Ensimmäinen vuosineljännes: Vattenfallin tulos parani Alfrida-myrskystä huolimatta

Fossiilittoman tuotannon osuus vahva, mutta voimakas Alfrida-myrsky maksoi Vattenfallille 850 miljoonaa kruunua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.


Katso Vattenfallin toimitusjohtajan Magnus Hallin ja talousjohtaja Anna Borgin videohaastattelu, jossa keskustellaan konsernin tuloksesta vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vattenfallin varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi jonkin verran ensimmäisellä vuosineljänneksellä, viime vuoden 9,4 miljardista kruunusta 9,7 miljardiin kruunuun. Kasvun taustalla piilee fossiilittoman energian tuotannon hyvä tulos lähinnä tuuli-, vesi- ja ydinvoiman osalta. Kauden tulokseksi tuli 6,4 miljardia kruunua, kun se oli edellisvuoden vastaavalla jaksolla 4,2 miljardia kruunua.

Suuret kustannukset myrskyn jälkeen

Toisaalta tulosta heikensivät Alfrida-myrskyyn liittyvät kustannukset. Ruotsin yli tammikuun 2. päivän vastaisena yönä pyyhkäissyt myrsky vaikutti yhteensä 65 000 Vattenfallin sähkönjakelun asiakkaaseen. Akuutit korjaustyöt kestivät kolme viikkoa, mutta työt verkon palauttamiseksi täysin toimintakuntoon jatkuvat edelleen.

Vattenfallille Alfrida merkitsi 850 miljoonan kruunun lisäystä vuosineljänneksen kuluihin. Tästä noin puolet kului korvauksiin sähkökatkoksista kärsineille asiakkaille ja puolet oli korjauskustannuksia. Myrskystä johtuvia kustannuksia voi tulla esiin vielä myöhemminkin.

– Vuosineljännekseen on sisältynyt sekä ylä- että alamäkiä. Alfrida-myrsky oli suurin yksittäinen tapahtuma, joka vaati paljon resursseja ja aiheutti hankalia aikoja monille asiakkaistamme. Joissakin tapauksissa olemme joutuneet rakentamaan verkon kokonaan uudelleen, mikä on tullut todella kalliiksi. Samaan aikaan monet ovat kiitelleet Vattenfallin panosta, kertoo Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja Magnus Hall.

Kalliimpaa sähköä Pohjoismaissa

Pohjoismaissa sähkön hinnat olivat korkeammalla kuin vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä suosi Power Generation -segmenttiä, johon kuuluvat mm. vesivoima ja ydinvoima. Tuotanto tosin väheni jonkin verran vuoden 2018 vastaavaan jaksoon verrattuna – siihen vaikuttivat varastoaltaiden alempi taso ja Ringhals 2 -voimalan ydinvoimareaktorin vaurioituminen. Vähennystä kompensoivat kuitenkin korkeammat hinnat. Trading-toiminnan vahvaan tulokseen yhdistettynä Power Generation -segmentin varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi siten viime vuoden 3,8 miljardista kruunusta 5,4 miljardiin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Myös tuulivoima hyötyi positiivisista hintavaikutuksista yhdistettyinä uuteen kapasiteettiin ja vaikutti myönteisesti tämän vuosineljänneksen tulokseen. Tuulivoimatoiminnan varsinaisen liiketoiminnan tulos kasvoi 0,4 miljardista kruunusta 1,5 miljardiin kruunuun.

Customers & Solutions -yksikön myyntitoiminnassa sähkön korkeammat hankintahinnat heikensivät tulosta. Jatkossa hinnankorotukset kuitenkin kompensoivat suurempia hankintakustannuksia. Saksassa asiakaspohja kasvaa, mikä aiheuttaa aluksi kustannuksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana mutta parantaa liiketoiminnan kannattavuutta vastaisuudessa. Varsinaisen liiketoiminnan tulos vuosineljänneksen aikana oli vajaat 0,4 miljardia kruunua eli noin 0,6 miljardia kruunua pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin.

Heat-segmentin varsinaisen liiketoiminnan tulos oli viime vuoden tasolla: 1,5 miljardia kruunua. Heat-segmentin markkinaolosuhteet ovat edelleen hankalat, etenkin sähköntuotannon osalta, koska päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnat ovat korkealla.

– Konsernin tavoitteisiin päästäksemme meidän on keskityttävä pyrkimyksiimme, resursseihimme ja aikaamme. Meidän on myös edelleen pidettävä kustannukset tiukasti kurissa varmistaaksemme, että voimme saada hyviä tuloksia kaikilta liiketoiminta-alueiltamme, sanoo Vattenfallin talousjohtaja Anna Borg.

Vattenfallin vuosineljännesraportti, Q1 2019

Tärkeitä tapahtumia, tammi–maaliskuu 2019

 • Suuria häiriöitä Alfrida-myrskyn jälkeen, ja siihen liittyviä kustannuksia 850 miljoonaa kruunua.
 • Pienempi tuotanto osittain Ringhals 2:n generaattorin vaihdosta johtuneen pienemmän tuotannon vuoksi.
 • Hollantilaisen DELTA Energie -myyntiyhtiön hankinta.
 • Hollantilaisen Hemweg 8 -hiilivoimalan tuotanto päättyy vuoden 2019 lopussa.
 • 170 MW:n tuulivoimatuotannon ja 6 MW:n aurinkoenergiatuotannon käynnistäminen.
 • Osallistuminen Hollandse Kust Zuid 3 & 4 -tuulivoimaprojektin tarjouskilpailuun Hollannissa sekä projektiin Ranskan Dunkerquessä.
 • Berliinin kaupunki haluaa myöntää Berlin Energielle toimiluvan sähkönjakeluun.

Talouskehitys, tammikuu–maaliskuu 2019

 • Nettoliikevaihto kasvoi 13 % (10 % ilman valuuttavaikutuksia) 49 552 miljoonaan Ruotsin kruunuun (43 860).
 • Varsinaisen liiketoiminnan tulos nousi 9 673 miljoonaan Ruotsin kruunuun (9 359).
 • Liiketoiminnan tulos kasvoi 8 168 miljoonaan Ruotsin kruunuun (6 975).
 • Kauden tulos nousi 6 420 miljoonaan Ruotsin kruunuun (4 158).

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall ja talousjohtaja Anna Borg

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes: vakaa tulos heikkenemisestä huolimatta

Vattenfallin osavuosikatsaus kertoo vakaasta tuloksesta huolimatta merkittävästi heikkenevän markkinatilanteen selkeästä vaikutuksesta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']