Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

Napsauta nähdäksesi Vattenfallin toimitusjohtajan Magnus Hallin ja talousjohtaja Anna Borgin kommentit Vattenfallin vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tuloksista. Haastattelija: Markus Friberg, Vattenfallin Head of Media Relations.

Yhteenveto

Liiketoiminnan yhteenveto, heinä–syyskuu 2020

 • Epätavallisen korkea hydrologinen tase tuo painetta Pohjoismaiden sähkönhintoihin
 • Prinsessa Arianen tuulivoimapuiston käyttöönotto Alankomaissa
 • Osallistuminen huutokauppaan Hampurin Moorburgin voimalaitoksen sulkemiseksi
 • Berliinin ylempi maaoikeus hylkäsi tarjouskilpailuprosessin Berliinin sähköverkosta. Vuosineljänneksen päätyttyä Vattenfall tarjoutui myymään Stromnetz Berlin -yhtiön Berliinin osavaltiolle
 • Fossiilittomaan teräksen tuotantoon tähtäävän HYBRIT-kumppanuusprojektin pilottilaitoksen käyttöönotto
 • Anna Borg nimitettiin uudeksi toimitus- ja konsernijohtajaksi marraskuun 1. päivästä lähtien

Talouden yhteenveto, tammi–syyskuu 2020

 • Liikevaihto laski 4 % (-5 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 114 815 miljoonaan Ruotsin kruunuun (120 181)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 17 802 miljoonaa Ruotsin kruunua (16 889)
 • Käyttökate 10 030 miljoonaa Ruotsin kruunua (19 715)
 • Kauden liikevoitto 1 989 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 373)

Talouden yhteenveto, heinä–syyskuu 2020

 • Liikevaihto laski 2 % (0 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 35 375 miljoonaan Ruotsin kruunuun (35 938)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 4 818 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 594)
 • Käyttökate 4 743 miljoonaa Ruotsin kruunua (8 677)
 • Kauden liikevoitto 3 583 miljoonaa Ruotsin kruunua (6 700)

Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall kommentoi vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden osavuosikatsausta:

2020 on ollut tähän asti myrskyisä, ja hinnat ovat sähkömarkkinoilla laskeneet huomattavasti. Pohjoismaiden runsaat sademäärät ja lämmin sää ovat laskeneet hintoja voimakkaasti. Hinta-alueiden väliset erot ovat kuitenkin olleet suuria sähköverkon rajoitusten vuoksi. Tämän lisäksi polttoaineiden alhaiset hinnat ja pienempi kysyntä ovat vaikuttaneet negatiivisesti hintoihin manner-Euroopassa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana kaikilla markkinoilla nähtiin lievää elpymistä. Vattenfallin sähköntuotanto on vähentynyt Ringhals 2:n sulkemisen vuoksi, mutta myös lisääntyneen kunnossapidon ja ydinvoiman heikkoon markkinatilanteeseen mukautumisen vuoksi. Hiilivoiman heikommat olosuhteet, Amsterdamin Hemweg 8 -voimalan sulkeminen ja Hampurin toimintojen myyminen vuonna 2019 ovat vähentäneet fossiilipohjaista sähköntuotantoa.

Parannusta varsinaisiin tuloihin, mutta suuria negatiivisia kertaluonteisia vaikutuksia

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloihin vaikuttivat negatiivisesti suuret, yli 10 miljardin Ruotsin kruunun arvonalennukset – lähinnä hiilivoiman tuotannossa – toisen vuosineljänneksen aikana. Yhdeksän kuukauden aikana kertynyt 2 miljardin Ruotsin kruunun voitto on siten huomattavasti pienempi kuin samalla ajanjaksolla vuosi sitten, jolloin summa oli 14,4 miljardia Ruotsin kruunua. Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 3,6 miljardia Ruotsin kruunua, eli 3,1 miljardia kruunua vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2019. Kolmannen vuosineljänneksen voittoon vuosi sitten sisältyivät myyntivoitot Hampurin kaukolämpötoiminnasta (3,1 miljardia Ruotsin kruunua) ja Saksan ydinvoiman tuotanto-oikeuksista (1,5 miljardia Ruotsin kruunua).

Toiminnallisesti tulomme ovat olleet suotuisia myrskyisistä markkinoista huolimatta. Hintasuojaukset ja myyntitoimintojen ja kaupankäynnin positiivinen vaikutus ovat tasapainottaneet sähkön alhaisempien hintojen negatiivista vaikutusta. Yhdeksän kuukauden jakson ja kolmannen vuosineljänneksen varsinaisen liiketoiminnan voitot olivat 17,8 miljardia ja 4,8 miljardia Ruotsin kruunua, mikä tarkoitti 0,9 miljardin ja 1,2 miljardin Ruotsin kruunun lisäyksiä, tässä järjestyksessä.

Jatkuvia askelia kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Kolmannen vuosineljänneksen aikana otimme käyttöön Prinsessa Arianen tuulivoimapuiston (aiemmalta nimeltään Wieringermeer), joka on lajissaan Alankomaiden suurin. Sen kapasiteetti on 300 MW, mikä vastaa 370 000 kotitalouden vuosikulutusta. Lisäksi otettiin käyttöön pilottilaitos HYBRIT-kumppanuusprojektia varten, jossa pyrimme kehittämään fossiilitonta teräksen tuotantoa yhdessä SSAB:n ja LKAB:n kanssa Ruotsin Luulajassa.

Hiilivoima ei ole kilpailukykyistä, kun huomioidaan tämänhetkiset sähkön, polttoaineen ja CO2-päästöjen hinnat. Tämä ei ole yllättävää, kun sekä poliittiset toimet että uusiutuvan tuotannon teknologinen kehitys aiheuttavat painetta. Saksassa osallistumme huutokauppaan Hampurin Moorburgin hiilivoimalan sulkemisen hoitamiseksi.

Vuosineljänneksen päätyttyä päätimme tarjota Berliinin sähköverkkotoimintaa myyntiin. Pyrimme yhteistyöhön ja yhteiseen sopimukseen Berliinin osavaltion kanssa päästäksemme pois pitkien oikeudenkäyntien umpikujasta ja löytääksemme liiketoiminnalle paremman tien eteenpäin.

Tämä on viimeinen neljännesvuosikatsaukseni Vattenfallin toimitusjohtajana. Haluan esittää suuret kiitokseni Vattenfallin työntekijöille ja hallitukselle, jotka ovat luottaneet minuun Vattenfallin johtajana näiden tapahtumarikkaiden vuosien aikana. Tämä on ollut äärimmäisen jännittävä matka, joka jatkuu Vattenfallin pyrkiessä mahdollistamaan fossiilittoman elämän yhden sukupolven kuluessa.

Katso myös

Anna Borg, Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja

Koko vuoden vuosikertomus 2022 – haastava vuosi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi jo ennestään kiristyneisiin energiamarkkinoihin, mistä syntyi suuria haasteita.

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne vaikeina aikoina

Markkinat olivat myrskyiset kolmannella vuosineljänneksellä, ja talvella vastassa on monia epävarmuustekijöitä. Vattenfallin taloudellinen tilanne on kuitenkin vahva, ja kauden varsinainen t...

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes: sota Ukrainassa hallitsi energiamarkkinoiden tunnelmia

Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä markkinoiden volatiliteetti asettavat suuria haasteita Euroopan energiajärjestelmälle.

Lue koko artikkeli