Vuoria

Vattenfallin neljännesvuosikatsaus: tuulitoiminnan kasvanut tulos kompensoi lämpötoiminnan haasteita

Polttoaineiden ja päästöoikeuksien kohonneet hinnat heikentävät Vattenfallin lämpötoiminnan tulosta. Tätä kompensoivat sähkön hinnannousu ja lisääntynyt tuulivoimakapasiteetti.

Vuoden 2018 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Vattenfallin kehitys on ollut vakaata useimmilla alueilla. Ajanjakson aikana kasvoivat sekä liikevaihto että sähkönmyynti ja -tuotanto.

Yhdeksän ensimmäisen kuukauden tulos kasvoi 2,2 miljardilla kruunulla 8,9 miljardiin kruunuun. Kasvu perustuu kuitenkin lähinnä Vattenfallin ydinjäterahasto-osuuksia koskevan selvityksen tekniseen vaikutukseen. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden varsinaisen liiketoiminnan tulokseksi saatiin 15,3 miljardia kruunua, kun se oli edellisenä vuonna 16,0 miljardia kruunua. Ellei lämpötoiminnan vuoden 2017 aikana syntyneitä noin 800 miljoonan kruunun kertaluonteisia eriä oteta huomioon, konsernin tulos vastaa edellisvuotta.

– Teemme kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvää ja vakaata tulosta, sillä meillä oli vuosineljänneksen aikana myös useita tapahtumia, jotka tukevat strategiaamme olla fossiilittomia yhden sukupolven kuluessa. Viimeisin vuosineljännes osoittaa, että olemme oikealla tiellä, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall.

Lämpötoiminnassa suuremmat kustannukset

Heat-liiketoiminta-alue on joutunut lujille pienempien katteiden vuoksi, johon vaikuttavat hiilen, kaasun ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hintojen nousu. Tämän sekä vuoden 2017 kertaluonteisten erien vuoksi varsinaisen liiketoiminnan tulos laski 2,1 miljardilla kruunulla 0,3 miljardiin kruunuun. Lämpöalan laskua kompensoi kuitenkin myönteinen kehitys toiminnan muilla alueilla.

Tuulivoiman voitto kasvussa

Wind-liiketoiminta-alueella korkeammat hinnat ja lisäkapasiteetti saivat aikaan varsinaisen liiketoiminnan tuloksen kasvun 1,9 miljardiin kruunuun, mikä on yli kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Lisäkapasiteettiin sisältyvät European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC, 97 MW), Ray (54 MW), Pen y Cymoedd (228 MW) ja Sandbank (72 MW 288 MW:n kokonaistehosta).

Suurempi sähköntuotanto ja portfolion kasvu sähkönostosopimusten myötä

– Ennen kaikkea tuotanto on kasvanut – etenkin ydinvoiman kehitys on ollut suotuisa, ja Ringhalsille näyttää olevan tulossa ennätysvuosi. Lisäksi monet tuulivoimainvestointikohteistamme on saatu valmiiksi ja kytketty verkkoon. Tämä yhdistelmä yhdessä tiukan kulukurin kanssa on merkinnyt, että olemme nyt vakaalla tasolla lämpötoiminnan haasteista huolimatta, sanoo Vattenfallin talousjohtaja Anna Borg.

Vesivoiman tuotanto väheni jonkin verran kolmannen vuosineljänneksen aikana kuivan sään ja tavallista pienempien vesivarastojen vuoksi

– Euroopan lämpimän ja kuivan kesän lisäksi hinnat ovat olleet suhteellisen korkeita ja vaihtelevia. Tämä on vaikuttanut katteisiimme, mutta samalla hintasuojauksemme ovat lieventäneet vaikutusta, Anna Borg sanoo.

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Markets-liiketoiminta-alue on solminut useita pitkäaikaisia uusiutuvan sähkön ostosopimuksia. Kolmannen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin 15-vuotinen sopimus sähköntuotannon ostamisesta saksalaisen Aquila Capitalin omistamalta Kråktorpetin tuulivoimapuistolta, joka sijaitsee Sundsvallin länsipuolella.

Samaan aikaan Power Generation -liiketoiminta-alueen varsinaisen liiketoiminnan tulos nousi 8,1 miljardista 8,5 miljardiin kruunuun.

Verkkoinvestoinnit käydään läpi

Kolmannen vuosineljänneksen aikana sähköverkkoinvestoinnit kasvoivat 18 prosentilla 1,4 miljardiin kruunuun, joista 970 miljoonaa kruunua sijoitettiin Ruotsissa ja 357 miljoonaa kruunua Berliinissä. Äskettäin saatiin valmiiksi Gotlannin siirtoyhteyden uudistustyöt, jotka ovat olleet tarpeen turvallisten sähköntoimitusten turvaamiseksi Gotlantiin tulevaisuudessa. Tästä on aiheutunut asiakkaille häiriöitä, mitä Vattenfall pahoittelee.

Ruotsin hallitus on esitellyt uuden lainsäädännön, johon sisältyy huomattava pienennys sähköverkkoyhtiöiden sallittuihin tuottoihin. Tämän takia Vattenfallin investointisuunnitelma vuodesta 2020 lähtien on nyt käytävä läpi.

– Ensinnäkin sääntelyyn on tehty muutoksia useita kertoja, mikä on ongelma sinänsä yrityksessä, joka tarvitsee vakaat investointiedellytykset. Lisäksi WACC:lle on asetettu yläraja, joka on matalampi kuin Euroopan keskiarvo. Tämä heikentää kannattavuutta ja pienentää huomattavasti kassavirtaa, minkä johdosta meidän on hidastettava investointitahtia tilanteessa, jossa pitäisi investoida enemmän uusiin datakeskuksiin, sähköautojen lataukseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen, Anna Borg sanoo.

Sähkönmyynnillä vahva kehitys

Sähkönmyynti kasvoi lähinnä Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Saksassa kasvoi asiakaskunta, ja sopimuksia on nyt 3,6 miljoonaa. Nettoliikevaihto kasvoi voimakkaasti, mutta suuremmat liiketoiminnan kulut ja laajentuminen Isossa-Britanniassa johtivat siihen, että Customers & Solutions -yksikön varsinaisen liiketoiminnan tulos heikkeni jonkin verran hieman alle 1,2 miljardiin kruunuun.

– Olemme osoittaneet, että suuntamme on oikea. Kasvumahdollisuuksia on näköpiirissä, joten tulevaisuus näyttää valoisalta. Mutta siihen sisältyy luonnollisesti myös haasteita, koska meidän tulisi saavuttaa se kannattavuus, jota meiltä odotetaan. Erityisesti meidän on jatkuvasti pidettävä silmällä kustannuksia, Magnus Hall sanoo.

Alaviite: WACC = painotetun pääoman laskentakorko

Tietoa

Tärkeitä tapahtumia, heinä–syyskuu 2018

Lisääntynyt sähköntuotanto, jonka mahdollisti ydinvoiman parempi saatavuus.

European Offshore Wind Deployment Centren (97 MW) vihkimistilaisuus Skotlannin Aberdeenissa.

Sähkökauppasopimus Novo Nordiskin ja Novozymesin kanssa uusiutuvan sähkön toimituksista Kriegers Flakin tuulivoimapuistosta.

Energianostosopimus uusiutuvan sähkön ostamisesta ja energian tasepalveluista Aquila Capitalsin Ruotsin Kråktorpetissa sijaitsevan tuulivoimapuiston kanssa.

Uusi kumppanuussopimus latausratkaisuista Alankomaissa ja Ruotsissa.

Ruotsin hallituksen päätös uudesta lainsäädännöstä koskien sähköverkkoyhtiöiden tuottorakenteita vuodesta 2020 lähtien.

Talouskehitys, tammi–syyskuu 2018

  • Nettoliikevaihto kasvoi 12 % (7 % ilman valuuttavaikutuksia) 108 776 miljoonaan Ruotsin kruunuun (96 772).
  • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto 15 256 miljoonaa SEK (15 991).
  • Liiketoiminnan liikevoitto 13 430 miljoonaa SEK (12 605).
  • Ajanjakson tulos 8 907 miljoonaa SEK (6 675).

Talouskehitys, heinä–syyskuu 2018

  • Nettoliikevaihto kasvoi 19 % (12 % ilman valuuttavaikutuksia) 32 489 miljoonaan Ruotsin kruunuun (27 354).
  • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto 2 127 miljoonaa SEK (2 757).
  • Liiketoiminnan liikevoitto 3 680 miljoonaa SEK (2 115).
  • Ajanjakson tulos 1 782 miljoonaa SEK (749).

Lue osavuosikatsaus ja tutustu esitysaineistoon, englanniksi, PDF 3 MB

Katso myös

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg

Ensimmäiset kolme kuukautta: Vahva vuosineljännes ja elpyminen markkinoilla

Vattenfall on päässyt hyvään alkuun vuonna 2021 positiivisella tuloskehityksellään, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuorsikatsaus osoittaa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']