Horns Rev 1

Horns Rev 1 vindmølle runder 100 GWh

En Vestas V80 2MW vindmølle er blandt de få i verden, der indtil videre har produceret 100 GWh strøm. Men mange flere møller på Horns Rev 1 er på vej til at nå det magiske tal.

Vindmølle nummer 6 i den vestligste række af offshore vindmølleparken Horns Rev 1 ud for Blåvandshuk har onsdag den 6. maj rundet en samlet elproduktion på 100 GWh – eller det samme som 100 mio. kWh. Dermed kommer den i fornemt selskab med en håndfuld andre vindmøller på verdensplan, der har produceret lige så meget el siden opstillingen.

Vindmølle nummer 6 har været i gang siden 2002 og har nu produceret el svarende til det årlige forbrug i husstandene i Vejle by. Den kunne også have forsynet husstandene i Jægerspris med el i alle år siden opstarten for 13 år siden.

Gunstig placering

Jan Jørgensen, der er daglig leder af Vattenfall Vindkrafts kontrolcenter i Esbjerg, fortæller, at de to næstmest producerende 2 MW vindmøller på Horns Rev 1 har rundet hhv. 97 og 96 GWh, hvorfor både de og de øvrige 76 vindmøller i offshore parken vil følge efter nummer 6 i de kommende måneder og år.

"Grunden til, at netop mølle 6 bliver den første til at nå 100 GWh, er placeringen af møllen i den vestlige række af parken samt det forhold, at mølle 6 har haft færre betydelige driftstop end de øvrige vestlige møller i løbet af de 13 år", siger Jan Jørgensen.

Vestas V80 2 MW vindmøllerne har en beregnet levetid på mindst 20 år.

Horns Rev 1 er ejet af Vattenfall (60%) og Dong Energy (40%). Det er Vattenfall, der har det daglige driftsansvar.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:


Kommunikationschef Arne Rahbek, telefon: +45-2788 0406, e-mail:
Arne Rahbek

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']