Støjdæmpende miljøskærme bliver her testet ved Lyngby Omfartsvej

Genbrug af vindmøller skaber nye miljøprodukter

Udfordringerne med genanvendelsen af glasfibervingerne har affødt et produkt, som kan være med til at øge vindmølleindustriens grønne profil.

Flere og flere udtjente vindmøllevinger fra de første ti år af vindmølleæraen har nemlig skabt et stigende behov for håndteringen af alle dele fra de kasserede vindmøller. Mens stålet relativt enkelt kan omsmeltes og genanvendes, er glasfiberen fra vingerne en anderledes udfordring. Vingernes indhold af ikke-brændbare glasfibre på op til 70 % af vingen efterlader en del slagge, som ofte er giftig. Derfor er der god fornuft i at undgå afbrænding og i stedet genanvende glasfiberen til andre produkter, så levetiden af den producerede glasfiber forlænges med mange årtier.

Genbrug med fornuft

I Danmark er der etableret et tværgående samarbejde mellem forskningsverdenen og private virksomheder omkring udviklingen af teknologier til en vedvarende genanvendelse af plastkomponenter, og demonstrere at affald kan anvendes i mange forskellige produkter, komponenter og strukturer. Samarbejdet har fået navnet GenVind.

Fra Vattenfall deltager Rikke Juul Balle som vingespecialist i samarbejdet, og hun udtaler: ”Det er godt, at vi har fået etableret et bredt samarbejde om udvikling af nye teknologier til genanvendelse af kompositmaterialer. Jeg er overbevist om, at vi vil se mange positive resultater i de kommende år på dette område."

Skærmer mod trafikstøj

Et af de firmaer, der er i fuld gang med at genanvende kompositmaterialer er Miljøskærm® i Kgs. Lyngby. De har udviklet en metode til at genanvende glasfiberen fra vindmøllevinger til et isoleringsmateriale. Firmaet producerer miljøskærme, der kan anvendes som permanente eller midlertidige støjskærme, havehegn eller til termisk isolering.

Med støtte fra Miljøstyrelsen blev ideen til fremstillingsmetoden og produktionsteknikken i 2012 undersøgt og siden efterprøvet og dokumenteret på Teknologisk Institut. De første miljøskærme er ved at blive testet som støjværn langs Lyngby Omfartsvej, hvor de forbipasserende bilister formentlig ikke skænker det en tanke, at materialet engang har blæst i vinden og produceret strøm.

Miljøstyrelsen i Danmark anslår, at der årligt kasseres 7.000-10.000 tons glasfibermaterialer i Danmark alene, og at mængden i 2020 vil stige til 15.000-20.000 tons pr. år.

Yderligere oplysninger om GenVind projektet kan fås ved henvendelse til: Rikke Juul Balle

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']