Skip to content Päänavigaatioon
Uutinen

Vattenfall suunnittelee investointeja suurimittaiseen aurinkoenergian tuotantoon

Vattenfall suunnittelee investoivansa seuraavan kahden vuoden aikana 100 miljoonaa euroa suurimittaiseen aurinkoenergian tuotantoon. Tämän lisäksi Vattenfall tarjoaa myös pienemmän mittakaavan aurinkoenergiaratkaisuja asiakkailleen. Investoinnit tukevat Vattenfallin tavoitetta saavuttaa fossiilivapaus yhden sukupolven kuluessa.    

"Aurinkoenergia on tärkeä lisäys tuulivoiman rinnalle uusiutuvana energianlähteenä. Lisäämme investointeja aurinkoenergiaan voidaksemme vastata asiakkaidemme kasvavaan kiinnostukseen ja kysyntään. Tällä tarkoitamme sekä nykyisiä asiakkaitamme, jotka voivat hankkia sähköä tulevista aurinkopuistoistamme että sellaisia asiakkaita, jotka haluavat sekä kuluttaa että itse tuottaa aurinkoenergiaa", kertoo Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Magnus Hall.

Vattenfallin investoinnit aurinkoenergiaan jakautuvat kahdelle pääalueelle.

  1. Suuren mittakaavan aurinkovoimalat siellä, missä Vattenfallilla on mahdollisuus käyttää jo olemassa olevaa infrastruktuuria kustannusten alentamiseksi. Walesin Parc Cynog on esimerkki yhdistetystä tuulivoima- ja aurinkopuistosta.
  2. Vattenfall helpottaa sekä yksityis- että yritysasiakkaiden hajautettua sähköntuotantoa. Tämä johtaa uusiin energiapalveluihin, joissa Vattenfallin tarjoamien ratkaisujen avulla asiakkaat voivat tuottaa ja kuluttaa omaa aurinkosähköään.

Vattenfall teki äskettäin investointipäätöksen suuren mittakaavan aurinkoenergiajärjestelmistä jo olemassa oleviin laitoksiin Alankomaissa (Velsen, Hemweg ja Eemshaven). Näiden hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 10,5 MW. Alankomaissa tehtäviin investointeihin kuuluu myös 40 MV:n Haringvlietin aurinkovoimala, joka käsittää yli 130 000 aurinkopaneelia ja jonka sähköntuotanto vastaa noin 11 000 hollantilaisen kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Aurinkovoimala yhdistetään kuuden turbiinin Haringvlietin tuulivoimalaan. Tämän uusiutuvan energian tuotantoyhteenliittymän rakentamista valmistellaan parhaillaan.

Vattenfallilla on jo entuudestaan 5 MV:n aurinkovoimala Parc Cynogin tullivoimalassa Walesissa, joka vihittiin käyttöön 2016 ja joka toimittaa sähköä 1 440 talouteen Walesissa. Vattenfall on lisäksi käynnistänyt lupaprosessit useiden muiden tuulivoimaloihin yhdistettävien aurinkovoimaloiden osalta. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden yhdistelmä tuottaa synergioita, kun voidaan hyödyntää yhteistä verkkoa ja hyviä suhteita viranomaisiin, maan omistajiin ja muihin sidosryhmiin. Vattenfall etsii uusia mahdollisuuksia suuren mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin myös muissa maissa, muun muassa Saksassa.

Vattenfall tarjoaa hajautettuja aurinkoenergiaratkaisuja useilla markkinoilla. Ruotsissa aurinkovoimaa tarjotaan InHouse-palvelun yhteydessä yrityksille ja asukasyhdistyksille. Saksassa ja Hollannissa on tarjolla leasingpohjainen malli yritysasiakkaille.

Lisää Vattenfallin kasvusta aurinkoenergiasektorilla (englanniksi)

Katso myös

Vattenfallin pääkonttori. Valokuvaaja: Elisabeth Redlig

Sähkönhankintasopimukset kolmen suuren aurinkopuiston kanssa mahdollistavat paikallisesti ...

Uutinen
Aurinkopaneeleita Järvenpäässä
Mediatiedote
1.2.2018

Vattenfall toteuttaa Finnwindin kanssa suuren aurinkovoimalaitoksen

Vattenfall toteuttaa suuren aurinkovoimalaitoshankkeen yhdessä Finnwindin kanssa. Kyseessä...

Mediatiedote

Kuvat

Lataa kuvat täältä.

Tilaa

Tilauksen tyyppi

Aiheeseen liittyvää

Vattenfall lyhyesti

Vattenfall Suomessa

Uutisarkisto

Fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana

Sosiaalinen media

Facebook - Vattenfall Suomi

Twitter – Vattenfall Suomi

Vattenfall Instagram

Vattenfall LinkedIn

Download list