Skip to content Päänavigaatioon
Uutinen

Sähkönhankintasopimukset kolmen suuren aurinkopuiston kanssa mahdollistavat paikallisesti tuotetun aurinkosähkön ostamisen.

Faktaa

Kaksi projekteista omistaa uusiutuvaan energiaan erikoistunut tanskalainen sijoitusyritys, Obton Solenergi. Middelburgin Torenwegissa sijaitsevassa aurinkopuistossa on 55 000 paneelia, jotka tuottavat 14 MW, kun taas Emmeloordin aurinkopuistossa on 43 500 paneelia, jotka tuottavat 12 MW.

Udenin aurinkopuistossa on 43 000 paneelia, jotka tuottavat 12 MW. Hankkeen toteuttaa TPSolar-Konzept tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa.

Yhdessä näiden kolmen aurinkopuiston tuottama sähkö riittää kattamaan 10 000 hollantilaisen kotitalouden kulutuksen.

Vattenfall ostaa kolmen suuren hollantilaisen aurinkopuiston sähköntuotannon sähkönhankintasopimuksilla (PPA). Udenin kunnassa kansalaiset voivat ostaa sähköä suoraan naapurin aurinkopuistosta.

Digitaalinen kauppaympäristö

Yhteensä kolmessa aurinkopuistossa on yli 140 000 aurinkopaneelia, joiden kokonaistuotanto on 38 MW, ja ne pystyvät tuottamaan 10 000 hollantilaisen kotitalouden tarvetta vastaavan määrän sähköä.

Udenissa aurinkopuiston tuottama sähkö menee suoraan kunnan asukkaiden käyttöön. Se tapahtuu Vattenfallin digitaalisen Powerpeers-kauppaympäristön kautta, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ostaa ja käyttää suoraan heidän omalta alueeltaan saatua aurinkoenergiaa.

"Sen lisäksi, että ratkaisumme mahdollistaa aurinkoenergian ostamisen, sen avulla voi myös tukea paikallista aurinkopuistoyritystä. Yleinen pyrkimyksemme on varmistaa, että asiakkaistamme tulee yhä vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ", sanoo Martijn Hagens, asiakkaista ja ratkaisuista vastaava johtaja Vattenfallilla.

Pienempi sijoitusriski

Solmimalla sähkönhankintasopimuksen Vattenfallin kanssa aurinkopuistoyrittäjä voi suojata sähköntuotantonsa ja saada siten kiinteän hinnan sovitulle jaksolle hyödyntämällä lisäksi Alankomaiden tukimekanismia (SDE+). Tämä palvelu pienentää taloudellista riskiä, joka voisi toisaalta tehdä suurimittaiseen aurinkoenergian tuotantoon sijoittamisesta mielenkiintoisempaa.

"Sähkönhankintasopimukset pienentävät aurinkopuistojen omistajien riippuvuutta sähkön hintakehityksestä. Näin aurinkovoimaan sijoittamisesta tulee vähemmän riskialtista, mikä voisi auttaa aurinkoenergian tuotannon lisäämisessä Alankomaissa", sanoo Chantal van Halen, joka työskentelee Vattenfallin aurinkoenergian hankintasopimusten parissa Alankomaissa.

Yhtälön toinen puoli on se, että Vattenfall tarjoaa teollisuus- ja yritysasiakkaille uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa vihreää sähköä.

"Näin autamme asiakkaita hankkimaan "todella vihreää" energiaa tietystä uusiutuvaa energiaa tuottavasta laitoksesta pidemmällä aikavälillä. Yksi esimerkki tästä on, että myymme nyt Wieringermeerin tuulipuistossa tuotettua sähköä läheisen Microsoftin datakeskuksen käyttöön", Chantal van Halen kertoo.

Mainitut kolme aurinkopuistosopimusta ovat Vattenfallin ensimmäiset laatuaan Alankomaissa ja osa strategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa tällaisista sopimuksista koostuva salkku, joka pitää sisällään sekä ulkopuolisten tuottajien että yhtiön omia aurinkopuistoja.

"Aurinkoenergia on Alankomaissa nopeassa kasvussa, ja sitä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä maan kestävyystavoitteita edistävistä tekijöistä. Vuonna 2017 saatiin verkkoon yli 800 MW uutta aurinkosähkökapasiteettia. Odotamme suurempaa vuotuista kasvua tulevina vuosina", Chantal van Halen sanoo.

Lue Lisää

Lue lisää Vattenfallin Powerpeers-ympäristöstä (englanniksi)

Katso myös

Kuvassa aurinkopaneeleita. Valokuvaaja: Nina Burkhard

Vattenfall suunnittelee investoivansa seuraavan kahden vuoden aikana 100 miljoonaa euroa s...

Uutinen
Aurinkopaneeleita Järvenpäässä
Mediatiedote
1.2.2018

Vattenfall toteuttaa Finnwindin kanssa suuren aurinkovoimalaitoksen

Vattenfall toteuttaa suuren aurinkovoimalaitoshankkeen yhdessä Finnwindin kanssa. Kyseessä...

Mediatiedote

Kuvat

Lataa kuvat täältä.

Tilaa

Tilauksen tyyppi

Aiheeseen liittyvää

Vattenfall lyhyesti

Vattenfall Suomessa

Uutisarkisto

Fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana

Sosiaalinen media

Facebook - Vattenfall Suomi

Twitter – Vattenfall Suomi

Vattenfall Instagram

Vattenfall LinkedIn

Download list