2018 oli haastava vuosi Vattenfallille

Sähkönmyynti kasvoi, ydinvoima teki tuotantoennätyksen ja tuulivoima menestyi, mutta lämpöliiketoiminnassa on edelleen haasteita. Sähkön hinta nousi mutta hintasuojausten vuoksi sillä ei ollut suurta vaikutusta. Vattenfallin vuosi 2018 voidaan koota yhteen näin.

Vattenfallin tulos 2018 kasvoi 2,5 miljardilla kruunulla 12 miljardiin kruunuun. Kasvu perustuu pääasiassa Ruotsin pienempään yritysverotukseen sekä ydinjäterahasto-osuuksien uudelleenarviointiin.

Varsinaisen liiketoiminnan tulos koko vuodelta kuitenkin laski 3,3 miljardilla kruunulla 19,9 miljardiin kruunuun.

– Kulunut vuosi oli kiinnostava ja haastava. Sekä ydinvoiman että vesivoiman tuotanto on ollut erinomainen, mutta korkeat sähkönhinnat eivät vielä näy luvuissamme. Ne liittyvät hintavakauden saavuttamisen vuoksi tekemiimme hintasuojauksiin. Viime vuonna ne toivat meille hyvän tuloksen, mutta eivät tänä vuonna. Lämpötoiminnan tuloksemme on myös pienempi korkeiden polttoaine- ja hiilidioksidihintojen vuoksi. Tuulivoimatoiminnan tuloskasvu tasapainottaa sitä osin, toteaa Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall.

Power Generation tuotti hyvin

Sähköntuotanto oli Pohjoismaissa voimakasta 2018 ja ydinvoimatoiminnassa saavutettiin ennätys 55 TWh:n tuotannolla. Vesivoiman tuotanto oli 36 TWh, joka on samalla tasolla vuoden 2017 tuotannon kanssa. Aiempien hintasuojausten vuoksi Power Generationin varsinaisen liiketoiminnan tulos kuitenkin laski 1,4 miljardilla kruunulla 9,4 miljardiin kruunuun.

Haasteet jatkuvat lämpötoiminnassa

Lämpötoiminnassa 2018 merkitsi voimakkaasti kohonneita polttoaineen ja päästöoikeuksien hintoja, jonka vuoksi liiketoiminnan tulos laski: 0,8 miljardia kruunua edellisvuoden 3,4 miljardiin kruunuun verrattuna.

– Osa tuoton pienentymisestä selittyy vuoden 2017 kertaluontoisilla erillä, jotka vaikuttivat kyseiseen vuoteen positiivisesti, mutta nyt erona on, ettemme pystyneet kompensoimaan kasvaneita kustannuksia. Meillä on edessä kova työ jatkaa tehostamista ja pienentää päästökuluille altistumista. Olemme esimerkiksi Berliinissä saavuttaneet tavoitteemme puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2020 mennessä jo kolme vuotta etuajassa, ja Uppsalassa olemme investoineet 3,5 miljardia kruunua uusiin laitoksiin, sanoo Magnus Hall.

Tuulivoimalle menestystä

Tuulivoiman osalta saavutettiin merkittävä edistysaskel vuonna 2018, kun korkeammat sähkönhinnat ja lisäkapasiteetti nostivat tulosta 1,6 miljardilla kruunulla 3,7 miljardiin kruunuun. Viimeisellä vuosineljänneksellä tehtiin mm. investointipäätös tanskalaiseen tuotantokapasiteetiltaan 605 MW:n Kriegers Flakin merituulivoimalaan.

Vattenfall investoi vuonna 2018 tuulivoimaan ja muuhun uusiutuvaan tuotantoon 8,2 miljardia kruunua, missä edellisvuoteen verrattuna oli 46 prosenttia kasvua. Uuteen tuulivoimakapasiteettiin investoidaan vuosien 2019 ja 2020 aikana vielä 24 miljardia kruunua, mikä vastaa kolmea neljäsosaa Vattenfallin kasvuinvestointien kokonaisbudjetista.

Myynti kasvoi

Sähkön ja kaasun myynti kasvoi useimmilla markkinoilla, ja asiakaspohja kasvoi 1,9 prosentilla 8,9 miljoonaan sopimukseen. Latausverkosto InCharge kasvaa tasaisesti ja saavutti vuoden aikana 10 500 latauspisteen rajan. Customers & Solutions-yksikön varsinaisen liiketoiminnan tulos laski kuitenkin 600 miljoonalla kruunulla 1,3 miljardiin kruunuun, suureksi osaksi kasvuun tehtyjen investointien vuoksi.

Suuria sijoituksia sähköverkkoon

Distribution-liiketoiminnan investoinnit sähköverkkoon kasvoivat Ruotsissa yli 20 prosentilla. Ruotsin uuden lainsäädännön vuoksi Vattenfallin on kuitenkin jatkossa pienennettävä investointeja.

– Se on valitettava tilanne, sillä aiomme investoida ja meidän on investoitava verkon päivitystöihin, sekä voidaksemme yhdistää kaiken uusiutuvan kapasiteetin että rakentaaksemme infrastruktuurin, jota tarvitaan kasvavien kaupunkien tarpeisiin vastaamiseen. Ruotsin sähköverkkotariffeja koskeva uusi lainsäädäntö tekee sen vaikeaksi.  Meidän osaltamme se tarkoittaa, että meidän on pienennettävä investointitavoitteitamme, sanoo Anna Borg.

Alfrida-myrsky aiheutti suurta tuhoa Ruotsissa heti uuden vuoden jälkeen. Enimmillään ilman sähköä oli 63 000 Vattenfallin asiakasta. Jälleenrakennustyö jatkuu suurimman osan vuotta.

– Haluan kiittää kaikkia osallisia, jotka panostivat kaikkensa auttaakseen asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa, sanoo Magnus Hall.

Vattenfallin sähköverkkoyhtiö Berliinissä on vuoden aikana tehnyt sopimuksen latausinfrastruktuurin toimittamisesta, kun kaupunki vaihtaa 1 400 dieselkäyttöistä linja-autoaan sähkölinja-autoihin.

Sähköverkkoliiketoiminnan varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi 200 miljoonalla kruunulla 6,3 miljardiin kruunuun 2018.

Säästöohjelma jatkuu

Vattenfall toteuttaa tehokkuuden lisäämiseksi vuoteen 2020 saakka kestävän kahden miljardin kruunun säästöohjelman esikunta- ja tukitoiminnoissa. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja vuodenvaihteessa henkilöstövähennykset olivat 400 täyttä työvuotta.

Lue lisää Vattenfallin tuloksesta

Katso myös

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg

Ensimmäiset kolme kuukautta: Vahva vuosineljännes ja elpyminen markkinoilla

Vattenfall on päässyt hyvään alkuun vuonna 2021 positiivisella tuloskehityksellään, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuorsikatsaus osoittaa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']