Ensimmäiset kolme kuukautta: Vahva vuosineljännes ja elpyminen markkinoilla

Vattenfall on päässyt hyvään alkuun vuonna 2021 positiivisella tuloskehityksellään, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuorsikatsaus osoittaa.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-(2)2.jpg

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg kommentoi vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsausta seuraavasti:

"Laajamittaisen sähköntuotantomme toiminta oli vakaata, ja kaukolämmön sekä tuulivoiman kasvu- ja kehityshankkeet saavuttivat uusia virstanpylväitä. Sähkömarkkinat ovat toipuneet viime vuoden ennätyksellisen matalasta hintatasosta. Näköpiirissä on kuitenkin edelleen haasteita sähkönsiirrossa maiden ja hinta-alueiden välillä.

Korkeammat sähkön hinnat mutta sähkönsiirron jatkuvat pullonkaulat

Alkuvuoden kylmä sää vaikutti osaltaan sähkön korkeisiin hintoihin. Päästöoikeuksien ja polttoaineen kallistuminen nosti sähkön hintaa edelleen Euroopassa, mutta Pohjoismaissa vaikutukset eivät olleet merkittävät. Itse asiassa Pohjoismaiden ja Saksan futuurimarkkinoiden välillä oli ennätyksellisen suuria eroja sekä merkittäviä sähkönsiirron pullonkauloja vuosineljänneksen aikana. Parempi siirtokapasiteetti hinta-alueiden ja maiden välillä on ennakkoedellytys energiamuutokselle, jatkuvalle sähköistämiselle ja pienemmille hiilidioksidipäästöille yhteiskunnassa.

Vahva tuloskehitys ja tehokkaat toiminnot

Ajanjakson liikevoitto kasvoi 3,5 miljardilla Ruotsin kruunulla 10,4 miljardiin kruunuun. Liiketoiminnasta saatujen parantuneiden tulojen lisäksi kasvuun vaikutti positiivisesti Ruotsin ydinjäterahastosta saadut tulot osakemarkkinoiden vahvistumisen seurauksena. Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate kasvoi 1,9 miljardilla Ruotsin kruunulla 12,1 miljardiin kruunuun. Pohjoismaiden sähköntuotanto hyötyi korkeammista sähkön hinnoista, kun joustavat vesivoimalaitoksemme sopeuttivat volyymejaan suurempaan kysyntään. Tämä kompensoi myös pienentynyttä ydinsähkön määrää Ringhals 1:n sulkemisen jälkeen. Hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet huomattavasti Hampurin Moorburg-hiilivoimalan sulkemisen myötä, ja vaikutukset ovat nyt myös näkyvissä alhaisempien käyttökustannusten muodossa.

Epäsuotuisat sääolosuhteet vaikuttivat tuulivoimaan, ja sen tulot laskivat uudesta kapasiteetista huolimatta. Vuosineljänneksen aikana solmimme laajan PPA-sähkönostosopimuksen (Power Purchase Agreement) koskien osaa hollantilaisen Hollandse Kust Zuid -tuulivoimapuiston volyymista, mikä vähentää hankkeen riskiä. Osa tuulivoimaliiketoiminnastamme tulevaisuudessa keskittyy arvon luomiseen kehitysprosessissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä raportoimme Grönhultin maatuulipuiston myynnistä, joka on yksi ensimmäisistä myyntikehityshankkeistamme.

Ruotsalaisen fossiilivapaan teräksen kumppanuushankkeen HYBRITin tuotantoprosessin teollistaminen jatkuu. Yhdessä SSAB:n ja LKAB:n kanssa olemme parhaillaan perustamassa Ruotsin Jällivaaraan demonstraatiolaitosta fossiilivapaan rautasienen eli teräksen raaka-aineen 1,3 miljoonan miljoonan vuotuista tuotantoa varten. Laitoksen on määrä valmistua vuonna 2026.

Oikeusriidat etenevät oikeaan suuntaan

Saksassa suhtaudumme myönteisesti Saksan hallituksen kanssa allekirjoitettuun sopimukseen, joka tosiasiallisesti päättää kaikki kiistat Saksan ydinvoimasta luopumisen korvauksista. Odotamme innolla, että voimme jatkaa työtä fossiilisten polttoaineiden asteittaiseksi vähentämiseksi Saksassa ja keskitymme nyt muiden toimintojemme toteuttamiseen maassa.

Ruotsissa Linköpingin hallinto-oikeus on linjannut sähköverkkoyhtiöiden hyväksi sekä Vattenfallin tekemän arvion mukaisesti, että kauden 2020–2023 tuloraameja koskeva päätös on lainvastainen. Ruotsin energiamarkkinoiden tarkastuslaitos (Ei) on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Toivon, että voimme pian jättää tämäntyyppiset oikeusprosessit taaksemme. Tarvitsemme sähköverkolle suotuisat olosuhteet mahdollistaaksemme energiasiirtymän ja lisätäksemme sähköistymistä tässä ja nyt."

Lue lisää vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden tuloksesta täältä

Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–maaliskuu 2021

 • Sopimus ydinvoiman käytöstä poistamisen korvaamisesta Saksassa
 • Hollandse Kust Zuid 1-4 -tuulivoimapuiston tuotannon osan myynti pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella
 • Grönhultin maatuulipuistohankkeen myynti
 • Vattenfallin ensimmäisen kaukolämpöverkon rakentaminen Isossa-Britanniassa alkaa  – Lontoossa sijaitseva Brent Cross South
 • Kaukolämmön tuotannon aloittaminen Amsterdam South Connectionissa
 • Hallinto-oikeuden myönteinen päätös koskien sähköverkkoyhtiöiden tuloraameja kaudelle 2020–2023
 • HYBRIT – Jällivaaraan suunniteltu demonstraatiolaitos fossiilivapaan rautasienen tuotantoa varten

Talouden yhteenveto, tammi–maaliskuu 2021

 • Liikevaihto laski 5 % (-1 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 45 911 miljoonaan Ruotsin kruunuun (48 160)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate kasvoi 12 053 miljoonaan Ruotsin kruunuun (10 187)
 • Käyttökate oli 13 385 miljoonaa Ruotsin kruunua (12 313)
 • Kauden liikevoitto oli 10 423 miljoonaa Ruotsin kruunua (6 900)

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vetykaasulla pelkistettyä rautasientä. Kuvaaja: Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB ja Vattenfall tuottivat ensimmäisinä maailmassa vetykaasulla pelkistettyä rautasientä

SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat tuottaneet ensimmäisinä maailmassa vetykaasulla pelkistettyä rautasientä pilottimittakaavassa.

Lue koko artikkeli