Personlige oplysninger

Vattenfalls persondatapolitik for vedvarende energi

Beskyttelse af privatlivets fred er en grundlæggende rettighed. Derfor mener vi hos Vattenfall, at det er meget vigtigt at beskytte de personlige data, du sender til os. Vi behandler og beskytter dine personlige data med størst mulige omhyggelighed.

Nedenfor forklarer vi, hvordan vi behandler dine personlige data, hvorfor vi beder dig om at oplyse os om dem, samt hvad vi bruger dem til.

Hvem er ansvarlig for at behandle dine personlige data?

Vattenfall Vindkraft A/S og dets datterselskaber har ansvaret for at behandle dine personlige data.

Vattenfall Vindkraft A/S
Exnersgade 2
6700 Esbjerg

Hvornår registrerer vi dine personlige data?

Vi registrerer dine personlige data, når du er i kontakt med Vattenfall. Vi kan for eksempel bede om dine personlige data, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, så vi kan holde dig orienteret om udvikling, opførelse og/eller drift af et anlæg til vedvarende energiproduktion, eksempelvis en vindmøllepark eller en solcellepark. Vi kan også bede om dine personlige data i forbindelse med en begivenhed for lokalområdet eller en udstilling, hvor vi giver dig oplysninger og beder om dine synspunkter om et anlæg til vedvarende energiproduktion.

Hvilke personlige data registrerer vi?

Vattenfall kan registrere og behandle personlige data såsom dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dine telefonnumre. Vi kan også dokumentere dine synspunkter, idéer og bekymringer, for at de så vidt muligt kan bidrage til at påvirke design, udvikling, opførelse og/eller driften af et anlæg til vedvarende energiproduktion.

Hvordan bruger vi dine personlige data?

Vattenfall kan benytte dine personlige data til følgende formål:

  • Til at udsende en invitation til et oplysningsarrangement vedrørende udvikling, opførelse og/eller drift af et anlæg til vedvarende energiproduktion.
  • Til at udsende nyhedsbreve, e-mails eller lignende oplysningsbeskeder om udvikling, opførelse og/eller drift af et anlæg til vedvarende energiproduktion.
  • Til at sende dig rapporter eller informere dig om udgivelsen af rapporter, hvor dine anonymiserede synspunkter er inddraget.

Hvornår må vi benytte dine personlige data?

Vi skal have en juridisk grund til at behandle personlige data. Vattenfall registrerer og behandler udelukkende dine personlige data på grundlag af følgende juridisk grund:

  • Legitim interesse: For at opnå vores legitime interesser behandler vi personlige data for at informere lokalbefolkningen og andre interessenter om et anlæg til vedvarende energiproduktion, som en metode til at involvere dem og inkludere og/eller inddrage deres synspunkter i udviklingen af anlægget, i den udstrækning, det med rimelighed kan forventes af Vattenfall.

Hvis du ikke ønsker, at Vattenfall skal benytte dine personlige data til ovenfor nævnte formål, kan du gøre brug af din indsigelsesret, se nedenfor.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine personlige data?

Du har ret til at få adgang til dine personlige data. Du kan derfor anmode os om at oplyse dig om, hvilke personlige data, vi har, og til hvilket formål. Derudover har du ret til at rette dine personlige data, hvis de er blevet behandlet forkert eller utilstrækkeligt. Du har også ret til at protestere mod behandlingen af dine personlige data og til at anmode om, at dine personlige data bliver slettet, i den udstrækning at dataene ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indhentet til.

Hvis du gerne vil gøre brug af en eller flere af ovenfor nævnte rettigheder, skal du sende en e-mail til Vattenfalls Data Protection Officer på nedenstående adresse. Når du gør det, skal du også sende os en kopi af et gyldigt id (kørekort, pas eller id-kort). Det er et krav fra Vattenfalls side, fordi vi skal sikre os, at du er den person, som de relevante personlige data omhandler. Formålet er også at undgå, at vi fjerner de forkerte personlige data.

Vattenfall svarer inden for én måned efter modtagelse af din anmodning.

Hvem deler vi dine personlige data med?

I Vattenfall kan personlige data behandles af medarbejdere, som har brug for adgang til personlige data for at kunne udføre deres arbejdsopgaver, såsom kommunikationsafdelingen, eller medarbejderne i Vattenfalls projektteam. I forbindelse med vores aktiviteter kan vi også bede eksterne parter om at hjælpe os med at arrangere møder eller sørge for oplysninger om udvikling, opførelse og/eller drift af et anlæg til vedvarende energiproduktion.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Vattenfall opbevarer dine personlige data så længe, du selv ønsker at blive holdt informeret om udvikling, opførelse og/eller drift af et anlæg til vedvarende energiproduktion gennem hele anlæggets levetid; eller indtil den lovbefalede proces, du har været involveret i, er blevet gennemført og afsluttet. Derefter vil dine personlige data blive slettet.

Hvor sikre er dine data hos Vattenfall?

Vattenfall tager betydelige tekniske og administrative skridt til at beskytte dine personlige data mod tab og mod enhver form for ulovlig behandling. Vi opbevarer dine personlige data på servere i et sikkert miljø, der yder beskyttelse mod ulovlig adgang, offentliggørelse og brug af dataene fra uautoriserede personer, både internt og uden for Vattenfall-organisationen.

Har du spørgsmål om beskyttelse af privatlivets fred i Vattenfall, eller vil du gerne klage?

Vattenfall har udpeget en Data Protection Officer, som rådgiver organisationen og overvåger overholdelsen af lovgivningen om privatlivets fred i Vattenfall.

Hvis du har spørgsmål om denne erklæring om privatlivets fred eller om, hvordan Vattenfall håndterer dine personlige data, er du velkommen til at kontakte Vattenfalls Data Protection Officer via e-mail på adressen dpo.nordics@vattenfall.com.

Du kan også sende en klage til vores Data Protection Officer vedrørende den måde, Vattenfall behandler dine personlige data på. En klage kan også sendes Datatilsynet, hvis du mener, at Vattenfall ikke har håndteret din klage korrekt.