Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes: sota Ukrainassa hallitsi energiamarkkinoiden tunnelmia

Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä markkinoiden volatiliteetti asettavat suuria haasteita Euroopan energiajärjestelmälle. Taloudellisesti poikkeuksellisen vuoden jälkeen tästä vuodesta on odotettavissa normaalimpi.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja Anna Borg kommentoi vuoden 2022 tammi–maaliskuun osavuosikatsausta seuraavasti:

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt nyt kaksi kuukautta. Sota on humanitaarinen katastrofi, ja tunnen ennen kaikkea tuskaa sen uhrien puolesta. Epäsuorasti ja ajan myötä sota vaikuttaa meihin kaikkiin, ja polttoaine- ja energiaongelmien merkitys on kasvanut monien ihmisten elämässä. Sodan suorana tuloksena Vattenfall on päättänyt keskeyttää hiili- ja ydinpolttoaineen hankinnan Venäjältä, ja EU:n tasolla käydään laajoja keskusteluja venäläisen kaasun maahantuonnin lopettamisesta.

Sähkön hinnat ehtivät laskea vuoden lopussa, mutta nyt ne ovat palanneet ennätystasolle. Sekä Saksassa että Ranskassa poliitikot ovat varoittaneet, että kaasua on ehkä annosteltava ensi talvena. Sota on paljastanut Euroopan riippuvuuden fossiilisista polttoaineista ja tehnyt selväksi varmasta energiahuollosta huolehtimisen tärkeyden. Energiasiirtymää on vauhditettava, ja meidän on kaikkien yhdessä pyrittävä saavuttamaan tämä tavoite. Samalla yhteiskunnan on varmistettava, että meillä kaikilla on varaa sähköön ja kotiemme lämmitykseen.

Sota on nostanut kaasun hintoja, mikä on puolestaan nostanut hiilen ja jossain määrin myös päästöoikeuksien hintoja. Näin ollen manner-Euroopan sähkön hinnat ovat nousseet merkittävästi, mikä on vaikuttanut suuresti myös Etelä-Ruotsin sähkön hintoihin. Pohjoismaiden hinta-alueiden väliset sähkön hintaerot nousivat maaliskuussa ennätystasolle. Leuto, sateinen ja tuulinen sää laski hintoja pohjoisessa, kun taas siirtoverkon rajoitukset estivät sähkön pääsyn etelään.

Hinta-alueiden eroilla oli suuri vaikutus tuloksiin

Kauden liikevoitto laski 4,4 miljardilla Ruotsin kruunulla 6,1 miljardiin Ruotsin kruunuun, kun ydinjäterahaston tuottoihin vaikuttivat negatiivisesti osake- ja kiinteätuottoisten markkinoiden laskevat hinnat. Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate laski 2,5 miljardilla Ruotsin kruunulla 9,5 miljardiin kruunuun. Edellä mainitut hinta-alueiden erot vaikuttivat negatiivisesti suuren mittakaavan sähköntuotantomme tuloksiin, ja saavutettu hintamme oli 20 EUR/MWh; vertailukelpoinen luku oli edellisvuoden 33 EUR/MWh. Tämän lisäksi korkeat kaasun hinnat vaikuttivat kielteisesti lämpöliiketoimintaamme.

Tuulivoimaliiketoimintamme tuotti edelleen vahvoja tuloksia korkeampien hintojen, uuden kapasiteetin ja lisääntyneen tuulen ansiosta. Otimme käyttöön ensimmäisen hybridipuistomme – Haringvlietin – jossa yhdistämme tuulivoiman, aurinkoenergian ja akkukapasiteetin. Näin hyödynnämme teknologioiden luontaisia synergioita ja pienennämme hiilijalanjälkeämme esimerkiksi jaetun infrastruktuurin avulla. Lisäksi saimme lopullisen toteutuspäätöksen Norfolk Vanguard -merituulivoimapuistolle Isossa-Britanniassa. Myös asiakastoimintamme sujuu hyvin, ja Vattenfallia pidetään vakaana toimittajana markkinamullistusten keskellä.

Kumppanuudet vauhdittajina

Äskettäin ilmoitettiin, että fossiilivapaaseen teräkseen perustuva HYBRIT-kumppanuus LKAB:n ja SSAB:n kanssa saa 143 miljoonan euron rahoituksen EU:n innovaatiorahastolta. Tarkoitus on toteuttaa vetypohjaisen raudan- ja teräksentuotannon koko arvoketju teollisessa ja kaupallisessa mittakaavassa. Olemme kiitollisia tästä tuesta ja odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan yhteistyötämme nettonollapäästöjen saavuttamiseksi.

Kumppanuudet eri toimialoilla, yksityisten ja poliittisten aloitteiden välinen yhteistyö sekä vakaa ja tulevaisuuteen suuntautuva sääntely ovat olennaisen tärkeitä energiasiirtymän onnistumisen kannalta. Toivon, että juuri nyt näkemämme yhtenäinen Eurooppa voi olla tavoitteiden saavuttamisen vauhdittajana.”

Anna Borg
Konserni- ja toimitusjohtaja

Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–maaliskuu 2022

 • Sähkönhinnat edelleen korkeita ja epävakaita, ennätykselliset hinta-alueiden erot Pohjoismaissa
 • Ruotsin hallitus päätti antaa luvan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen loppusijoituspaikalle
 • Vahva asiakaskasvu Saksassa ja sähköautojen latausratkaisujen jatkuva laajeneminen
 • Norfolk Vanguard -merituulivoimapuistolle Englannissa myönnetty suunnittelulupa ja oikeus kehittää kelluva tuulivoimapuisto Skotlannin rannikolla
 • Biopolttoaineella toimiva lämpövoimala Carpe Futurum vihittiin käyttöön Uppsalassa
 • Vattenfall on päättänyt lopettaa hiili- ja ydinpolttoaineen ostamisen Venäjältä
 • HYBRIT saa 143 miljoonan euron tuen EU:n innovaatiorahastolta ilmoitetusti vuosineljänneksen päätyttyä

Talouden yhteenveto, tammi–maaliskuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 30 prosentilla (27 % ilman valuuttavaikutuksia) 59 579 miljoonaan Ruotsin kruunuun (45 911)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate 9 504 miljoonaa Ruotsin kruunua (12 053)
 • Käyttökate 12 783 miljoonaa Ruotsin kruunua (13 385)
 • Kauden liikevoitto 6 064 miljoonaa Ruotsin kruunua (10 423)

Katso myös

Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Koko vuoden raportti: Strategiset yritysmyynnit vahvistavat Vattenfallin varautumista tulevaisuuteen

Sähkön hinta laski merkittävästi vuoden 2023 aikana, millä oli huomattava vaikutus Vattenfallin tulokseen. Vahvistamme valmiuttamme tuleviin investointeihin Berliinin lämpötoiminnan ja Norfo...

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja

Koko vuoden vuosikertomus 2022 – haastava vuosi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi jo ennestään kiristyneisiin energiamarkkinoihin, mistä syntyi suuria haasteita.

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne vaikeina aikoina

Markkinat olivat myrskyiset kolmannella vuosineljänneksellä, ja talvella vastassa on monia epävarmuustekijöitä. Vattenfallin taloudellinen tilanne on kuitenkin vahva, ja kauden varsinainen t...

Lue koko artikkeli