Tilinpäätöstiedote 2021: Vahva tulos ja strateginen edistyminen

Vattenfallin vuoden 2021 tulos on vahva, mikä johtuu pääasiassa Saksan ydinvoimaloiden sulkemisesta saaduista korvauksista ja Berliinin sähkönjakelutoimintojen myynnistä. Korkeampien sähkön hintojen vaikutus tuloihin on tilinpäätöstiedotteen mukaan rajallinen.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-(2).jpg

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg kommentoi vuoden 2021 tilinpäätöstä seuraavasti:

"Vattenfallin vuoden 2021 tulos on vahva, mikä johtuu pääasiassa Saksan ydinvoimaloiden sulkemisesta saaduista korvauksista ja Berliinin sähkönjakelutoimintojen myynnistä. Korkeampien sähkön hintojen vaikutus on ollut rajallinen, sillä hintasuojaamme sähköntuotantoamme ja saavutetut hinnat olivat samalla tasolla kuin viime vuonna Pohjoismaissa. Fossiilipohjainen tuotanto väheni merkittävästi, samaan aikaan kun ydinvoiman sekä vesi- ja tuulivoiman osuudet kasvoivat. Lisäsimme sähkön, lämmön ja kaasun myyntiä ja saavutimme virstanpylväitä useissa projekteissa, jotka vievät energiasiirtymää eteenpäin.

Vaihtelu Euroopan sähkömarkkinoilla

Sähkön hinnat ovat nousseet merkittävästi kaikilla markkinoillamme vuoden aikana, ja vuoden 2021 keskihinta oli Pohjoismaissa viisi kertaa korkeampi edellisvuoteen verrattuna ja manner-Euroopassa kolme kertaa korkeampi. Vattenfallin Pohjoismaissa saavuttama hinta pysyi muuttumattomana vuoteen 2020 verrattuna, mikä johtui pääasiassa hintasuojauksista, joita meillä on ollut riskien tasapainottamiseksi, sekä aluehintaerojen vaikutuksesta Ruotsissa. Neljännen vuosineljänneksen aikana sähkön hinnat nousivat ennätyslukemiin, kun taas volatiliteetti oli historiallisen korkealla. Manner-Euroopassa kaasun ja CO2-päästöoikeuksien hintojen nousulla oli suurin vaikutus. Tämä vaikutti myös sähkön hintoihin Pohjoismaissa, mutta kylmä ja kuiva sääkin oli merkittävä tekijä. Markkinatilanne vaikutti moniin asiakkaisiin, erityisesti niihin, joilla ei ollut kiinteähintaisia sähkösopimuksia. Kun asiakkaamme ovat meihin yhteydessä, pyrimme tarjoamaan heille räätälöityjä ratkaisuja sähkösopimukseen, kulutukseen ja maksuihin liittyen.

Kertaluonteisilla vaikutuksilla suuri merkitys tuloksen kannalta

Koko vuoden 2021 liikevoitto oli 48,0 miljardia Ruotsin kruunua ja vuosineljänneksen 6,1 miljardia Ruotsin kruunua. Saksan ydinvoimaloiden sulkemisesta saadut korvaukset ja Berliinin Stromnetzin myynti paransivat vuoden tulosta 12,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ja 8,4 miljardilla kruunulla. Markkinatilanne vaikutti merkittävästi oikaistuun nettovelkaan, joka laski merkittävästi saatujen takuusummia koskevien vaatimusten vuoksi. Ottaen huomioon nämä tulokset ja suuret kertaluonteiset vaikutukset hallitus ehdottaa osingoksi 23,4 miljardia Ruotsin kruunua. Näin voimme säilyttää taseessa näkyvän taloudellisen vakauden ja Vattenfall jatkaa investointejaan energiasiirtymään.

Toimintamme kehittyi erittäin hyvin. Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate kasvoi 5,4 miljardilla Ruotsin kruunulla 31,2 miljardiin kruunuun. Tuulivoiman osuus lähes kaksinkertaistui Tanskan ja Alankomaiden lisääntyneen kapasiteetin sekä Ison-Britannian ja Manner-Euroopan korkeampien sähkön hintojen ansiosta. Myös Saksassa sijaitsevilla pumppuvoimalaitoksillamme oli merkittävä vaikutus.

Uusi ilmastotavoite on tärkeä askel

Vattenfallille tärkeä askel vuoden aikana oli uusi päästötavoitteemme, joka vastaa Pariisin sopimuksen 1,5 asteen skenaariota. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän on laajennettava uusiutuvan sähkön tuotantoamme ja luovuttava fossiilisista polttoaineista lämpöliiketoiminnassamme. Vuoden aikana avasimme Skandinavian suurimman merituulivoimapuiston, Kriegers Flakin, Tanskassa ja Ruotsin Uppsalassa aloitettiin lämpötoimitukset Carpe Futurumin biopolttoainelaitoksesta. Olemme sitoutuneet lisäämään kumppanuuksia, kuten myymään 49,5 % Hollandse Kust Zuid -merituulivoimapuistosta BASFille. Tekemällä yhteistyötä asiakkaiden kanssa sekä uuden uusiutuvan kapasiteetin omistajuuden että tuotannon suhteen jaamme riskejä ja vapautamme resursseja lisäinvestointeja varten.

Syvälliset ilmastokumppanuudet

Vattenfallille vuosi 2021 oli myös vuosi, jonka aikana sitouduimme syvällisesti ilmaston hyväksi. Osallistuimme COP26-ilmastokokoukseen, jossa esittelimme First Movers Coalitionin. Tämä tarkoittaa, että olemme yhdessä 32 muun yrityksen kanssa sitoutuneet kasvattamaan uuden teknologian kysyntää, jolla on suuri potentiaali maailman CO2-päästöjen vähentämisessä. Olemme myös solmineet useita kumppanuuksia, jotka tasoittavat tietä energiasiirtymälle. Yksi esimerkki tästä on uusin yhteistyömme Shellin, LanzaTechin ja SAS:n kanssa kestävän lentopolttoaineen kehittämiseksi. Toinen virstanpylväs, heinäkuussa 2021, oli ensimmäisen fossiilivapaan teräksen tuotannon aloittaminen HYBRIT-kumppanuutemme puitteissa ja SSAB:n myöhemmin toteuttama teräksen toimitus Volvo Groupille.

Haluan kiittää kaikkia, jotka osaltaan tekivät vuodesta 2021 näin vahvan Vattenfallille. Odotan uutta vuotta innolla ja luottavaisin mielin. Epävarmoista ja epävakaista markkinoista huolimatta Vattenfallin tie on selvä. Odotan innolla matkan jatkamista kohti fossiilivapaata elämää yhdessä kollegoideni kanssa."

Vattenfall Studio

Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–joulukuu 2021

 • Korkeammat sähkön hinnat, mutta Vattenfallin saavuttamat hinnat Pohjoismaissa samalla tasolla kuin viime vuonna
 • Saksan valtion kanssa tehty sopimus ydinvoimaloiden sulkemisen kompensoinnista vaikutti tulokseen 11,1 miljardilla Ruotsin kruunulla toisella vuosineljänneksellä
 • Sopimus 49,5 %:n osuuden myymisestä Hollandse Kust Zuid -merituulivoimapuistosta Alankomaissa
 • Stromnetz Berlinin myynti saatiin päätökseen 1. heinäkuuta. Ostohinta yhteensä 2,1 miljardia euroa
 • Skandinavian suurimman tuulivoimapuiston, Tanskan Kriegers Flakin, käyttöönotto ja lopullinen investointipäätös Vesterhav Sydin ja Nordin tuulivoimapuistoihin
 • Vihreää valoa lyhytikäisen radioaktiivisen jätteen loppusijoituspaikan laajentamiselle sekä tammikuussa 2022 myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan rakentamiselle
 • Päästövähennystavoitteiden tiukentaminen 1,5 asteen tavoitteen ja nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä
 • Ensimmäinen fossiilivapaa teräserä HYBRIT-hankkeesta ja uusi yhteistyö Shellin, LanzaTechin ja SAS:n kanssa ympäristöystävällisen lentopolttoaineen (SAF) kehittämiseksi

Talouden yhteenveto, tammi–joulukuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 13 prosentilla (16 % ilman valuuttavaikutuksia) 180 119 miljoonaan Ruotsin kruunuun (158 847)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate 31 181 miljoonaa Ruotsin kruunua (25 790)
 • Käyttökate 60 271 miljoonaa Ruotsin kruunua (15 276)
 • Kauden liikevoitto 48 013 miljoonaa Ruotsin kruunua (7 716)
 • Hallitus ehdottaa 23 414 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista osinkoa

Talouden yhteenveto, loka–joulukuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 44 prosentilla (46 % ilman valuuttavaikutuksia) 63 529 miljoonaan Ruotsin kruunuun (44 032)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate 9 092 miljoonaa Ruotsin kruunua (7 987)
 • Käyttökate 7 750 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 246)
 • Kauden liikevoitto 6 101 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 727)

Katso myös

Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne vaikeina aikoina

Markkinat olivat myrskyiset kolmannella vuosineljänneksellä, ja talvella vastassa on monia epävarmuustekijöitä. Vattenfallin taloudellinen tilanne on kuitenkin vahva, ja kauden varsinainen t...

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes: sota Ukrainassa hallitsi energiamarkkinoiden tunnelmia

Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä markkinoiden volatiliteetti asettavat suuria haasteita Euroopan energiajärjestelmälle.

Lue koko artikkeli

Vattenfallin Annika Ramsköld paikalla COP 27 -kokouksessa

YK:n ilmastokokous COP 27 alkaa. Vattenfallia edustaa paikan päällä kestävän kehityksen johtaja Annika Ramsköld, joka osallistuu useisiin korkean tason kokouksiin. Vattenfall on myös tehnyt ...

Lue koko artikkeli