Der bliver opført en 60 MW hybridenergipark, som består af solcellepaneler, vindmøller og batterier, i Haringvliet i Holland

Vattenfall kombinerer vindkraft, solenergi og batterier i ny hybridenergipark

Der bliver opført en 60 MW hybridenergipark, som består af solcellepaneler, vindmøller og batterier, i Haringvliet i Holland. Den skal stå driftsklar i september 2020 og producere vedvarende energi til 40.000 hollandske husstande.

Med projektet til 61 mio. euro kombinerer Vattenfall vindmøller med solcellepaneler og energilagring.

Gunnar Groebler, Senior Vice President og Head of Business Area Wind hos Vattenfall:
"Vattenfall vil gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation, og hybridkraftværker er en vigtig byggesten for os på vejen mod en 100 % fossilfri elproduktion. Kombinationen af vind- og solenergiproduktion reducerer belastningen på elnettet i forhold til én produktionsteknologi. Hybridsystemer giver mindre udtalte spidsbelastninger, og sammenlagt kan vi se, at der er et lavere antal timer uden produktion. Det resulterer i en mere effektiv udnyttelse af netværksinfrastrukturen. Desuden mindskes omkostningerne til elnettilslutningen væsentligt sammenlignet med enkeltstående systemer. Dette vil nedbringe omkostningerne til vedvarende elektricitet og i sidste ende gavne kunderne."

Den første fase af energiparkens opførelse omfatter installation af i alt seks vindmøller i Haringvliet, som ligger tæt på Rotterdam. Vindmølleparkens elproduktion forventes at ligge på ca. 22 MW, hvilket er nok til at forsyne omkring 27.000 husstande med grøn el. Vindmøllernes maksimale højde er 150 meter, og det indledende arbejde er nu påbegyndt.

Når først vindmøllerne er installeret, kan opførelsen af solcelleparken begynde. Solcelleparken består af 124.000 solcellepaneler med en samlet effekt på 38 MW – nok til at forsyne 12.000 husstande med grøn el. Batterierne – leveret af BMW og med en kapacitet på 12 MWh – bliver installeret i 12 skibscontainere i solcelleparken. Energiparken forventes at være fuldt funktionsdygtig i september 2020.

Fakta: Haringvliet Hybridpark

Vindmøllepark: 22 MW
Antal vindmøller: 6
Maksimal højde: 150 m
Solcellepark: 38 MW
Antal solcellepaneler: 124.000
Batterikapacitet: 12 MWh
Samlet investering: 61 mio. euro
I drift: September 2020

Se også

Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']