Amsterdam

2019 oli menestyksellinen vuosi Vattenfallille

Vattenfall kasvatti liikevoittoaan noin 25 prosentilla ja saavutti taloudelliset tavoitteensa. Tämä käy ilmi koko vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta.

Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hallilla ja talousjohtaja Anna Borgilla on syytä tyytyväisyyteen. Huolimatta Ruotsissa vuoden 2019 alussa riehuneesta Alfrida-myrskystä ja normaalia leudommista sääoloista Vattenfall saavutti erittäin hyvän tuloksen.

Hyvä tuloskasvu

Tilikauden tulos kasvoi 12 miljardista Ruotsin kruunusta lähes 15 miljardiin kruunuun, ja varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi runsaaseen 25 miljardiin kruunuun. Myös liikevaihto kasvoi.

"Sekä tilikauden tulos että käyttökate kasvoivat noin 25 prosenttia koko vuoden 2019 osalta. Sen lisäksi onnistuimme saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme. Siitä meidän on syytä olla ylpeitä", Magnus Hall toteaa.

Vattenfallin tavoitteet ovat omistajan, Ruotsin valtion asettamat, ja koskevat sekä sidotun pääoman tuottoprosenttia (ROCE) että kassavirtaa ennen käyttöpääoman muutosta suhteessa oikaistuun nettovelkaan(FFO/adjusted net debt).

"Tämä on tärkeä askel pyrkimyksessämme osoittaa, että tavoitteemme mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa on kannattava liiketoimintastrategia", Anna Borg sanoo.

Ydinvoiman ja vesivoiman hyvä käytettävyys

Vuoden 2019 tulosta painoivat Alfrida-myrskyn kustannukset, jotka olivat yhteensä noin 800 miljoonaa kruunua. Myrsky kuritti Ruotsia vuoden 2019 alussa ja aiheutti pitkiä sähkökatkoja tuhansille asiakkaille. Sen lisäksi lämmin sää vaikutti negatiivisesti sekä lämmön että kaasun myyntiin. Hintatakuut ja uusiutuva tuotanto tukivat kuitenkin tuloksen parantumista. Ringhals 2 suljettiin joulukuun lopussa.

"Sähköntuotanto on hyötynyt sekä ydin- että vesivoiman erittäin hyvästä käytettävyydestä samalla, kun tuulivoiman osuus on kasvanut uuden asennetun kapasiteetin ansiosta. Lämpöpuolella työskentelemme lujasti eliminoidaksemme fossiiliriippuvuuden, mikä on meille tärkeää, jotta toimintamme olisi tulevaisuudessa kannattavaa ja terveellä pohjalla. Sen lisäksi Markets on saavuttanut erittäin hyvän kaupankäyntituloksen ja Customers & Solutions antanut hyvän panoksen huolimatta haastavista markkinaoloista ja onnistunut jopa kasvamaan, ennen kaikkea Saksassa", Anna Borg toteaa.

Useita askelia kohti fossiilitonta elämää

Vuonna 2019 Vattenfall otti useita askelia kohti fossiilittoman elämän mahdollistamista yhden sukupolven kuluessa. Tanskassa vihittiin tuulivoimapuisto Horns Rev 3, ja Alankomaissa Vattenfall voitti tärkeän sopimuksen Hollandse Kust Zuid 3 ja 4 -tuulivoimapuistojen rakentamisesta. Kesäkuussa Vattenfall esitteli uuden vihreän joukkovelkakirjalainan ja ilmoitti sijoittavansa 5 miljardia kruunua investointeihin uusiutuviin kohteisiin. Vuoden loppupuolella suljettiin kaksi hiilivoimalaa Saksassa ja Alankomaissa.

Ruotsin valtio saa osan voitosta

Hyvän taloudellisen tuloksen ansiosta Vattenfallin hallitus ehdottaa 7,245 miljardin kruunun jakamista Vattenfallin omistajalle, Ruotsin valtiolle. Päätöksen jakamisesta tekee yhtiökokous huhtikuun lopussa.

Näin menestyivät Vattenfallin eri osat vuonna 2019:

Customers & Solutions saavutti runsaan 1,3 miljardin varsinaisen liiketoiminnan tuloksen, runsaat 5 prosenttia paremman kuin vuonna 2018, lähinnä lisääntyneen Saksan asiakaskannan ja Pohjoismaiden ja Alankomaiden suuremman myynnin ansiosta.

Power Generation kasvatti varsinaisen liiketoiminnan tulosta 60 prosentilla 9,4 miljardista kruunusta 15,4 miljardiin kruunuun. Kasvu perustui ensi sijassa hintatakuista saatuun parempaan tulokseen vuoteen 2018 verrattuna. Sähköntuotanto oli vuoden 2018 tasolla. Kaupankäyntitoiminnan osuus varsinaisen liiketoiminnan tuloksesta oli 1,8 miljardia kruunua, noin 1,2 miljardia kruunua enemmän kuin vuonna 2018.

Wind vihki kaksi tuulivoimapuistoa, Horns Rev 3 (407 MW) ja Slufterdam (29 MW), mikä osaltaan kasvatti tuotantoa. Alhaisemmat sähkön hinnat vaimensivat sen vaikutusta. Varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi runsaalla 10 prosentilla vajaaseen 4,2 miljardiin kruunuun.

Heat kärsi vuonna 2019 haasteista, jotka liittyivät paineen alla oleviin katteisiin muun muassa kasvaneiden päästöoikeuskustannusten vuoksi. Kaksi hiilivoimalaa, Reuter C Berliinissä ja Hemweg 8 Amsterdamissa suljettiin. Varsinaisen liiketoiminnan tulos laski 771 miljoonasta kruunusta 550 miljoonaan kruunuun.

Distribution teki vuonna 2019 uuden ennätyksen, mitä tulee verkkoinvestointeihin Ruotsissa, ja investoi 5,1 miljardia kruunua Ruotsin sähköverkkoon. Tuleviin investointeihin vaikuttaa kuitenkin uusi sääntely, joka jättää toiminnalle huomattavasti pienemmät katekehykset. Varsinaisen liiketoiminnan tulos oli 5 miljardia kruunua, mikä on 1,3 miljardia kruunua vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lasku johtui suurimmalta osin Alfrida-myrskyn kustannuksista.

Vattenfallin tilinpäätöstiedote 2019 (englanniksi)


Tärkeitä tapahtumia

Tammi–joulukuu 2019

 • Asiakaskannan kasvu jatkui, erityisesti Saksassa.
 • Kasvua merituulivoimassa Tanskan Horns Rev 3 (407 MW) -puiston vihkimisen ja Alankomaiden Kust Zuid 3 ja 4 (~750 MW) -puistoista tehdyn voittoisan tarjouksen ansiosta.
 • Ringhals 2 -voimalan lopullinen sulkeminen.
 • Hollantilaisen DELTA Energie -myyntiyhtiön hankinta.
 • Amsterdamin Hemweg 8- ja Berliinin Reuter C -hiilivoimaloiden sulkeminen.
 • Kaukolämpötoiminnan luovuttaminen Hampurissa.
 • Ruotsin sähköverkon kattavat korjaustyöt Alfrida-myrskyn jälkeen.
 • Pienemmät katekehykset jakelutoiminnalle Ruotsissa kaudella 2020–2023.

Talouskehitys

Tammi–joulukuu 2019

 • Nettoliikevaihto kasvoi 9 % (7 % ilman valuuttavaikutuksia) 166 360 miljoonaan Ruotsin kruunuun (152 091).
 • Varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi 26 % 25 095 miljoonaan Ruotsin kruunuun (19 883).
 • Käyttökate tulos kasvoi 26 % 22 141 miljoonaan Ruotsin kruunuun (17 619).
 • Tilikauden tulos kasvoi 24 % 14 861 miljoonaan Ruotsin kruunuun (12 007).

Loka–joulukuu 2019

 • Nettoliikevaihto kasvoi 3 % (1 % ilman valuuttavaikutuksia) 46 179 miljoonaan Ruotsin kruunuun (45 020).
 • Varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi 77 % 8 207 miljoonaan Ruotsin kruunuun (4 627)
 • Liiketoiminnan tulos laski 42 % 2 427 miljoonaan Ruotsin kruunuun (4 189).
 • Tilikauden tulos laski 84 % 488 miljoonaan Ruotsin kruunuun (3 100).

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall ja talousjohtaja Anna Borg

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes: vakaa tulos heikkenemisestä huolimatta

Vattenfallin osavuosikatsaus kertoo vakaasta tuloksesta huolimatta merkittävästi heikkenevän markkinatilanteen selkeästä vaikutuksesta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']