Niitty

Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko: Vahva tulos ja kehitys, joka ohjaa Vattenfallin ja asiakkaidemme siirtymävaihetta

Vattenfall raportoi vahvan tuloksen ensimmäiseltä vuosipuoliskolta.

anna-borg-q2.jpg

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg kommentoi vuoden 2021 tammi-kesäkuun osavuosikatsausta seuraavasti:

”Vattenfall raportoi vahvan tuloksen ensimmäiseltä vuosipuoliskolta, jolloin sekä sähkön ja lämmön tuotannon että myynnin osuus kasvoi. Olemme tehneet strategisia sopimuksia, joiden mukaan toimimme yhteistyössä kumppaneiden kanssa energia-alan siirtymävaiheen edistämiseksi. Voimme viimeinkin jättää taaksemme joukon oikeudellisia asioita ja sen sijaan katsoa eteenpäin keskittyen ydinliiketoimintaamme ja asiakkaisiimme.

Vertailu, johon vaikuttavat suuret kertaluonteiset erät

Kauden liikevoitto oli 23,6 miljardia Ruotsin kruunua ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja 13,2 miljardia kruunua toisella vuosineljänneksellä. Saksassa meillä on ollut jo jonkin aikaa oikeus saada korvaus maan ydinvoimasta luopumisesta. Saksan liittopäivät on nyt hyväksynyt tämän, ja toisella vuosineljänneksellä tulovaikutus on 11,1 miljardia Ruotsin kruunua. Maksu suoritetaan neljännellä vuosineljänneksellä.

Toimintojen hyvä suorituskyky markkinoilla, joilla sähkön hinnat ovat korkeammat

Markkinoiden vaihtelut ovat suuria, ja sähkön hinnat ovat elpyneet Pohjoismaissa voimakkaasti viime vuoden historiallisen alhaisesta tasosta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sää oli epätavallisen kylmä, ja toisella neljänneksellä sademäärä oli alhainen. Manner-Euroopassa on nähtävissä polttoaineen hintojen nousun ja CO2 -päästöoikeuksien vaikutus. Kaiken kaikkiaan sähkön hinnannousun vaikutus Vattenfalliin oli myönteinen vuoden alkupuoliskolla. Pohjoismaiden hinta-alueiden ja systeemihintojen väliset suuret erot kuitenkin laskivat suojauksen jälkeen saavutettua hintaa, mikä näkyi erityisesti toisella vuosineljänneksellä.

Toiminnot sujuivat hyvin. Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate kasvoi 4,3 miljardilla Ruotsin kruunulla 17,3 miljardiin kruunuun ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja 2,5 miljardilla kruunulla 5,3 miljardiin kruunuun toisella vuosineljänneksellä. Ydinvoiman hyvän saatavuuden ja suotuisien varastojen ansiosta lisäsimme sähkön tuotantoa huolimatta Ringhals 1:n sulkemisesta vuoden 2020 lopussa. Myös sähkönmyynnissä ja lämpötoiminnassa on havaittavissa myönteistä kehitystä. Lisäksi raportoimme kaupankäynnistä suuremman toteutuneen voiton.

Berliinin toiminnot etenevät selkeästi

Toisen vuosineljänneksen päätyttyä saimme päätökseen Berliinin jakelutoimintojen (Stromnetz Berlin) myyntiä koskevan kaupan. Saimme myös Berliinin ylemmän hallinto-oikeuden myönteisen ja lopullisen päätöksen, jonka mukaan kaukolämpöverkko kuuluu Vattenfallille, sen jälkeen, kun kaupunki oli vaatinut verkon haltuunottoa. Odotamme nyt hyvää yhteistyötä Berliinin kaupungin kanssa yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kumppanuudet tukevat asiakkaita energia-asioissa siirtymävaiheessa

Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme eli mahdollistaa fossiilittoman elämän yhden sukupolven aikana, meidän on tehtävä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa – myös energiasektorin ulkopuolella. Kumppanuuksilla on näin ollen keskeinen asema Vattenfallin strategiassa. Sen vuoksi myymme nyt 49,5 % Hollandse Kust Zuidin tuulivoimapuistosta BASF:lle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suuri teollisuusyritys ostaa merkittävän osuuden yhdestä suurista tuulivoimapuistoistamme. Yhdessä voimme sekä vähentää kemianteollisuuden päästöjä että toimittaa asiakkaillemme fossiilitonta sähköä hankkeella, joka edistää energia-alan siirtymävaihetta. Olen todella innoissani tästä ainutlaatuisesta yhteistyöstä.”

Liiketoiminnan yhteenveto, huhti–kesäkuu 2021

 • Sopimus Hollandse Kust Zuidin tuulivoimapuiston 49,5 %:n myynnistä
 • Saksan liittopäivien hyväksyntä korvauksille ydinvoimaloiden sulkemisista, joiden vaikutus oli 11,1 miljardia kruunua toisella vuosineljänneksellä
 • Ruotsin parlamentin päätös koskien sähköverkkoinvestointeja

Merkittävät tapahtumat tilinpäätöspäivän jälkeen

 • Stromnetz Berlinin sähkönjakelutoimintojen myynti saatiin päätökseen 1. heinäkuuta. Kauppahinta oli 2,1 miljardia euroa, ja kauppa vaikuttaa kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Talouden yhteenveto, tammi–kesäkuu 2021

 • Nettomyynti kasvoi 1 prosentilla (5 % ilman valuuttavaikutuksia) 80.465 miljoonaan Ruotsin kruunuun (79.440)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate 17.308 miljoonaa Ruotsin kruunua (12.982)
 • Käyttökate 29.595 miljoonaa Ruotsin kruunua (5.287)
 • Kauden liikevoitto 23.635 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1.594)

Talouden yhteenveto, huhti–kesäkuu 2021

 • Nettomyynti kasvoi 10 prosentilla (14 % ilman valuuttavaikutuksia) 34.554 miljoonaan Ruotsin kruunuun (31.280)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate 5.256 miljoonaa Ruotsin kruunua (2.792)
 • Käyttökate 16.210 miljoonaa Ruotsin kruunua (-7.027)
 • Kauden liikevoitto 13.212 miljoonaa Ruotsin kruunua (-8.495)

Kuuntele tästä audiocast (englanniksi)

Katso myös

Logo Fair Tax

Vattenfallin verotuksen läpinäkyvyys saa kansainvälistä tunnustusta

Vattenfall on saanut Fair Tax Foundation -järjestön uuden Global Multinational Business Standard -akkreditoinnin ensimmäisenä yrityksenä Ison-Britannian ulkopuolella...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

Vuoden 2021 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos myrskyisillä markkinoilla

”Varsinainen liiketoimintamme on pysynyt vakaana, saamme edelleen aikaan strategiamme mukaista tulosta ja saimme vuosineljänneksen aikana valmiiksi useita tärkeitä projekteja ja tapahtumia”,...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vesivoimala

Vattenfall toimittaa pohjoismaista vesivoimaa Nesteelle

Vattenfall toimittaa vuoden 2022 alusta 100-prosenttisesti fossiilivapaata energiaa pohjoismaisista vesivoimalaitoksistaan Nesteelle Suomessa.

Lue koko artikkeli