Vattenfallin kolmannen vuosineljänneksen tulos: Jatkuvaa, vakaata kehitystä

Tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä 2,8 miljardiin kruunuun (SEK), mutta tehokkuutta parantavien toimenpiteiden tarve on edelleen olemassa.

Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hall ja rahoitusjohtaja Stefan Dohler.

Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hall ja rahoitusjohtaja Stefan Dohler.

Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall saattoi tarkastella Vattenfallin vakaata kehitystä yhden vuosineljänneksen verran enemmän, kun hän esitteli kolmannen vuosineljänneksen raportin 2017 perjantaina 27. lokakuuta.

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto oli yhteensä 16,0 miljardia Ruotsin kruunua, mikä on 1,4 miljardia Ruotsin kruunua enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2016. Kuluvan vuoden heinä–syyskuun liikevoitto oli 2,8 miljardia kruunua (SEK).

Hajautetut energiaratkaisut käyttöön

Vuosineljänneksen aikana Vattenfallin toistaiseksi suurin tuulipuisto Pen y Cymoedd Walesissa vihittiin käyttöön, ja se toi 228 megawatin lisän tuulipuistokantaan. Lisäksi käynnistettiin useita hajautettuja energiaratkaisuja koskevia hankkeita, kuten InHouse Ruotsissa, Haus-Strom Saksassa ja aurinkopaneelien vuokraus yksityisasiakkaille Saksassa ja Alankomaissa.

"Taas yksi hyvä vuosineljännes on takana, ja olemme nähneet vakaan taloudellisen kehityksen jatkuvan. Eteemme on tullut myös paljon muita liiketoiminnan huippuhetkiä, esimerkiksi investointipäätös 180 MW:n Wieringermeerin tuulivoimalasta Hollannissa hyvää asiakaskasvua unohtamatta. Tiedostamme kuitenkin, että meidän on tehostettava toimintaa, minkä vuoksi olemme käynnistäneet kustannus- ja tehokkuusohjelman nimeltään Golf. Sen tavoitteena on säästää 2 miljardia Ruotsin kruunua vuoteen 2020 mennessä", Magnus Hall sanoo.

Kausivaihtelun vaikutukset tulokseen

Tuotannon ja jakelun liiketoiminta-alueet olivat keskeisiä tekijöitä vuosineljänneksen hyvän tuloksen kannalta. Toisaalta BA Customers & Solutions -liiketoimintaryhmän tulos kärsi kasvaneesta marginaalipaineesta. Heat ja Wind puolestaan näyttivät negatiivista liikevoittoa kyseisen vuosineljänneksen kohdalla. Syy siihen on osittain kausivaihtelussa, Stefan Dohler selittää:

"Tyypillinen kausiluonteisuus näkyy erityisesti Heat-liiketoiminnassa, jossa ei saada paljoakaan tuottoa tähän aikaan vuodesta. Wind-liiketoiminnassa kasvamme ja kasvatamme kapasiteettia, mutta tämän tyypillisen heikkotuulisen vuosineljänneksen aikana meillä oli kaapelihäiriöitä, jotka vaikuttivat negatiivisesti tuotantomääriin", hän sanoo.

Hall toiveikas itsenäisen jäähdytysjärjestelmän suhteen

Ruotsin ydinvoiman tehoveroa alennettiin 90 prosenttia 1. heinäkuuta lähtien, ja se on vaikuttanut tulokseen positiivisesti 0,8 miljardilla Ruotsin kruunulla. Vattenfallin ja Ringhalsin hallitukset käsittelevät Ringhalsin reaktoreille 3 ja 4 tarvittavia investointeja myöhemmin tänä vuonna.

"Päätös investoida Forsmarkin muista turvajärjestelmistä riippumattomaan reaktoriytimen jäähdytysjärjestelmään tehtiin viime vuonna. Ringhalsin päätös tulee myöhemmin tänä vuonna, mutta olen toiveikas sen suhteen. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää oli saada ydinvoimaloiden verotuskysymys pois pöydältä", Hall sanoo.

Verrattuna vuoteen 2016 sähkön spot-hinnat olivat yli 10 prosenttia korkeammat tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Stefan Dohler ei kuitenkaan näe tällä hetkellä syytä juhlaan.

"Hinnat nousevat tällä hetkellä, mutta siitä ei pidä innostua liikaa. Markkinoilla on edelleen ylitarjontaa, ja paine hajautettuja ratkaisuja ja uusiutuvia energialähteitä kohtaa kasvaa. Päästöoikeuksien hinnan kehitys on myös edelleen kysymysmerkki. Ylikapasiteetti poistuu ajan myötä, mutta emme saa tulkita nykyistä hintojen nousua väärin", Dohler sanoo.

Golfin aikaraja on asetettu

Vattenfall pyrkii jatkuvasti tehostamaan toimintojaan. Syksyn aikana henkilöstöä ja tukitoimintoja tarkastellaan uudelleen tavoitteena vähentää kustannuksia 2 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoteen 2020 mennessä.

"Golf-projektin aikataulu on asetettu, mikä tarkoittaa sitä, että vuoden loppuun mennessä meillä on oltava tarkka suunnitelma siitä, mistä nämä kustannukset otetaan ja miten haluamme muuttaa henkilöstön työskentelytapaa ja tukitoimintoja. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa ja uskon, että olemme oikealla tiellä", hän sanoo.

Anna Borg talousjohtajan tehtäviin

3. vuosineljännes päättää Stefan Dohlerin uran Vattenfallilla. 20 Vattenfallin vuoden jälkeen hän suuntaa kohti uusia haasteita, ja häntä seuraa Markets-liiketoiminta-alueen nykyinen johtaja Anna Borg.

Katso Vattenfallin CEO Magnus Hallin ja CFO Stefan Dohlerin videohaastattelu tästä (englanniksi, uusi ikkuna)

Lue koko kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus tästä (englanniksi, PDF 3 MB)

Taloustiedot

Liiketoiminnan yhteenveto, heinä–syyskuu 2017

  • Maalla sijaitsevan tuulivoiman osuuden kasvu (Wieringemeeriä 180 MW koskeva investointipäätös ja sitä lähellä olevan hankkeen ostaminen 115 MW)
  • Ydinvoiman saatavuuden parantuminen sekä vuositarkastusten valmistuminen
  • Henkilöstötoimintojen tehokkuuden lisäämiseen tähtäävän hankkeen julkistus (2 miljardin Ruotsin kruunun kustannussäästötavoite vuoteen 2020 mennessä)
  • Sähköajoneuvoihin siirtymisen edistäminen EV100-aloitteen avulla
  • Ilmastoystävällisempien energiaratkaisujen käyttöönotto: InHouse (SE), Haus-Strom (DE) ja aurinkovuokra (DE, NL)

Taloudellinen kehitys, tammi–syyskuu 2017

  • Liikevaihto laski 5 % 96,8 miljoonaan Ruotsin kruunuun (101,4)
  • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto kasvoi 16,0 miljoonaan Ruotsin kruunuun (14,6)
  • Sähköntuotanto 92,2 TWh (86,3)

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Tuulipuisto Storrotliden

Vattenfallilta fossiilitonta energiaa Microsoftin datakeskuksiin Ruotsissa 24/7

Vattenfall aloittaa fossiilittoman energian toimittamisen Microsoftin kolmeen datakeskukseen Ruotsissa vuoden 2021 aikana.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']