Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne vaikeina aikoina

Markkinat olivat myrskyiset kolmannella vuosineljänneksellä, ja talvella vastassa on monia epävarmuustekijöitä. Vattenfallin taloudellinen tilanne on kuitenkin vahva, ja kauden varsinainen tulos oli vakaa.

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg kommentoi vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosikatsausta seuraavasti:

”Asiakaspalvelumme saamien kyselyjen ja yleisen julkisen keskustelun perusteella tiedämme, että monet asiakkaamme ovat huolissaan talven tulosta. Vattenfall osallistuu aktiivisesti aloitteisiin ja vuoropuheluihin, joilla voidaan auttaa lievittämään nykyisen tilanteen vaikutuksia. Tuemme asiakkaitamme esimerkiksi antamalla neuvoja koskien energiansäästöä ja erilaisia sopimustyyppejä. Energiankulutusta on tärkeää vähentää Euroopassa lyhyellä aikavälillä, erityisesti huippuaikoina, sillä pienempi sähkönkulutus vaikuttaa yksittäisten asiakkaiden sähkölaskuihin ja auttaa laskemaan sähkön markkinahintoja.

Markkinoilla suurta epävarmuutta kesän jälkeen

Sähkömarkkinoiden hinnat heittelevät edelleen huomattavasti historiallisen korkeilla tasoilla. Korkeat polttoaineen hinnat ovat edelleen sähkön hintojen pääasiallinen syy Manner-Euroopassa, sillä Saksassa ja Alankomaissa hinnat ovat olleet 3–4 kertaa korkeammat kuin vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Pohjoismaissa, erityisesti Etelä-Ruotsissa, hintoihin on vaikuttanut Manner-Euroopan tilanne, mutta lisäksi etenkin elokuussa vallinneet epäsuotuisat sää- ja tuuliolosuhteet vaikuttivat hintoihin. Polttoaineen ja sähkön hinnat ovat laskeneet jonkin verran, mutta tilanteeseen kohdistuu edelleen paineita. Ringhals 4:n viivästynyt uudelleenkäynnistys on tässä tilanteessa luonnollisesti erityisen valitettavaa. Reaktorin odotetaan olevan taas toiminnassa 31.1.2023.

Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne

Kauden liikevoitto laski 24,9 miljardilla Ruotsin kruunulla 17,0 miljardiin kruunuun. Tämä johtuu pääasiassa vuoden 2021 merkittävistä positiivisista kertaluonteisista vaikutuksista, jotka liittyvät sähkönjakeluliiketoiminnan myyntiin Berliinissä, sekä Saksan ydinvoimaloiden aikaistetun sulkemisen kompensoinnista. Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate kasvoi 1,8 miljardilla Ruotsin kruunulla 23,8 miljardiin kruunuun, pääosin tuulivoimatoiminnan ansiosta.

Myynninkin saralla toimintamme sujui hyvin, ja asiakkaat valitsivat Vattenfallin yhä useammin, koska integroidusti toimivana energiayhtiönä selviämme paremmin epävarmoillakin markkinoilla. Hinta-alueiden erot ovat kuitenkin edelleen vaikuttaneet kielteisesti pohjoismaiseen energiaportfolioomme. Tulevaisuudessa on odotettavissa suuria epävarmuustekijöitä välituotteiden ja polttoainekustannusten suhteen, minkä lisäksi markkinatilanne suurentaa luottoriskejä.

Monilla markkinatoimijoilla on ollut futuurisopimuksiin liittyviä vaikeuksia suurten katteiden ulosvirtauksen vuoksi. Vattenfallilla on ollut vakuuksien muutospyyntöjen nettosisäänvirtaus, ja taloudellinen asemamme on vahva. Vahvan taloudellisen tilanteemme turvaamiseksi pyrimme tällä hetkellä optimoimaan liiketoimintavirtojamme ja kehittämään ennakoivasti likviditeettipuskureita, jotta voimme hallita tulevia katteiden ulosvirtauksia.

Uusiutuvaan energiaan investointia jatkettava

Vuosineljänneksen aikana Vattenfall käytti optiotaan jatkaa N-7.2-tuulivoimapuistohankkeen kehittämistä Saksan Pohjanmeren-rannikolla. Tuulivoimapuiston odotetaan tuottavan fossiilitonta sähköä yli miljoonan kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta vastaava määrä. Alankomaissa Hollandse Kust Zuidin kaikki perustukset on nyt asennettu ja ensimmäinen sähköntoimitus tehty. Tuulivoimapuistosta tulee maailman suurin, kun se otetaan käyttöön ensi vuonna. Fossiilittoman teräksen tuotantoon keskittyvässä HYBRIT-yhteistyöhankkeessa olemme käynnistäneet vedyn varastointiin tarkoitetun pilottilaitoksen, ja testitulosten mukaan HYBRIT-prosessissa tuotetun fossiilittoman rautasienen laatu on parempi kuin fossiilisen version.

Yhteiskunta tarvitsee turvallista ja fossiilitonta sähköä, joka on myös edullista. Lisäksi esimerkiksi kuljetus- ja teollisuussektorit on sähköistettävä, mikä parantaa myös kilpailukykyä. Siksi nyt on tärkeämpää kuin koskaan, ettemme hidasta toimintaamme vaan ryhdymme tarvittaviin toimiin hiilettömän tulevaisuuden takaamiseksi. Vattenfall osallistuu tähän pyrkimykseen investoimalla kaikenlaiseen fossiilivapaaseen sähköntuotantoon ja sähköverkkoihin.”

Liiketoiminnan yhteenveto, heinä–syyskuu 2022

 • Markkinoiden epävakaus ja jatkuvat suuret hintaerot Pohjoismaiden hinta-alueilla
 • Ringhals 4 -ydinreaktorin uudelleenkäynnistys siirtyi
 • Hollandse Kust Zuid -merituulivoimapuiston perustusten asennus on valmistunut Alankomaissa, ja ensimmäinen sähköntoimitus on toimitettu
 • Käytetty mahdollisuus jatkaa merituulivoimaprojektin N-7.2 kehittämistä Saksassa. Tuotetun sähkön odotetaan kattavan yli miljoonan kotitalouden sähkönkulutuksen
 • Yhteisyritys Midlothian Councilin kanssa vähähiiliseen energiaan investoimiseksi Skotlannissa
 • Alueellisen sähköverkon päivitys etenee Tukholman alueellisen sähköaseman käyttöönoton ja Luulajan 150 kV:n voimajohdon yksityiskohtaisen suunnittelun myötä

Talouden yhteenveto, tammi–syyskuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 38 % (34 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 160 825 miljoonaan Ruotsin kruunuun (116 590)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 23 844 miljoonaa Ruotsin kruunua (22 090)
 • Käyttökate oli 36 707 miljoonaa Ruotsin kruunua (52 521)
 • Kauden liikevoitto oli 16 980 miljoonaa Ruotsin kruunua (41 912)

Talouden yhteenveto, heinä–syyskuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 47 % (41 % ilman valuuttakurssien vaihtelua) 53 076 miljoonaan Ruotsin kruunuun (36 125)
 • Varsinaisen liiketoiminnan käyttökate oli 6 232 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 782)
 • Käyttökate oli 12 192 miljoonaa Ruotsin kruunua (22 926)
 • Kauden liikevoitto oli 6 684 miljoonaa Ruotsin kruunua (18 277)

Katso myös

Anna Borg, Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja

Koko vuoden vuosikertomus 2022 – haastava vuosi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi jo ennestään kiristyneisiin energiamarkkinoihin, mistä syntyi suuria haasteita.

Lue koko artikkeli
Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes: sota Ukrainassa hallitsi energiamarkkinoiden tunnelmia

Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä markkinoiden volatiliteetti asettavat suuria haasteita Euroopan energiajärjestelmälle.

Lue koko artikkeli
Iiro Rinta-Jouppi

Iiro Rinta-Jouppi on Vattenfall Oy:n uusi toimitusjohtaja

Vattenfall Oy:n hallitus on nimennyt Iiro Rinta-Joupin Vattenfall Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen

Lue koko artikkeli