Koko vuoden raportti: Strategiset yritysmyynnit vahvistavat Vattenfallin varautumista tulevaisuuteen

Sähkön hinta laski merkittävästi vuoden 2023 aikana, millä oli huomattava vaikutus Vattenfallin tulokseen. Vahvistamme valmiuttamme tuleviin investointeihin Berliinin lämpötoiminnan ja Norfolkin rannikolla Isossa-Britanniassa sijaitsevien tuulivoimaprojektiemme liiketoimintojen strategisilla myynneillä. Yrityksemme vakaa tase mahdollistaa tämän, ja siihen sisältyy sekä fossiilivapaan sähköntuotannon että sähköverkkojen laajentaminen.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja Anna Borg kommentoi koko vuoden 2022 tilinpäätöstä seuraavasti:

”Sähkön hinta oli Vattenfallin markkinoilla keskimäärin 60 prosenttia alhaisempi vuonna 2023. Lisääntyneet sateet ja lämpimämpi sää ovat vaikuttaneet Pohjoismaiden hintoihin. Manner-Euroopassa hinnat ovat laskeneet jyrkästi kaasun ja hiilen hintojen laskun takia. Euroopan kaasuvarastot ovat olleet hyvin täynnä ja lisäksi Ranskassa ydinvoiman saatavuus on parantunut vuoteen 2022 verrattuna.

Tilikauden liikevoitto parani, mutta sähkön hinnan ja volyymin lasku pienensivät varsinaisen liiketoiminnan liikevoittoa

Koko vuoden 2023 voitto nousi 10,4 miljardiin Ruotsin kruunuun (0,0). Sähkö- ja polttoainesopimusten toteutumisen ja arvostuksen väliaikaiset vaikutukset heikensivät voimakkaasti viime vuoden tulosta. Vattenfallin taloudellinen asema on edelleen vahva, ja FFO:n / oikaistun nettovelan tunnusluku oli 21,5 %. Vakuuksien muutospyynnöillä oikaistu tunnusluku oli 25,6 %. Hallitus ehdottaa 4 miljardin Ruotsin kruunun suuruista osinkoa vuodelle 2023.

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto laski 15,1 miljardilla Ruotsin kruunulla 20,0 miljardiin Ruotsin kruunuun. Sekä lämpö- että asiakastoimintojen tulos on parantunut, ja on ilahduttavaa havaita, että yhä useammat asiakkaat valitsevat Vattenfallin ja fossiilivapaan sähkösopimuksemme. Alhaisemmat sähkön hinnat, vesivoiman pienemmät volyymit ja ydinvoiman heikompi saatavuus heikensivät kuitenkin tulosta.

Vattenfallin sähköntuotannossa on osittain käytetty hintasuojausta, ja tässä olemme havainneet pohjoismaisten hintasuojaustemme myönteisen vaikutuksen, mikä osaltaan nosti saavutettua sähkön hintaa Pohjoismaissa. Manner-Euroopan hintasuojausten negatiivinen vaikutus kuitenkin kompensoi tätä, koska ne eivät ole olleet yhtä tehokkaita kuin Pohjoismaissa.

Yritystoiminnan myynnit varmistavat energia-alan siirtymän edistymisen

Strategisen arvioinnin jälkeen Vattenfall on päättänyt myydä Berliinin lämpötoiminnan Berliinin osavaltiolle. Näin olemme varmistaneet, että lämpöliiketoimintaa hoidetaan jatkossakin vastuullisesti keskittyen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kauppahinta on 1,6 miljardia euroa. Vattenfall on jatkossakin tärkeä toimija toteutettaessa energia-alan siirtymää Saksassa. Yli 5 miljoonan yksityisasiakkaan myyntitoiminnan ja suurille yritysasiakkaille suuntautuvan myynnin lisäksi meillä on Saksassa myös sähköntuotanto- ja kaupankäyntitoimintaa. Meillä on myös tärkeitä hankkeita, kuten Nordlicht 1 ja 2 -tuulivoimapuistot, joiden osalta olemme allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyöstä BASF:n kanssa.

Vattenfall on myös solminut sopimuksen Norfolkin rannikon edustalla Isossa-Britanniassa olevien tuulivoimahankkeidemme myynnistä. Myynti lisää Vattenfallin mahdollisuuksia investoida fossiilivapaisiin hankkeisiin, jotka sopivat paremmin kokonaisportfolioomme ja riskinottohalukkuuteemme, ja tämä varmistaa samalla hankkeiden tulevaisuuden. Kauppahinta on 1,0 miljardia Englannin puntaa, ja myynnin ansiosta aiemmat arvonalennukset ja varaukset peruutetaan.

Korkea investointiaste jatkuu

Energia-alan siirtymä tuo mukanaan suuria investointimahdollisuuksia, ja Vattenfallin investointisuunnitelma seuraavalle kahdelle vuodelle on yhteensä 65 miljardia Ruotsin kruunua (netto), josta 41 miljardia Ruotsin kruunua on käytetään kasvuinvestointeihin. Fossiilivapaaseen sähköntuotantoon, sähköverkkoon ja sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuriin suunnitellaan merkittäviä investointeja. Merkittäviin hankkeisiin kuuluvat Vesterhavin merituulivoimapuiston valmistuminen Tanskassa ja Bruzaholmin maatuulivoimapuiston rakentaminen Ruotsissa.

On ilahduttavaa, että vuoden lopussa hallitus julkisti Ruotsin uusia ydinvoimahankkeita koskevan tiekartan ja on nyt nimittänyt sitä varten kansallisen koordinaattorin. Uusien ydinvoimaloiden edellytykset on tärkeää selventää poliittisesta näkökulmasta, jotta Vattenfall ja muut toimijat voivat jatkaa työtään sen arvioimiseksi, miten tämä energialaji voi jatkossakin toimia osana Ruotsin energian hankintaa.

Vuonna 2024 jatkamme siirtymistä kohti asiakkaidemme, toimintamme sekä toimittajiemme ja kumppaniemme fossiilivapautta. Pääsemme tähän tavoitteeseen keskittymällä taloudelliseen vakauteen ja priorisoimalla kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia.”

Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–joulukuu 2023

 • Alhaisemmat sähkön hinnat sekä Pohjoismaissa että Manner-Euroopassa sekä pienemmät hinta-alueiden erot verrattuna vuoteen 2022
 • Berliinin lämpöliiketoiminnan myynti Berliinin osavaltiolle
 • Norfolk Offshore Wind Zonen liiketoiminnan myynti
 • Vattenfallin ja BASF:n välinen yhteisymmärryspöytäkirja kumppanuudesta Saksan merituulivoimahankkeissa Nordlicht I ja II
 • Hollannissa sijaitsevan Hollandse Kust Zuidin merituulivoimapuiston ja Isossa-Britanniassa sijaitsevan South Kylen maatuulivoimapuiston vihkiminen käyttöön
 • Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelma on hyväksynyt Vattenfallin tavoitteen yltää nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä
 • Ruotsin energiamarkkinoiden tarkastuslaitos on päättänyt sähköverkko-operaattoreiden tuloraamien mallista ja keskimääräisistä pääomakustannuksista vuosille 2024-2027.

Talouden yhteenveto, tammi–joulukuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 21 % (14 % ilman valuuttakurssien vaihtelua)
 • 290 168 miljoonaan Ruotsin kruunuun (239 644)
 • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli 20 005 miljoonaa Ruotsin kruunua (35 075)
 • Liikevoitto 16 991 miljoonaa Ruotsin kruunua (12 645)
 • Kauden liikevoitto oli 10 395 miljoonaa Ruotsin kruunua (21)
 • Hallitus ehdottaa 4 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista osinkoa

Talouden yhteenveto, loka–joulukuu 2023

 • Liikevaihto laski 7 % (-10 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 73 292 miljoonaan Ruotsin kruunuun (78 819)
 • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli 4 455 miljoonaa Ruotsin kruunua (12 527)
 • Käyttökate oli 6 061 miljoonaa Ruotsin kruunua (-24 062)
 • Kauden liikevoitto oli 5 657 miljoonaa Ruotsin kruunua (-16 959)

Katso myös

Anna Borg, Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja

Koko vuoden vuosikertomus 2022 – haastava vuosi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi jo ennestään kiristyneisiin energiamarkkinoihin, mistä syntyi suuria haasteita.

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne vaikeina aikoina

Markkinat olivat myrskyiset kolmannella vuosineljänneksellä, ja talvella vastassa on monia epävarmuustekijöitä. Vattenfallin taloudellinen tilanne on kuitenkin vahva, ja kauden varsinainen t...

Lue koko artikkeli
EcoVadis

Vattenfall saa jälleen kerran platinaa kestävyystyöstään

Vattenfallin kestävyysarviointi on saanut Platinum-arvosanan, korkeimman arvosanan EcoVadikselta, joka on yksi suurimmista ja tunnustetuimmista kestävän kehityksen arvioijista.

Lue koko artikkeli