Vattenfall og St1 indgår nyt partnerskab om at producere en stor mængde fossilfrit syntetisk flybrændstof på den svenske vestkyst

Vattenfall og St1 har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle en fossilfri værdikæde til produktion af syntetisk elektrobrændstof, og næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse i fællesskab. Undersøgelsen skal se på hele værdikæden til produktion af elektrobrændstof ved hjælp af havvind, som skal starte i 2029 og gradvist vokse mod målet på en million kubikmeter.

Vattenfall og St1 vil i fællesskab gennemføre en forundersøgelse med ambitionen om at udvikle en fossilfri værdikæde til produktion af elektrobrændstof ved hjælp af havvind. Vattenfall har til hensigt inden for partnerskabet at udvikle en infrastruktur til forsyning af havvindbaseret brint på Sveriges vestkyst, og St1 planlægger at producere en million kubikmeter elektrobrændstof, primært bæredygtig flybrændstof, ved hjælp af den fossilfrie brint. De påtænkte mængder svarer f.eks. til Arlanda lufthavns årlige forbrug af flybrændstof. De første dråber vil ifølge planen flyde i 2029.

"Jeg er meget glad for vores nye samarbejde med St1, fordi vi er to virksomheder, der deler ambitionen om at bekæmpe klimaforandringerne. For Vattenfall er elektrificeringen af samfundet og industrien kernen i vores forretningsstrategi. Udvikling og optimering af værdikæder baseret på havvind og fossilfri brint er en interessant vej frem. Vores stærke og voksende svenske portefølje til udvikling af havvind på i øjeblikket over 20 TWh giver masser af muligheder," udtaler Vattenfalls CEO og administrerende direktør, Anna Borg.

To tredjedele af CO2-udledningen i Sverige stammer i dag fra industri og transport. Vattenfall arbejder aktivt sammen med industrivirksomheder om direkte og indirekte elektrificering ved hjælp af fossilfri brint. Vattenfall ser et stort potentiale for dekarbonisering på den svenske vestkyst for industrier som raffinaderier og petrokemiske virksomheder.

"Energiselskaber skal udvise lederskab ved modigt at fremme og udvikle skalerbare løsninger, der ændrer spillereglerne. Vi er meget stolte af partnerskabet med Vattenfall, da vi deler et oprigtigt engagement i sammen at opnå dette væsentlige gennembrud i energiomlægningen. Strategiske, langsigtede partnerskaber på forskellige områder er de centrale elementer i implementeringen af St1's program for investering i bæredygtige brændstoffer, og det viser vigtigheden af branchesamarbejde på tværs af flere værdikæder for at opfylde de ambitiøse nordiske klimamål," siger Henrikki Talvitie, CEO for St1 Nordic Oy.

I tråd med sin vision investerer St1 allerede i energiomlægning gennem skalerbar produktion af vedvarende energi. Et nyt bioraffinaderi er under opførelse på St1-raffinaderianlægget i Gøteborg. Bioraffinaderiet vil have en årlig kapacitet på 200.000 tons vedvarende brændstof og forventes at blive sat i drift i 2023. Det er udviklet med henblik på at optimere produktionen af vedvarende diesel og bæredygtigt flybrændstof. St1 producerer allerede avanceret ætanol og biogas af affald.

Fakta

St1 Nordic Oy er en energikoncern, hvis vision er at være den førende producent og forhandler af CO2-bevidst energi. Koncernen forsker i og udvikler økonomisk levedygtige og miljømæssigt bæredygtige energiløsninger. St1 har fokus på markedsføringsaktiviteter omkring brændstoffer samt olieraffinering og vedvarende energiløsninger såsom affaldsbaserede avancerede biobrændstoffer og industriel vindenergi. Koncernen driver 1290 tankstationer og gaspåfyldningssteder under de to brands St1 og Shell i Finland, Sverige og Norge. St1 har hovedkontor i Helsinki og beskæftiger i øjeblikket mere end 1.200 medarbejdere. www.st1.com.

Se også

Varmeakkumulatortanken i fugleperspektiv

Tysklands største varmeakkumulator klar i startblokkene

Tysklands største varmeakkumulator skal idriftsættes i begyndelsen af næste år. Varmeakkumulatoren står på Vattenfalls område på kraftvarmeværket Reuter West i Berlin og fyldes nu med en van...

Læs hele artiklen

Vindenergi og biodiversitet forenes i havmøllepark Hollandse Kust West

Bæredygtig etablering af havvindmøller kan kun ske i harmoni med naturen og omgivelserne. Kritiske biodiversitetsundersøgelser, banebrydende innovationer og modifikationer af vindmøller gør,...

Læs hele artiklen

Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske ...

Læs hele artiklen