Tukholma

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes: vakaa tulos heikkenemisestä huolimatta

Vattenfallin osavuosikatsaus kertoo vakaasta tuloksesta huolimatta merkittävästi heikkenevän markkinatilanteen selkeästä vaikutuksesta.

Napsauta nähdäksesi Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hallin ja talousjohtaja Anna Borgin kommentit Vattenfallin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksista (englanniksi).

Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall kommentoi raporttia seuraavasti:

"Vattenfall on ollut hyvin valmistautunut kohtaamaan parhaillaan käynnissä olevan pandemian. Yhteiskunnallisesti kriittistä infrastruktuuria ylläpitävänä toimijana tärkeä tehtävämme on jatkaa sähkön ja lämmön toimittamista myös tällaisissa äärimmäisissä tilanteissa. Teimme vuosineljänneksen aikana töitä minimoidaksemme työntekijöillemme aiheutuvan riskin, samalla kun toteutimme jatkuvuussuunnitelmiamme varmistaaksemme kriittisten toimintojemme jatkumisen.

Sähkömarkkinoilla hinnat ovat laskeneet huomattavasti. Lasku alkoi jo tammikuussa epätavallisen lämpimän talven ja siihen liittyvien suurten sademäärien ja voimakkaiden tuulten johdosta. Samalla kun COVID-19-virus levisi ympäri maailmaa, trendi vahvistui sähkönkulutuksen laskiessa yhteiskunnan sulkeutumisen ja heikentyvien talousnäkymien vuoksi. Vattenfallin osalta hintasuojaukset ehkäisivät suurelta osin suurten hinnanlaskujen negatiivista vaikutusta vuosineljänneksen aikana, mutta vaikutukset näkyvät silti selvästi vuosineljänneksen tuloksessa. Merkittävästi heikentyneiden markkinaolosuhteiden ja epävarman talouskehityksen taustaa vasten yhtiön hallitus ehdotti aiemmin ehdotettujen 7,2 miljardin Ruotsin kruunun osinkojen vuodelta 2019 laskemista 3,6 miljardiin, minkä myös yhtiökokous hyväksyi.

Tästä kehityskulusta huolimatta jakson liikevoitto kasvoi 0,5 miljardilla Ruotsin kruunulla 6,9 miljardiin kruunuun. Kasvua selittävät lähinnä suuremmat tulot liiketoiminnasta sekä ydinvoiman tuotanto-oikeuksien myynnin kertaluonteinen vaikutus Saksassa. Ruotsin ydinjäterahastosta saatujen tulojen pienenemisellä oli vaimentava vaikutus.

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto kasvoi 0,5 miljardilla Ruotsin kruunulla 10,2 miljardiin kruunuun. Alfrida-myrsky, joka vaikutti moniin verkkoasiakkaisiin Ruotsissa viime vuoden alussa, aiheutti suuren osan vertailuerosta. Kasvumme tuulivoiman alueella vaikutti positiivisesti, samoin kuin tulojen kasvu sähkönmyyntitoiminnoissa. Ydin- ja vesivoimaan kohdistui alhaisempien sähkön hintojen vahva negatiivinen vaikutus, samaan aikaan kun tuotannon katteet heikkenivät lämpötoiminnoissa.

Voimantuotannossa olemme hoitaneet kireämpää markkinatilannetta vähentämällä useiden ydinvoimaloiden reaktorien tuotantoa. Päätimme myös lykätä Ringhalsin ykkösreaktorin uudelleenkäynnistystä tämän vuoden huollon jälkeen. Varastoaltaiden korkean tason ja edessä olevan kevättyhjennyksen vuoksi vesivoiman tuotanto on runsasta. Vuosineljänneksen huomattavasti alhaisempia sähkönhintoja kompensoivat suurelta osin hintasuojaus ja kaupankäyntitoiminnoista saadut suuremmat tulot. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto laski 0,9 miljardilla Ruotsin kruunulla 4,6 miljardiin kruunuun.

Myyntitoiminnot ovat edelleen vakaita, vaikkakin kotikäynneillä tehtävää myyntiä on rajoitettu voimakkaasti. Teollisuusasiakkaidemme keskuudessa on ilmeisistä syistä havaittu tiettyä volyymin laskua. Customers & Solutions -alueen varsinaisen liiketoiminnan liikevoiton ilmoitettiin kasvaneen 0,6 miljardilla Ruotsin kruunulla 1 miljardiin kruunuun. Manner-Euroopan markkinoidemme kannattavuudessa on nähtävissä parannusta ja Saksassa jatkuvaa asiakasmäärän kasvua. Vuosineljänneksen aikana myytiin strategisista syistä brittiläisen myyntiyhtiömme iSupplyEnergyn asiakaskanta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.

Vattenfallin tuulivoiman tuotanto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana voimakkaiden tuulten ja tanskalaisen Horns Rev 3 -merituulivoimapuiston uuden kapasiteetin myötä. Wind-segmentin varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto kasvoi 0,7 miljardilla Ruotsin kruunulla 2,1 miljardiin kruunuun. Toistaiseksi emme ole huomanneet COVID-19-tilanteen vaikuttaneen merkittävästi uusiutuvan energian investointihankkeisiimme. Kaiken kaikkiaan tämänhetkinen taloustilanne on kuitenkin hyvin epävarma, mikä vaatii projektien tiukempaa priorisointia. Olemme esimerkiksi päättäneet olla osallistumatta Hollandse Kust Noordin merituulivoimaa koskevaan tarjouskilpailuun Alankomaissa.

Jakelutoiminnoissa käyttökustannuksemme palasivat normaalimmalle tasolle vuoteen 2019 verrattuna, jolloin Alfrida-myrskyllä oli huomattava negatiivinen vaikutus. Siten varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli 0,8 miljardia Ruotsin kruunua suurempi ja kasvoi 2,1 miljardiin kruunuun. Toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan ja lisäämme investointejamme, vaikka vallitsevan tilanteen vuoksi on olemassa riski projektien viivästymisestä.

Lämpötoiminnot ovat vakaat vallitsevassa tilanteessa. Luonnollisesti niihin vaikuttavat myös esimerkiksi asiakkaiden toimintojen keskeytykset ja tiettyihin huoltotoimituksiin liittyvät hankaluudet. Hyvä yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa pienentää kuitenkin riskejä näillä alueilla. Laajensimme vuosineljänneksen aikana energiaratkaisujen alueella, ja nähtävissä on positiivista kehitystä kaukolämpöinvestoinneissamme Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Lämpötoiminnan varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli 0,9 miljardia Ruotsin kruunua. Kun sitä oikaistaan 0,5 miljardilla Ruotsin kruunulla Hampurin kaukolämpöverkon myynnin vaikutusten ja Amsterdamin Hemweg 8 -voimalan sulkemisen vuoksi vuonna 2019, tulokseksi jää edelleen 0,1 miljardin Ruotsin kruunun lasku verrattuna vastaavaan vuosineljännekseen vuosi sitten. Tilanne on edelleen tiukka, kun fossiilisten polttoaineiden avulla sähköä tuottavien laitosten katteet ovat pienentyneet.

Vattenfall on tilanteessa, jossa markkinaolosuhteet ovat heikentyneet dramaattisesti. Työskentelemme ahkerasti saadaksemme mukautettua kustannuksemme, investointimme ja riskimme vallitsevaan tilanteeseen. Tavoitteenamme on kuitenkin mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven kuluessa."

Lue Vattenfallin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2020 kokonaan, englanniksi (PDF 2 MB)

Katso lehdistölle ja analyytikoille suunnattu live-verkkolähetys (englanniksi) 


Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–maaliskuu 2020

  • COVID-19-tilanteen keskellä toteutetut jatkuvuussuunnitelmat
  • 11 TWh:n ydinvoiman tuotanto-oikeuksien myynti Saksassa
  • Saatu lopullinen lupa Kriegers Flakin merituulivoimapuiston rakentamiseen Tanskassa
  • Vattenfall valittu ensisijaiseksi kumppaniksi kaukolämpöhankkeeseen Skotlannissa
  • Sopimus Ruotsin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimapuiston rakentamisesta
  • Energian vähittäismyyntitoiminnan myynti Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Talouden yhteenveto, tammi–maaliskuu 2020

  • Liikevaihto laski 3 % (-5 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 48 160 miljoonaan Ruotsin kruunuun (49 552)
  • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate1 kasvoi 5 % 10 187 miljoonaan Ruotsin kruunuun (9 673)
  • Käyttökate1 kasvoi 51 % 12 313 miljoonaan Ruotsin kruunuun (8 168)
  • Kauden liikevoitto kasvoi 7 % 6 900 miljoonaan Ruotsin kruunuun (6 420)

Osinko

Vuosineljänneksen päätyttyä Vattenfallin hallitus tarkisti aiemman osinkoehdotuksensa vuodelta 2019 7,245 miljoonasta Ruotsin kruunusta 3,623 miljoonaan kruunuun. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Positiivista kehitystä myrskyisillä markkinoilla

Haastavassa markkinatilanteessa Vattenfall kertoo lievästä parannuksesta, kun vähäisempää sähköntuotantoa kompensoivat lisääntynyt myyntitoiminta ja kaupankäynnin suotuisa tulos.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

HYBRIT: SSAB, LKAB ja Vattenfall rakentavat Luulajaan ainutlaatuisen, neljännesmiljardin Ruotsin kruunun pilottilaitoksen vetykaasun suuren mittakaavan varastointia varten

SSAB, LKAB ja Vattenfall aloittavat fossiilivapaan vetykaasun varastointiin tarkoitetun pilottivaiheen kalliovaraston rakentamisen Luulajaan HYBRIT-pilottilaitoksen läheisyyteen.

Lue koko artikkeli