Vattenfall aloitti Hietamankosken kalatien rakentamisen

Vattenfall on aloittanut kalatien rakentamisen Hietamankosken voimalaitokselle Äänekoskella. Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2019, ja kalatien arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. Kalatie on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2020.

Vattenfall on ympäristöstrategiassaan sitoutunut luonnon ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen. Kalateiden ansiosta kalojen ja muiden vesieliöiden elinympäristö laajenee, ja ne pystyvät liikkumaan olemassa olevien patorakenteiden ohi voimalaitosten yläpuoliselle vesistön osalle. Kalateiden rakentamisella pyritään palauttamaan etenkin erittäin uhanalaisen järvitaimenen vaellusyhteys. Taimenen sisävesimuodot on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi napapiirin eteläpuolella. Tärkeimpiä syitä kantojen heikkoon tilaan ovat vedenlaadun heikkeneminen, vesistöjen perkaukset, vesirakentaminen kuten padot, tierummut ja voimalaitokset sekä liiallinen kalastus.

Kustannusarvio Hietaman kalatien rakentamiseksi on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Kalatien rakentamiseksi on saatu tukea EU:n Freshabit LIFE IP -hankkeen kautta sekä valtion kärkihankerahaa. Muilta osin kustannuksista vastaa Vattenfall Oy.

Rakennustöiden urakoitsijana toimii Suomen Maastorakentajat Oy. Kalatien rakennesuunnittelun on tehnyt Pöyry Finland Oy ja rakennuttamiskonsulttina toimii Fimpec Oy.

Hietamankoski kuuluu noin 80 kilometriä pitkään Saarijärven reittiin Kymijoen vesistöalueella. Reitillä on nykytilanteessa kaksi kaloille nousuesteinä olevaa voimalaitospatoa, Hietamankosken voimalaitospato sekä Leuhunkosken voimalaitospato. Saarijärven reitin kalateiden rakentaminen on mainittu Kansallisessa kalatiestrategiassa sekä Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Leuhunkosken kalatie on tarkoitus rakentaa vuonna 2020.

Lisätietoja

Ympäristökoordinaattori Marja Rankila, Vattenfall Oy, Sähköntuotanto, puh. 040 8454373

Katso myös

Datakeskus

Vattenfallin vesivoima pyörittää supertietokonetta

Osana yleiseurooppalaista hanketta yksi kolmesta supertietokoneesta, LUMI, sijoitetaan CSC:n datakeskukseen Kajaaniin. LUMI on yksi maailman nopeimmista supertietokoneista, ja se toimii 100-...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Järvi ilta-auringossa

Vattenfall aloittanut Leuhunkosken kalatien suunnittelun

Suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2019, ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Lue koko artikkeli

HYBRIT: SSAB, LKAB ja Vattenfall rakentavat Luulajaan ainutlaatuisen, neljännesmiljardin Ruotsin kruunun pilottilaitoksen vetykaasun suuren mittakaavan varastointia varten

SSAB, LKAB ja Vattenfall aloittavat fossiilivapaan vetykaasun varastointiin tarkoitetun pilottivaiheen kalliovaraston rakentamisen Luulajaan HYBRIT-pilottilaitoksen läheisyyteen.

Lue koko artikkeli