Kolen

Vattenfall loopt voorop in de energietransitie. Als toonaangevend energiebedrijf bouwen we onze eigen energieproductie op basis van fossiele brandstoffen, waaronder steenkool, volledig af. Onze doelstelling: het mogelijk maken van een fossielvrij leven binnen één generatie. 

Om onze ambitie waar te maken, combineren we grootschalige energieproductie met decentrale en duurzame energieoplossingen. De klant staat hierbij altijd voorop. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Kolencentrales zullen daarom na verloop van tijd geen deel meer uitmaken van ons productieportfolio. We streven naar een volledige uitfasering van steenkool in 2030. In Nederland zal dit al eind 2019 het geval zijn door het besluit om de Hemweg-centrale buiten bedrijf te stellen. 

Op dit moment bezit en exploiteert Vattenfall vijf kolencentrales, waarvan vier warmtekrachtcentrales in Duitsland en een kolencentrale in Amsterdam: 

  • Moorburg in Hamburg, Duitsland
  • Reuter en Reuter West in Berlijn, Duitsland
  • Biomass meegestookt Moabit in Berlijn, Duitsland
  • Hemweg 8 in Amsterdam, Nederland

Nieuwe energie- en warmteoplossingen 

We werken actief aan het verminderen van de CO2-uitstoot binnen ons eigen productieportfolio. Zo hebben we de Klingenberg-centrale in Berlijn omgebouwd naar een gascentrale. Hiermee konden we onze jaarlijkse CO2-uitstoot in Berlijn met 600.000 ton verminderen. Ook installeren we efficiënte warmtekrachtcentrales en ontwikkelen we nieuwe energie- en warmteoplossingen voor steden

In 2020 vervangt Vattenfall de kolengestookte waterkrachtkoppeling-centrale Reuter C in Berlijn door een installatie die duurzame energie in het stadsverwarmingssysteem mogelijk maakt en een gasgestookte ketel voor alleen warmte.  

Tegelijkertijd heeft Vattenfall een overeenkomst afgesloten met een industriële partner in hetzelfde gebied in Duitsland, om stoom van de Moorburg-centrale in Hamburg te leveren voor stadswarmte. Hiermee wijzigt deze installatie van alleen condenseren naar een waterkrachtkoppeling-centrale (wkk). 

Hemweg-centrale Amsterdam buiten bedrijf

In maart 2019 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt dat de Hemweg 8-centrale in Amsterdam eind 2019 moet stoppen met het gebruik van kolen als brandstof voor elektriciteitsproductie. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan het "Urgenda-doel" van 25% CO2-reductie in 2020. In de toekomst wil Vattenfall het terrein van de Hemweg gebruiken om duurzame initiatieven te ontwikkelen.

Ook interessant

Thanet

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken van onze tijd.

Spelende kinderen

Vattenfall wil een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Onderaanzicht op Idbäcksverket

Vattenfall investeert in de groei van duurzame energieproductie.