Pen y Cymoedd

Pen y Cymoedd

Y fferm wynt uchaf yn y Deyrnas Unedig

Pen y Cymoedd yw’n fferm wynt flaenllaw ar y tir, a leolir yn Ne Cymru.  Gall ei 76 tyrbin gynhyrchu digon o drydan i bweru 15% o gartrefi Cymru bob blwyddyn.  Yn ychwanegol at gynhyrchu trydan di-ffosil, cyd-leolir batri 22 megawat yn y fferm wynt.

Mae’r batri’n gallu ymateb i anghenion y system grid mewn llai nag eiliad – gan gynnal cyflenwad sefydlog o drydan i gartrefi’r Deyrnas Unedig.

Mae yna hefyd orsafoedd gwefru cerbydau trydan wedi’u gosod yn y fferm wynt, wrth inni baratoi i wneud ein holl fflyd o gerbydau’n drydanol yn y pedair blynedd nesaf.

Aerial photo of a wind farm with several wind turbines located in a lush green landscape.

Pen Y Cymoedd Fferm Wynt

Ffeithiau allweddol

Nifer y Tyrbinau 76
Capasiti trydan 228 Megawat
Nifer y cartrefi y flwyddyn 188,000
Battery@PyC  22 Megawat
Buddsoddiad yng Nghymru yn ystod adeiladu £220 miliwn
Y Gronfa Gymunedol £1.8 miliwn y flwyddyn
Swyddi lleol 30
Gweithredol 2017

Newyddion am Pen y Cymoedd

Darllenwch y newyddion diweddaraf am y fferm wynt a'r gronfa gymunedol yn y cylchlythyr yma.

Cymrwch olwg agos ar Pen y Cymoedd

Lleolir y fferm wynt ar safle mynediad agored, sy’n denu cerddwyr a beicwyr sy’n reidio ar hyd ei llwybrau a’i thraciau niferus. Un o’r rhain yw Blade – llwybr beicio mynydd a ariannwyd gan Vattenfall.

Buddion lleol o’r fferm wynt

Y tu hwnt i’r fferm wynt, mae yna fwy na 100 o swyddi wedi’u cynnal gan gynllun budd cymunedol y prosiect. Drwy fuddsoddiad blynyddol gwerth £1.8 miliwn, mae’r cyllid yn canolbwyntio ar wneud gwahaniaeth i fywydau pobl leol – y gwnaed y cyfan yn bosibl gan y fferm wynt.

Y Prosiect Mawndiroedd Coll a’r Cynllun Rheoli Cynefin

Mae Treorci, tref lofaol gynt yng Nghymoedd De Cymru, yn mynd o nerth i nerth, gan ennill teitl stryd fawr orau’r Deyrnas Unedig yn 2019. Ymgeisiodd y dref am bron i £25,000 gan Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd tuag at eu menter Ymweld â Threorci. Mae’r fenter hon wedi helpu i greu’r weledigaeth sydd ei hangen i uno busnesau hyfyw a mwy na 50 o gymunedau cymunedol, gan ffurfio gweledigaeth i annog pobl leol ac ymwelwyr, fel ei gilydd, i ddod i fforio’r dref fywiog a phrysur hon.

Y Prosiect Mawndiroedd Coll a’r Cynllun Rheoli Cynefin

Bydd y Prosiect Mawndiroedd Coll a’r Cynllun Rheoli Cynefin yn Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn sbarduno un o’r adferiadau mwyaf i fawndiroedd yn ne Prydain, gan hefyd greu gwell cyfleoedd ar gyfer cymunedau lleol, pobl ifanc ac ymwelwyr i ymgysylltu â’r amgylchedd.