Vattenfallin vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti julkaistu

Vattenfallin vuoden 2017 vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti on nyt julkaistu teemalla "Fossiilittomaksi yhden sukupolven kuluessa".

Tyttö rannalla

Raportissa kuvataan Vattenfallin suuntaa ja keskitytään kasvuun uusiutuvan energiantuotannon ja kestävien energiaratkaisujen osalta. Samaan aikaan yhtiö raportoi taloudellisen tuloksen kääntymisestä vuonna 2017, jolloin tulos oli positiivinen ensimmäisen kerran viiteen vuoteen.

"Vattenfall jatkaa asiakkaidensa ilmastoälykkäämmän elämän edistämistä tavoitteenaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Haluamme olla tämän kehityksen kärjessä. Vuonna 2017 saavutettiin joukko tärkeitä virstanpylväitä matkalla eroon hiilestä samaan aikaan uusiutuvan energiantuotannon merkittävän kasvun kanssa", sanoo Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Magnus Hall.
Ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012 Vattenfall ilmoittaa positiivisesta tuloksesta: 9,6 miljardin Ruotsin kruunun nettovoitosta vuonna 2017 ja 2 miljardin kruunun osinkoehdotuksesta. Muutos Vattenfallin liiketoimintaportfoliossa ja uusiutuvan energiantuotannon kasvu ovat muuttaneet riskiprofiilia, mikä heijastuu myös yhtiön uusissa taloudellisissa tavoitteissa.

Hankkeet edistyvät hyvin

Esimerkkejä vuoden aikana käynnistyneistä suurista hankkeista ovat Sandbankin merituulivoimapuisto (288 MW) Saksassa, joka valmistui kolme kuukautta edellä aikataulusta, sekä Vattenfallin suurin maalla sijaitseva tuulivoimapuisto Isossa-Britanniassa, Pen y Cymoedd (228 MW).

Osana CO2-päästöjen vähentämiseen tähtäävää suunnitelmaa Vattenfall jatkoi hiilikäyttöisen voimantuotannon vähentämistä Berliinissä Klingenbergin ruskohiilivoimalan muuttamisella maakaasuvoimalaksi. Lisäksi Vattenfall päätti investoida 305 miljoonaa euroa uuteen maakaasukäyttöiseen lämpö- ja sähkövoimalaan Berliinin Marzahn-Hellerdorfissa. Voimalan kapasiteetti on 260 MW sähköä ja 230 MW lämpöä, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi koko arvoketjun osalta Vattenfall jatkoi vuoden aikana myös kumppanuuksia suurten ruotsalaisten teollisuusyritysten kanssa pyrkien pienentämään huomattavasti Ruotsin yhteenlaskettuja CO2-päästöjä. Tähän sisältyi hankkeita, joissa keskitytään CO2-vapaaseen terästuotantoon (HYBRIT yhteistyössä SSAB:n ja LKAB:n kanssa), CO2-päästöjen vähentämiseen betonin tuotannossa (Cementa) ja päästöjen vähentämiseen biodieselin tuotannossa (Preem). Sähköautoinfrastruktuuria laajennettiin edelleen, mikä auttaa pienentämään kuljetussektorin ilmastovaikutuksia. InCharge-verkosto kattaa nyt yli 4 000 latauspistettä.

Lue vuoden 2017 vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti osoitteesta (englanniksi) 

Katso myös

Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall ja talousjohtaja Anna Borg

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes: vakaa tulos heikkenemisestä huolimatta

Vattenfallin osavuosikatsaus kertoo vakaasta tuloksesta huolimatta merkittävästi heikkenevän markkinatilanteen selkeästä vaikutuksesta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Amsterdam

2019 oli menestyksellinen vuosi Vattenfallille

Vattenfall kasvatti liikevoittoaan noin 25 prosentilla ja saavutti taloudelliset tavoitteensa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Vattenfall valtasi Times Squaren

Kiinnostus Vattenfallin ensimmäistä vihreää joukkovelkakirjaa kohtaan oli valtaisa. Summa, 500 miljoonaa euroa, joka vastaa runsasta 5 miljardia kruunua, on korvamerkitty sijoitettaviksi uus...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']