Kolen

Vattenfall loopt voorop in de energietransitie. Als toonaangevend energiebedrijf bouwen we onze eigen energieproductie op basis van fossiele brandstoffen volledig af. Onze doelstelling: het mogelijk maken van een fossielvrij leven binnen één generatie. 

Om onze ambitie waar te maken, combineren we grootschalige energieproductie met decentrale en duurzame energieoplossingen. De klant staat hierbij altijd voorop. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Kolencentrales zullen daarom na verloop van tijd geen deel meer uitmaken van ons productieportfolio. We streven naar een volledige uitfasering van steenkool in 2030. Nederland loopt hierin voorop, met het uitbedrijf stellen van de Hemweg-centrale eind 2019.

Op dit moment bezit en exploiteert Vattenfall drie kolencentrales die zowel warmte als elektriciteit leveren in Duitsland: 

  • Moorburg in Hamburg, Duitsland
  • Reuter en Reuter West in Berlijn, Duitsland
  • Biomass meegestookt Moabit in Berlijn, Duitsland

Nieuwe energie- en warmteoplossingen 

We werken actief aan het verminderen van de CO2-uitstoot binnen ons eigen productieportfolio. Zo hebben we de Klingenberg-centrale in Berlijn omgebouwd naar een gascentrale. Hiermee konden we onze jaarlijkse CO2-uitstoot in Berlijn met 600.000 ton verminderen. Ook installeren we efficiënte warmtekrachtcentrales en ontwikkelen we nieuwe energie- en warmteoplossingen voor steden

In 2020 vervangt Vattenfall de kolengestookte waterkrachtkoppeling-centrale Reuter C in Berlijn door een installatie die duurzame energie in het stadsverwarmingssysteem mogelijk maakt en een gasgestookte ketel voor alleen warmte.  

Tegelijkertijd heeft Vattenfall een overeenkomst afgesloten met een industriële partner in hetzelfde gebied in Duitsland, om stoom van de Moorburg-centrale in Hamburg te leveren voor stadswarmte. Hiermee wijzigt deze installatie van alleen elektriciteitsproductie naar een waterkrachtkoppeling-centrale (wkk). 

Hemweg-centrale Amsterdam buiten bedrijf

In december 2019 is de Hemweg 8-centrale in Amsterdam buiten werking gesteld. Hiermee is deels invulling gegeven aan het "Urgenda-doel" van 25% CO2-reductie in 2020. In de toekomst wil Vattenfall het terrein van de Hemweg omvormen tot fossielvrije hub voor de productie, doorvoer en opslag van duurzame energie, en voor de productie van CO2-vrije brandstoffen voor industrie, transport en logistiek.

Hemweg-centrale

De Hemweg-locatie als fossielvrije hub

Ook interessant

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Onderaanzicht op Idbäcksverket

Vattenfall investeert in de groei van duurzame energieproductie.