Kolen

Vattenfalls ambitie is fossielvrij leven binnen één generatie en netto nul uitstoot in 2040.

We hebben een aanzienlijk deel steenkool als brandstof uitgefaseerd, gevolgd door aardgas.

Een belangrijk onderdeel van Vattenfalls strategie is het verlagen van onze eigen CO2-uitstoot. We investeren in de uitbreiding van duurzame productie, zoals wind- en zonne-energie, en helpen onze klanten en leveranciers hun CO2-uitstoot te verlagen door klimaatslimme oplossingen aan te bieden.

Onze eerste belangrijke stap naar de uitfasering van kolen was de verkoop van onze Duitse bruinkoolactiviteiten in 2016. Dit heeft geleid tot een verlaging van onze jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 80 miljoen ton tot ongeveer 23 miljoen ton. Tegelijkertijd hebben we middelen vrijgemaakt om onze investering in duurzame energie te versterken. Tegenwoordig gebruiken we geen bruinkool meer in onze activiteiten.

De volgende stap in het reduceren van Vattenfalls CO2-uitstoot is het uitfaseren van steenkool. Sinds onze laatste kolengestookte centrale in Nederland, Hemweg-8 in Amsterdam, eind 2019 is gesloten, wordt steenkool alleen nog in Duitsland gebruikt.

Na 2019 heeft Vattenfall alleen de WKK-centrale Moorburg in Hamburg geëxploiteerd. Het Duits federaal agentschap voor netwerken (Bundesnetzagentur) heeft op 1 december 2020 besloten compensatie toe te kennen voor een volledige uitfasering van Vattenfalls kolengestookte centrale Moorburg in Hamburg. Dit betekent dat Moorburg vanaf 30 juni 2021 volledig is gesloten.

Op dit moment bezit en exploiteert Vattenfall twee kolencentrales die zowel warmte als elektriciteit leveren in Duitsland: 

  • Reuter West in Berlijn, Duitsland
  • Moabit in Berlijn, Duitsland (biomassa meegestookt)

 

Aankoop van kolen

Vattenfall heeft een risicoscreeningproces ingevoerd om een grondige en op feiten gebaseerde beslissing te nemen over het al dan niet aankopen van kolen bij een leverancier.

Voorbeelden van onze activiteiten om klimaatneutraliteit te bereiken

Als onderdeel van de transitie naar klimaatneutraliteit werken we actief aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van onze productie. Het overgrote deel van onze CO2-uitstoot is afkomstig van onze warmteactiviteiten, voornamelijk in Berlijn.

In samenwerking met de stad Berlijn vervangen we kolengestookte centrales door moderne warmtekrachtcentrales op gas, of door centrales die biomassa en afval als brandstof gebruiken. Dankzij een aantal maatregelen zijn we erin geslaagd de CO2-uitstoot sinds 1990 te halveren en in 2017 heeft Vattenfall, drie jaar eerder dan verwacht, de doelstellingen bereikt die zijn vastgelegd in een klimaatovereenkomst met de stad Berlijn in 2009. Afstappen van kolen in Berlijn uiterlijk in 2030 is haalbaar.

In 2019 is de steenkool gestookte warmtekrachtcentrale Reuter C buiten bedrijf gesteld en is op de nabijgelegen locatie Reuter West Europa's grootste energie-naar-warmtecentrale in bedrijf genomen. Hierdoor is het mogelijk duurzame energiebronnen in het stadsverwarmingssysteem te integreren, waarbij door wind opgewekte elektriciteit als warmte wordt opgeslagen en later in het stadsverwarmingsnetwerk kan worden ingevoerd.

Hemweg-centrale Amsterdam buiten bedrijf

In december 2019 is de Hemweg 8-centrale in Amsterdam buiten werking gesteld. Hiermee is deels invulling gegeven aan het 'Urgenda-doel' van 25% CO₂-reductie in 2020. In de toekomst wil Vattenfall het terrein van de Hemweg omvormen tot fossielvrije hub voor de productie, doorvoer en opslag van duurzame energie, en voor de productie van CO₂-vrije brandstoffen voor industrie, transport en logistiek.

Hemweg-centrale

De Hemweg-locatie als fossielvrije hub

Ook interessant

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Onderaanzicht op Idbäcksverket

Vattenfall investeert in de groei van duurzame energieproductie.