Personlige oplysninger

Vattenfalls erklæring om beskyttelse af ansøgeres personlige oplysninger

Vattenfall tager beskyttelse af en ansøgers privatliv meget alvorligt. Personlige data behandles og sikres således med den største omhu i henhold til Persondataforordningen (GDPR) og de lovkrav, der gælder i det land, hvor du har søgt arbejde.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan Vattenfall behandler dine personlige data, og hvordan du kan gøre brug af de rettigheder, du har vedrørende dine data.

Hvem hos Vattenfall er ansvarlig for at tage sig af dine spørgsmål, og hvordan kan du komme i kontakt med os?

Vattenfall AB er dataansvarlig for de oplysninger, du opgiver i forbindelse med din rekrutteringsproces, medmindre andet er angivet. Du kan kontakte den ansvarlige Data Protection Officer for Vattenfall AB via:

Vattenfall AB
Data Protection Officer
Evenemangsgatan 13
S-169 56 Solna

E-mail: dpo.nordics@vattenfall.com

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til forløbet eller til, hvordan vi behandler dine oplysninger, kan du kontakte os på rekrytering.support@vattenfall.com.

Hvad gør vi med de oplysninger, du giver os?

De oplysninger, du giver os i forbindelse med ansættelsesprocessen, vil kun blive brugt til at behandle din ansøgning eller til at overholde til de lov- eller myndighedskrav, der måtte være.

Vi vil på ingen måde videregive de oplysninger, du fremkommer med i rekrutteringsprocessen, til tredjepart med henblik på markedsføring eller opbevare dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Uanset om de oplysninger, du giver os, er i elektronisk eller fysisk format, vil vi og/eller vores databehandlere opbevare dem sikkert. Automatisk profilering vil ikke finde sted.

Vi vil anvende de kontaktoplysninger, du giver os, til at kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. Vi vil anvende de øvrige oplysninger, du fremkommer med, til at vurdere, om du er egnet til den funktion, du har søgt.  (Databehandling forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt foregår i henhold til Persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, litra b.)

Hvilke oplysninger beder vi om og hvorfor?

Hvis du søger ansættelse hos Vattenfall, bedes du søge online. Alle de oplysninger, der måtte være relevante for din ansøgning, kan sendes til os online via formularen. Vi behandler ikke flere oplysninger, end vi har brug for af hensyn til de angivne formål, og vil ikke beholde dem længere end nødvendigt. De oplysninger, vi beder om, bruges til at vurdere, om du opfylder ansættelseskravene.

De oplysninger, du giver os i din ansøgning, vil blive gennemgået af vores ansættelsesudvalg. Vi beder dig om personlige oplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger. Vi beder dig også om at oplyse dine tidligere erfaringer, uddannelse, referencer. I forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil vi muligvis stille dig spørgsmål, som vedrører den funktion, du har søgt. Vores ansættelsesudvalg vil have adgang til alle disse oplysninger.

I tilfælde af at du giver os oplysninger, der ikke er relevante for, om du er egnet til stillingen, men som ikke kan adskilles fra din ansøgning (f.eks. billeder eller dit køn), vil vi ikke bruge det i forbindelse med ansættelsesprocessen og vil kun gemme dem, så længe vi gemmer din ansøgning. Opgørelser over ligebehandling genereres kun efter, at dataene er anonymiseret.

Interviews, tests og vurderinger

Vi vil muligvis bede dig om at deltage i en vurdering, udfylde tests eller et arbejdsrelateret spørgeskema om din personprofil og/eller deltage i en jobsamtale – eller en kombination af disse muligheder. Der vil blive genereret oplysninger af dig og os eller den, vi samarbejder med til at vurdere ansøgere. Det kan for eksempel være, at du besvarer en skriftligt test, eller vi vil måske tage noter i forbindelse med en samtale. Disse oplysninger opbevares af Vattenfall, men kun så længe det er nødvendigt. (Databehandling bygger på en legitim interesse i henhold til Persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, litra f.)

Screening og sikkerhedsvurdering forud for ansættelse

Hvis vi gerne vil tilbyde dig ansættelse, vil vi muligvis foretage en sikkerhedsvurdering forud for ansættelsen. Du skal kunne bestå de forudgående kontroller, for at vi kan gå i gang med at skrive kontrakt. I Tyskland skal din ansættelse eventuelt godkendes af samarbejdsudvalget, for at din ansættelseskontrakt er gyldig. Vi er forpligtet til at bekræfte identiteten af vores medarbejdere, deres ret til at arbejde i det land, hvor de har søgt arbejde, og sikre os, at de er til at stole på, har en vis integritet og er pålidelige. (Databehandling bygger på en juridisk forpligtelse i henhold til Persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, litra c.)

Hvis vi tilbyder dig ansættelse, vil du blive bedt om at oplyse følgende:

  • Bankoplysninger – med henblik på lønudbetaling
  • Kontaktoplysninger til brug i nødstilfælde – så vi ved, hvem vi skal kontakte, hvis der sker noget med dig på arbejdet

Det er for enkelte funktioner nødvendigt med et højere sikkerhedsniveau – det vil i så fald fremgå af stillingsopslaget. Hvis det er tilfældet, vil du blive bedt om at fremsende dine oplysninger i forbindelse med sikkerhedsvurderingen.

I henhold til vores adfærdskodeks skal alle medarbejde angive det, hvis de kan komme til at stå i en interessekonflikt. Hvis du udfylder en erklæring, vil oplysningerne blive opbevaret i din personalemappe.

Brug af databehandlere

Databehandlere er tredjeparter, der varetager dele af vores rekrutteringsproces. Vi har indgået databeskyttelsesaftaler med alle vores samarbejdspartnere. De kan således ikke bruge dine oplysninger til andre formål end denne rekrutteringsproces. De vil ikke udveksle dine personlige oplysninger med andre end os. De vil opbevare dem forsvarligt og kun i den periode, der er fastlagt i lovgivningen.

Hvor længere opbevares oplysningerne?

Hvis vi desværre ikke kan ansætte dig i den stilling, du har søgt om, vil vi muligvis spørge dig, om du ønsker, at vi opbevarer dine oplysninger i vores ansøgerarkiv i tre år. Hvis du siger ja, tager vi selv kontakt til dig, hvis der opstår andre muligheder, hvor vi eventuelt vil kunne gøre brug af dig.

Hvis du bliver ansat, vil vi opbevare de oplysninger, du fremkom med i forbindelse med ansættelsesprocessen, i din personalemappe, så længe du er ansat og derefter endnu 2,5 år. Skulle der i denne periode opstå en tvist imellem Vattenfall og dig, vil oplysningerne blive opbevaret, til vi er kommet til enighed, eller tvisten på anden måde er afgjort. Det omfatter din straffeattest, arbejdsevne, registreringer af eventuelle sikkerhedskontroller og dine referencer.

Hvis du ikke gennemfører hele forløbet, vil de oplysninger, du er fremkommet med til da, blive opbevaret i 2,5 år. Skulle der i denne periode opstå en tvist imellem Vattenfall og dig, vil oplysningerne blive opbevaret, til vi er kommet til enighed, eller tvisten på anden måde er afgjort.

Hvordan træffer vi beslutninger i forbindelse med rekruttering?

Den endelige beslutning om ansættelse træffes af de ledere, der skal ansætte medarbejdere, og medlemmer af ansættelsesudvalget. Alle relevante oplysninger, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen, bliver inddraget.

Du kan forhøre dig om de beslutninger, der træffes vedrørende din ansøgning, ved at kontakte din kontaktperson i ansættelsesudvalget eller sende en mail til rekrytering.support@vattenfall.com.

Dine rettigheder

I henhold til Persondataforordningen har du som enkeltperson visse rettigheder, som gælder i forhold til de oplysninger, vi har om dig. Det drejer sig om følgende: At få rettet fejl i forbindelse med opbevaring og behandling af dine data (Persondataforordningens Artikel 16), at få slettet dine data, hvis der for eksempel ikke længere er noget formål med at opbevare dem, eller hvis du tilbagekalder den tilladelse, du har givet (Persondataforordningens Artikel 17 og 18), at få begrænset behandlingen, fordi det for eksempel benægtes, at dataene er korrekte, eller for at fastholde eventuelle eksisterende krav (Persondataforordningens Artikel 18), at gøre indsigelse mod behandling på basis af en legitim interesse (Persondataforordningens Artikel 21) samt at sikre dataportabilitet over data, som du har afgivet i et maskinlæsbart format (Persondataforordningens Artikel 20).

Klager eller forespørgsler

Vattenfall forsøger at sikre den bedste kvalitet ved indsamling og brug af personlige oplysninger. Vi ser derfor med stor alvorlig på de klager, vi måtte modtage om dette. Vi beder alle om at gøre os opmærksom på det, hvis man mener, at vores indsamling eller brug af oplysninger er urimelig, vildledende eller upassende. Vi tager også gerne imod eventuelle forslag til forbedring af vores procedurer.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Data Protection Officer direkte. Vedkommende vil også kunne få sine egne medarbejdere til at hjælpe i tilfælde af forespørgsler eller klager. Kontakt:

Vattenfall AB
Data Protection Officer
Evenemangsgatan 13
S-169 56 Solna

E-mail: dpo.nordics@vattenfall.com

Du har desuden ret til at klage til det relevante datatilsyn (Persondataforordningens Artikel 77). Den datastyrelse, der er ansvarlig for Vattenfall AB, er den svenske datastyrelse, som kan kontaktes her: 
Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er udarbejdet, så budskabet fremsættes kort og klart. Den giver ikke en detaljeret gennemgang af samtlige aspekter af Vattenfalls registrering og brug af personlige oplysninger. Vi giver dog gerne yderligere oplysninger eller forklaringer, hvis der er brug for det. Eventuelle anmodninger om dette bedes sendt til følgende adresse: rekrytering.support@vattenfall.com.

Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi gennemgår jævnligt vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev senest opdateret den 25. maj 2018.