Talvimaisema

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-1920.jpg

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg kommentoi vuoden 2020 tilinpäätöstä seuraavasti:

"Vattenfallin tulos vuonna 2020 osoittaa, että olemme sitkeä yritys. Huolimatta siitä, että sähkön hinnat pysyttelivät vuoden aikana ennätyksellisen alhaisina, voimantuotanto laski ja sähköä, kaasua ja lämpöä myytiin entistä vähemmän, raportoimme vakaasta liikevoitosta. Hiilivoiman arvon alentumiseen liittyvät suuret arvonalennustappiot vaikuttivat kuitenkin nettotulokseen. Se, että fossiiliton energia pakottaa hiilen pois markkinoilta, on Vattenfallin strategian mukaista.

Äärimmäinen ja epätavallinen vuosi – useista muistakin syistä kuin pandemian vuoksi

Pandemian vaikutukset Vattenfallin liiketoimintaan ovat olleet rajalliset työntekijöidemme hyvän valmistautumisen ja ponnistelujen vuoksi. Voimalaitostemme toiminta on ollut vakaata ja turvallista, ja toimitukset asiakkaille ovat jatkuneet yhtä laadukkaina kuin ennenkin. Investointihankkeemme ja kumppanuutemme etenevät, ja niiden yhteydessä hyödymme myös yhteiskunnan lisääntyvästä sähköistymisestä. Vattenfallille ratkaisevan tärkeällä pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella vuosi oli dramaattinen muistakin syistä kuin pandemian vuoksi. Leuto sää ja suuri sademäärä aiheuttivat suuria sisäänvirtaamia varastoaltaisiin. Tämä on johtanut historiallisen alhaisiin sähkön hintoihin ja äärimmäisiin eroihin  Ruotsin hinta-alueiden välillä.

Energia-alan siirtymän kustannukset vaikuttavat Vattenfalliin

Hiilivoiman arvon lasku on luonnollista kehitystä, mutta sillä oli myös vahva negatiivinen vaikutus Vattenfallin taloudelliseen tulokseen vuonna 2020. Vuoden nettotulos oli 7,7 miljardia Ruotsin kruunua, ja sitä heikensivät pääasiassa Moorburgin hiilivoimalaan Hampurissa liittyvät arvonalennustappiot. Saksassa parlamentti hyväksyi lain, jossa vaaditaan hiilivoiman käytöstä luopumista vaiheittain viimeistään vuoteen 2038 mennessä. Vuoden lopussa tarjouksemme Moorburgin lopettamisesta hyväksyttiin, ja vuoden lopusta lähtien emme enää tuota hiilivoimaa kyseisessä laitoksessa.

Monipuolinen liiketoiminta ja tasapainoinen riskinotto vakauttivat varsinaisen liiketoiminnan liikevoiton

Vattenfallin tuotantomäärä oli vuonna 2020 huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu ennen kaikkea ydinvoiman tilanteesta Ruotsissa, missä olemme asteittain luopumassa vanhemmista reaktoreista, tehneet enemmän huoltotöitä ja vähentäneet tuotantoa jaksoittain silloin, kun hinnat olivat alimmillaan. Vuoden lopussa suljimme Ringhals 1:n suunnitelmien mukaan ja keskitymme nyt viiden jäljellä olevan reaktorimme pitkäaikaiseen ja turvalliseen käyttöön.

Pienemmän voimantuotannon lisäksi myös sähkön, kaasun ja lämmön myynti oli vähäisempää. Tästä ja ennätyksellisen alhaisista sähkön hinnoista huolimatta raportoimme vakaasta 25,8 miljardin Ruotsin kruunun varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta. Vattenfallin sitkeyteen ovat vaikuttaneet useat tekijät. Olemme monipuolinen yritys sekä maantieteellisesti että useiden liiketoiminta-alueiden ansiosta. Suojauksemme ovat toimineet hyvin taantuvilla markkinoilla. Olemme hyötyneet myös markkinatuntemuksestamme kaupankäyntitoiminnassa, jonka tulos vuoden aikana oli vahva. Vattenfallin vahvuudesta, vakaudesta ja toimituskapasiteetista on osoituksena edellisvuotta vastaavan tuloksen saavuttaminen alhaisista hinnoista ja jatkuvasta pandemiasta huolimatta. Hallitus ehdottaa 4 miljardin Ruotsin kruunun suuruista osinkoa.

Vattenfallin strateginen suunta säilyy ennallaan

Astuin toimeeni Vattenfallin toimitusjohtajana 1.11. Olen varma siitä, että Vattenfallille asettamamme strateginen suunta – fossiilittoman elämän mahdollistaminen yhden sukupolven kuluessa – on oikea. Se ei ole kestävyysstrategia, vaan liiketoimintastrategia. Lisäksi se on kestävä. Tämän suunnan mukaisesti löydämme ja luomme huomisen liiketoimintamallit. Kerromme nyt vuoden 2020 strategisten tavoitteidemme tuloksista ja jatkamme työtä vuoden 2025 uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Odotan innolla yhteistyötä kollegoideni kanssa tämän kannattavan, kestävän ja tulevaisuuteen suuntautuneen yrityksen parissa."

Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–joulukuu 2020

 • Leuto sää ja korkea sademäärä johtivat osaltaan epätavallisen korkeaan hydrologiseen taseeseen, joka tuo painetta Pohjoismaiden sähkönhintoihin
 • Ringhals 1:n lopullinen sulkeminen 31.12.
 • Merituulivoimaan liittyvissä investointihankkeissa on tapahtunut tärkeää edistystä, mukaan lukien Investointipäätös Hollandse Kust Zuid 1–4:lle Alankomaissa
 • Prinsessa Arianen tuulivoimapuiston käyttöönotto Alankomaissa
 • Uusien liityntöjen kysyntä sekä alueellisiin että paikallisiin sähköverkkoihin säilyy suurena
 • Vattenfall esitti Berliinin osavaltiolle ostotarjouksen sähkönsiirtoyhtiö Stromnetz Berlinin koko osakekannasta
 • Tuki Hampurin Moorburgin-voimalaitoksen sulkemiselle ja laitoksesta johtuvien suurten arvonalentumistappioiden myöntäminen
 • Fossiilittomaan teräksen tuotantoon tähtäävän HYBRIT-kumppanuusprojektin pilottilaitoksen käyttöönotto
 • Anna Borg aloitti uutena toimitus- ja konsernijohtajana 1. päivänä marraskuuta

Talouden yhteenveto, tammi–joulukuu 2020

 • Liikevaihto laski 5 % (-4 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 158 847 miljoonaan Ruotsin kruunuun (166 360)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 25 790 miljoonaa Ruotsin kruunua (25 095)
 • Käyttökate 15 276 miljoonaa Ruotsin kruunua (22 141)
 • Kauden liikevoitto 7 716 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 861)
 • Hallitus ehdottaa jaettavien osinkojen määräksi 4 000 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä on 62 % tilivuoden voitosta emoyhtiön omistajalle.

Talouden yhteenveto, loka–joulukuu 2020

 • Liikevaihto laski 5 % (-2 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 44 032 miljoonaan Ruotsin kruunuun (46 179)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 7 987 miljoonaa Ruotsin kruunua (8 207)
 • Käyttökate 5 246 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 427)
 • Kauden liikevoitto 5 727 miljoonaa Ruotsin kruunua (488)

Lue Vattenfallin tilinpäätöstiedote 2020, englanniksi (PDF 2 MB)

Katso myös

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg

Ensimmäiset kolme kuukautta: Vahva vuosineljännes ja elpyminen markkinoilla

Vattenfall on päässyt hyvään alkuun vuonna 2021 positiivisella tuloskehityksellään, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuorsikatsaus osoittaa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Leuhunkosken kalatie

Vattenfallin Leuhunkosken-kalatie valmistui Saarijärvellä

Leuhunkosken kalatie on Vattenfallin omistamista Saarijärven reitille rakennetuista kalateistä toinen. Kalatien käyttöönotto palauttaa 1960-luvulta lähtien katkoksissa olleen vaelluskalojen ...

Lue koko artikkeli