Koko vuoden vuosikertomus 2022 – haastava vuosi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi jo ennestään kiristyneisiin energiamarkkinoihin, mistä syntyi suuria haasteita. Samaan aikaan pyrimme tukemaan huolestuneita asiakkaitamme sekä varmistamaan sähkön ja lämmön toimitusvarmuuden. Vattenfallin liiketoiminta ja sen perustana olevat tulokset kehittyivät suotuisasti, ja meillä on edelleen hyvä maksuvalmius ja vahva tase.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg kommentoi koko vuoden 2022 vuosikertomusta:

”Sää oli suhteellisen leuto koko neljännen vuosineljänneksen ajan, ja kaasun varastointi Manner-Euroopassa on edelleen hyvällä tasolla. Se tarkoittaa, että säännöstelyn riski talven mittaan on vähentynyt merkittävästi. Tämän seurauksena polttoaineen ja sähkön hinnat ovat Manner-Euroopassa laskeneet ja kaasun keskihinnat puolittuneet kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Pohjoismaissa hinnat alkoivat laskea vuosineljänneksen alussa mutta nousivat sitten joulukuussa pääosin kuivan sään ja heikomman tuulen sekä ydinvoiman tuotantovaikeuksien vuoksi. Korkeampi siirtokapasiteetti SE2- ja SE3-hinta-alueiden välillä pienensi huomattavasti hinta-alueiden eroja Ruotsissa.

Vahva tulos liiketoiminnasta

Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate kasvoi 6,1 miljardilla Ruotsin kruunulla 37,3 miljardiin kruunuun. Tuulivoiman osuus kaksinkertaistui osittain Tanskan Kriegers Flakista saadun uuden kapasiteetin ansiosta. Nähtävillä on myös myönteistä vaikutusta, kun useammat asiakkaat valitsevat Vattenfallin näinä epävarmoina aikoina. Vuoden aikana asiakkaiden määrä on kasvanut 400 000:lla ja kasvua on ollut kaikilla markkinoilla, erityisesti Saksassa. Huolimatta asiakaspalvelun valtavasta kuormituksesta, joka aiheutui markkinoiden myrskyisästä tilanteesta – ja joka toisinaan johti pitkiin odotusaikoihin – Net Promoter Score (NPS) -pisteissä mitattu asiakastyytyväisyys nousi viime vuoden +10:stä tämän vuoden +16:een.

Merkittävät kirjanpitovaikutukset tilikauden tulokseen

Kauden raportoitu tulos oli kannattavuusrajalla koko vuoden osalta ja –17,0 miljardia Ruotsin kruunua vuosineljänneksen osalta. Tämä johtui pääosin edellisvuosina solmittujen sähkö- ja polttoainesopimusten toteutuksesta ja arvonmäärityksestä. Ne kirjataan tileihin jatkuvaluonteisesti kulloisellakin markkina-arvolla, mikä aiheuttaa väliaikaisia vääristymiä raportoituihin tuloksiimme. Tämä vaikutus on historiallisesti ollut vähäinen, mutta vuoden 2021 jälkimmäisestä puoliskosta lähtien kokemiemme suurten hintavaihteluiden vuoksi käyvän arvon muutokset olivat vuosineljänneksen osalta –34,9 miljardia Ruotsin kruunua ja koko vuoden osalta –20,1 miljardia Ruotsin kruunua. Toisaalta vuonna 2021 koimme poikkeuksellisen myönteiset kertaluonteiset vaikutukset 29,1 miljardin Ruotsin kruunun arvosta muun muassa Saksan ydinvoimaloiden aikaisen sulkemisen kompensoinnista.

Vattenfallilla on edelleen vahva taloudellinen tilanne ja hyvä maksuvalmius. Hallitus ehdottaa 4 miljardin Ruotsin kruunun suuruista osinkoa.

Investoinnit kiihtyvät energiasiirtymän myötä

Esittelemme tänään investointisuunnitelmamme seuraaville kahdelle vuodelle. Sen arvo on 77 miljardia Ruotsin kruunua, josta 50 miljardia Ruotsin kruunua on korvamerkitty kasvuinvestointeihin.

Vuosineljänneksellä julkistimme kumppanuuden Suomen ensimmäisen merituulivoimapuiston rakentamiseksi. Kapasiteetiltaan 1,3 GW:n projekti on määrä ottaa käyttöön 2030-luvun alussa. Jatkamme myös lämpöliiketoiminnan hiilipäästöjen vähentämistä. Joulukuussa päätimme investoida 150 MW:n sähkökattilaan Amsterdamin Diemenissä sijaitsevassa lämpövoimalassamme.

Aika luopua fossiilisista polttoaineista Euroopassa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan havahdutti monilla tasoilla Euroopan riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista. Otamme ilolla vastaan sen tosiasian, että energiakysymys on asetettu etusijalle julkisessa keskustelussa ja että ydinvoimaa pidetään jälleen luonnollisena osana Ruotsin energiapalettia. Kaikkia fossiilittomia energialajeja tarvitaan, ja odotamme innolla pääsyämme osallistumaan fossiilittoman energian kysynnän ja tarjonnan välisen kuilun ylittämiseen. Siirrymme vuoteen 2023 suuren epävarmuuden vallitessa maailmassa, ja meidän kaikkien on keskityttävä lisäämään ponnistelujamme fossiilisista polttoaineista riippuvuuden lopettamiseksi Euroopassa.”

Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–joulukuu 2022

 • Sähkön hinta nousi, mutta Vattenfallin saavuttamat hinnat
 • Pohjoismaissa olivat edellisvuotta alemmalla tasolla
 • Vattenfallin suurin maatuulivoimapuisto Blakliden Fäbodberget otettiin käyttöön
 • Biopolttoaineella toimiva lämpövoimala Carpe Futurum vihittiin käyttöön Uppsalassa
 • Berliinin kaukolämpötoiminnan strateginen tarkastelu
 • Toteutettavuustutkimus pienten modulaaristen reaktorien rakentamisesta Ringhalsin lähelle
 • Hollandse Kust Zuid -merituulivoimapuiston perustusten asennus on valmistunut Alankomaissa, ja ensimmäinen sähköntoimitus on tehty
 • Vattenfall pääsee rakentamaan Suomen ensimmäisen suuren merituulivoimapuiston
 • HYBRIT-pilottilaitoksen käyttöönotto LKAB:n ja SSAB:n kanssa fossiilittoman vedyn varastointia varten

Talouden yhteenveto, tammi–joulukuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 33 % (28 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 239°644 miljoonaan Ruotsin kruunuun (180 119)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 37 313 miljoonaa Ruotsin kruunua (31 181)
 • Käyttökate oli 12 645 miljoonaa Ruotsin kruunua (60 271)
 • Kauden liikevoitto oli 21 miljoonaa Ruotsin kruunua (48 013)
 • Hallitus ehdottaa 4 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista osinkoa

Talouden yhteenveto, loka–joulukuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 24 % (18 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 78°819 miljoonaan Ruotsin kruunuun (63 529)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 13 469 miljoonaa Ruotsin kruunua (9 092)
 • Käyttökate oli –24 062 miljoonaa Ruotsin kruunua (7 750)
 • Kauden liikevoitto oli –16 959 miljoonaa Ruotsin kruunua (6 101)

Katso myös

Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Koko vuoden raportti: Strategiset yritysmyynnit vahvistavat Vattenfallin varautumista tulevaisuuteen

Sähkön hinta laski merkittävästi vuoden 2023 aikana, millä oli huomattava vaikutus Vattenfallin tulokseen. Vahvistamme valmiuttamme tuleviin investointeihin Berliinin lämpötoiminnan ja Norfo...

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne vaikeina aikoina

Markkinat olivat myrskyiset kolmannella vuosineljänneksellä, ja talvella vastassa on monia epävarmuustekijöitä. Vattenfallin taloudellinen tilanne on kuitenkin vahva, ja kauden varsinainen t...

Lue koko artikkeli
EcoVadis

Vattenfall saa jälleen kerran platinaa kestävyystyöstään

Vattenfallin kestävyysarviointi on saanut Platinum-arvosanan, korkeimman arvosanan EcoVadikselta, joka on yksi suurimmista ja tunnustetuimmista kestävän kehityksen arvioijista.

Lue koko artikkeli